IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(140) Station:(7692) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Siljansnäs76922014-07-18Programområde jordbruksmark1C2014/00280Tornfalk   Ägg18.524 5.080.00201   0.00157b  0.00157b    0.0145       0.109           0.065     
Siljansnäs76922014-07-18Programområde jordbruksmark1C2014/00281Tornfalk   Ägg18.012 4.860.00183   0.00165b  0.00165b    0.0148       0.102           0.0546     
Siljansnäs76922014-07-18Programområde jordbruksmark1C2014/00282Tornfalk   Ägg18.087 8.290.00145b  0.00145b  0.00145b    0.016       0.17           0.109