IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(103) Station:(7945) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Hyby79452014-01-01Programområde jordbruksmark1C2014/00218Kattuggla   Ägg  8.060.0571       0.00407     0.144       1.24           0.598     
Hyby79452014-01-01Programområde jordbruksmark1C2014/00219Kattuggla   Ägg28.604 7.910.0416   0.00534   0.00321     0.119       0.711           0.363     
Hyby79452014-01-01Programområde jordbruksmark1C2014/00220Kattuggla   Ägg29.314 7.430.0407   0.00472   0.00312     0.12       0.688           0.371