IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(9026) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Fräcksjön90262008-08-25Programområde sötvatten10C2008/01251-01260Abborre616.846.3Muskel  0.54      0.00086   0.039   0.16 0.00099       0.06 0.0076   0.031 7.9E-05       
Fräcksjön90262009-08-12Programområde sötvatten10C2009/00755-00764Abborre516.852.8Muskel 0.200.47      0.00066   0.0438   0.157 0.000894       0.0687 0.00787   0.0334 7.7E-05       
Fräcksjön90262007-08-25Programområde sötvatten10C2007/00822-00831Abborre616.845.1Muskel  0.510.0078b  0.0078b  0.132     0.148   0.464   0.889           0.402     
Fräcksjön90262010-08-18Programområde sötvatten10C2010/01552-01561Abborre516.447.2Muskel  0.53      0.000491   0.0264   0.0962 0.000509       0.0358 0.00453   0.0183 4E-05       
Fräcksjön90262013-09-13Programområde sötvatten12C2013/01364-01375Abborre416.039.0Muskel  0.430.0063b  0.0063b0.00071 0.112 0.043   0.134 0.001 0.399   0.732 0.071 0.0088   0.039 8E-05 0.265     
Fräcksjön90262015-01-01Programområde sötvatten12C2015/03782-03793Abborre517.051.0Muskel  0.620.005b  0.005b0.00052 0.077 0.023   0.07 0.00062 0.225   0.357 0.03 0.0042   0.019 4.9E-05 0.144     
Fräcksjön90262015-01-01Programområde sötvatten12C2015/03794-03805Abborre416.343.3Muskel  0.710.006b  0.006b  0.078     0.066   0.234   0.361           0.147