IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(9020) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Hjärtsjön90202000-08-25Programområde sötvatten1P2000/01479Abborre617.448.86Muskel 18.400.690.00576b  0.00576b  0.0495     0.0435   0.227   0.351           0.18   0.852 
Hjärtsjön90202000-08-25Programområde sötvatten1P2000/01480Abborre617.251.86Muskel 20.000.790.00504b  0.00504b  0.0179     0.0156   0.0828   0.116           0.0595   0.292 
Hjärtsjön90202000-08-25Programområde sötvatten1P2000/01481Abborre716.845.52Muskel 20.000.710.00563b  0.00563b  0.0152     0.0128   0.071   0.134           0.0693   0.303 
Hjärtsjön90202000-08-25Programområde sötvatten1P2000/01482Abborre517.350.84Muskel 19.700.780.00512b  0.00512b  0.0256     0.0229   0.122   0.177           0.0913   0.439 
Hjärtsjön90202000-08-25Programområde sötvatten1P2000/01483Abborre617.449.47Muskel 20.400.740.00544b  0.00544b  0.00951     0.00924   0.0412   0.069           0.0294   0.158 
Hjärtsjön90202000-08-25Programområde sötvatten1P2000/01484Abborre417.555.98Muskel 19.300.750.00537b  0.00537b  0.0176     0.0156   0.0871   0.128           0.0621   0.31 
Hjärtsjön90202010-08-12Programområde sötvatten10C2010/01795-01804Abborre317.960.7Muskel  0.57      0.000333   0.0093   0.0281 0.000561       0.0193 0.00351   0.00877 7.5E-05       
Hjärtsjön90202013-10-01Programområde sötvatten12C2013/02772-02783Abborre417.955.8Muskel  0.610.0063b  0.0063b0.00013 0.0136 0.004   0.0158 0.00033 0.0962   0.152 0.014 0.0025   0.0071 3.1E-05 0.0821     
Hjärtsjön90202015-07-26Programområde sötvatten12C2015/03238-03249Abborre418.061.3Muskel  0.57      0.00023   0.0038     0.00039       0.011 0.0019   0.0055 4.3E-05       
Hjärtsjön90202000-08-25Programområde sötvatten1P2000/01485Abborre418.256.07Muskel 19.900.770.00517b  0.00517b  0.0239     0.0186   0.109   0.167           0.0825   0.4 
Hjärtsjön90202000-08-25Programområde sötvatten1P2000/01486Abborre517.752.73Muskel 18.600.700.00575b  0.00575b  0.0171     0.0141   0.0759   0.118           0.0529   0.278 
Hjärtsjön90202000-08-25Programområde sötvatten1P2000/01487Abborre918.456.86Muskel 19.900.750.0053b  0.0053b  0.0212     0.0182   0.1   0.15           0.0762   0.366 
Hjärtsjön90202007-08-21Programområde sötvatten10C2007/01017-01026Abborre317.054.8Muskel  0.690.00583b  0.00583b  0.00758     0.00758   0.0445   0.0653           0.0328     
Hjärtsjön90202008-09-03Programområde sötvatten10C2008/01331-01340Abborre319.270.7Muskel  0.61      0.00034   0.0075   0.025 0.00056       0.013 0.0027   0.01 6.3E-05       
Hjärtsjön90202009-08-06Programområde sötvatten10C2009/01924-01933Abborre418.570.6Muskel 0.210.72      0.000181   0.00403   0.0126 0.000278       0.00861 0.00136   0.00458 3.8E-05