IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(9427) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Svartsjön94272008-09-28Programområde sötvatten10C2008/07896-07905Abborre615.450.0Muskel  0.64      0.00017   0.0016   0.0061 6.3E-05       0.0016 0.00019   0.00075 7E-06       
Svartsjön94272009-10-04Programområde sötvatten10C2009/09776-09785Abborre615.037.4Muskel 0.180.44      0.000227   0.00455   0.0164 0.000127       0.00477 0.000591   0.00273 1E-05       
Svartsjön94272011-09-08Programområde sötvatten12C2011/03032-03043Abborre1115.535.3Muskel  0.580.006b  0.006b0.00053 0.007 0.0024   0.0089 0.00016 0.014   0.02 0.0021 0.00027   0.0012 1.1E-05 0.006     
Svartsjön94272011-09-08Programområde sötvatten12C2011/03044-03055Abborre1114.933.0Muskel  0.630.006b  0.006b0.00033 0.006 0.0016   0.0058 9.8E-05 0.014   0.018 0.0013 0.00015   0.00074 7E-06 0.006     
Svartsjön94272012-09-06Programområde sötvatten12C2012/00470-00481Abborre623.635.1Muskel  0.430.005b  0.005b0.00018 0.005b0.0023   0.0083 8.7E-05 0.0092   0.0145 0.0019 0.0003   0.001 9E-06 0.005b    
Svartsjön94272012-09-06Programområde sötvatten12C2012/00482-00493Abborre624.333.5Muskel  0.450.0047b  0.0047b0.00021 0.0053 0.0023   0.0086 9.4E-05 0.0108   0.0179 0.002 0.00031   0.0011 8E-06 0.0057     
Svartsjön94272013-09-05Programområde sötvatten12C2013/00872-00883Abborre816.041.3Muskel  0.450.0055b  0.0055b0.0002 0.0075 0.002   0.0057 9.7E-05 0.0137   0.0184 0.0019 0.00027   0.0011 1.5E-05 0.0087     
Svartsjön94272013-09-05Programområde sötvatten12C2013/00884-00895Abborre715.336.5Muskel  0.480.0055b  0.0055b0.00023 0.0064 0.0027   0.0057 9.8E-05 0.0115   0.0183 0.0015 0.00036   0.00099 1.4E-05 0.0063     
Svartsjön94272014-09-13Programområde sötvatten12C2014/01561-01572Abborre715.738.0Muskel  0.700.00571b  0.00571b0.00021 0.00986 0.0024   0.00857 9.1E-05 0.0176   0.0294 0.0021 0.0003   0.0012 1E-05 0.0109     
Svartsjön94272014-09-13Programområde sötvatten12C2014/01573-01584Abborre715.435.7Muskel  0.640.00622b  0.00622b0.00022 0.00855 0.0028   0.00715 9.8E-05 0.0149   0.0229 0.0025 0.0003   0.0016 1.2E-05 0.00824     
Svartsjön94272015-10-15Programområde sötvatten12C2015/05644-05655Abborre714.935.3Muskel  0.630.005b  0.005b0.00027 0.006 0.0027   0.006 8.7E-05 0.013   0.022 0.0022 0.00032   0.0011 1E-05 0.008     
Svartsjön94272015-10-15Programområde sötvatten12C2015/05656-05667Abborre613.828.1Muskel  0.630.005b  0.005b0.00015 0.006 0.0016   0.005 6.9E-05 0.011   0.018 0.0017 0.00024   0.00097 8E-06 0.007