IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(12) Station:(7259) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Boa-Berg72591985-06-12Programområde jordbruksmark1C1985/06030Stare  75.63Muskel 23.503.32                                    0.21   
Boa-Berg72591985-06-12Programområde jordbruksmark1C1985/06031Stare  70.86Muskel 23.703.34                                    0.26   
Boa-Berg72591985-06-12Programområde jordbruksmark1C1985/06032Stare  71.65Muskel 22.003.24                                    0.53   
Boa-Berg72591985-06-12Programområde jordbruksmark1C1985/06033Stare  75.43Muskel 24.003.07                                    0.37   
Boa-Berg72591985-06-12Programområde jordbruksmark1C1985/06034Stare  74.17Muskel 22.303.25                                    0.28   
Boa-Berg72591985-06-12Programområde jordbruksmark1C1985/06035Stare  71.23Muskel 22.203.32                                    0.38   
Boa-Berg72591987-06-09Programområde jordbruksmark1C1987/06017Stare  79.17Muskel 25.702.81                                    0.07   
Boa-Berg72591987-06-09Programområde jordbruksmark1C1987/06018Stare  84.4Muskel 23.602.63                                    0.04   
Boa-Berg72591987-06-09Programområde jordbruksmark1C1987/06019Stare  78.97Muskel 23.903.05                                    0.06   
Boa-Berg72591987-06-09Programområde jordbruksmark1C1987/06020Stare  78.99Muskel 24.002.74                                    0.06   
Boa-Berg72591987-06-09Programområde jordbruksmark1C1987/06021Stare  61.87Muskel 25.502.41                                    0.18   
Boa-Berg72591987-06-09Programområde jordbruksmark1C1987/06022Stare  70.0Muskel 24.302.85                                    0.11   
Boa-Berg72591986-06-11Programområde jordbruksmark1C1986/06083Stare  68.94Muskel 24.502.76                                    0.25   
Boa-Berg72591986-06-11Programområde jordbruksmark1C1986/06084Stare  74.46Muskel 22.002.61                                    0.31   
Boa-Berg72591987-06-09Programområde jordbruksmark1C1987/06013Stare  76.33Muskel 25.303.03                                    0.05   
Boa-Berg72591987-06-09Programområde jordbruksmark1C1987/06014Stare  81.94Muskel 24.302.63                                    0.06   
Boa-Berg72591987-06-09Programområde jordbruksmark1C1987/06015Stare  74.71Muskel 25.403.31                                    0.06   
Boa-Berg72591987-06-09Programområde jordbruksmark1C1987/06016Stare  76.56Muskel 24.702.66                                    0.05   
Boa-Berg72591986-06-11Programområde jordbruksmark1C1986/06077Stare  75.26Muskel 24.003.21                                    0.19   
Boa-Berg72591986-06-11Programområde jordbruksmark1C1986/06078Stare  80.5Muskel 24.003.91                                    0.32   
Boa-Berg72591986-06-11Programområde jordbruksmark1C1986/06079Stare  73.65Muskel 24.403.12                                    0.18   
Boa-Berg72591986-06-11Programområde jordbruksmark1C1986/06080Stare  72.0Muskel 22.703.13                                    0.23   
Boa-Berg72591986-06-11Programområde jordbruksmark1C1986/06081Stare  67.61Muskel 21.402.88                                    0.86   
Boa-Berg72591986-06-11Programområde jordbruksmark1C1986/06082Stare  71.31Muskel 23.802.78                                    0.24   
Boa-Berg72591985-06-12Programområde jordbruksmark1C1985/06036Stare  74.87Muskel 23.304.40                                    0.22   
Boa-Berg72591985-06-12Programområde jordbruksmark1C1985/06037Stare  63.86Muskel 25.402.82                                    0.43   
Boa-Berg72591985-06-12Programområde jordbruksmark1C1985/06038Stare  72.29Muskel 21.603.69                                    0.37   
Boa-Berg72591985-06-12Programområde jordbruksmark1C1985/06039Stare  78.37Muskel 26.102.78                                    0.63   
Boa-Berg72591986-06-11Programområde jordbruksmark1C1986/06075Stare  70.02Muskel 23.302.88                                    0.39   
Boa-Berg72591986-06-11Programområde jordbruksmark1C1986/06076Stare  77.83Muskel 24.603.12                                    0.54