IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7715) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Gunnelbo77152014-06-28Programområde jordbruksmark1C2014/00246Tornfalk   Ägg16.57 6.000.00133b  0.00133b  0.00133b    0.0118       0.177           0.123     
Gunnelbo77152014-06-28Programområde jordbruksmark1C2014/00247Tornfalk   Ägg16.78 7.260.0011b  0.0011b  0.0011b    0.011       0.157           0.0967     
Gunnelbo77152014-06-28Programområde jordbruksmark1C2014/00249Tornfalk   Ägg17.82 7.450.00107b  0.00107b  0.00107b    0.0112       0.156           0.092