IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(9019) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Krageholmssjön90192008-08-07Programområde sötvatten10C2008/01065-01074Abborre217.870.8Muskel  0.61      0.00023   0.0018   0.0053 5.3E-05       0.0011 0.00018   0.00061 6E-06       
Krageholmssjön90192009-07-31Programområde sötvatten10C2009/00605-00614Abborre217.369.1Muskel 0.200.49      0.000388   0.00429   0.0112 0.000135       0.00265 0.000469   0.00139 1.6E-05       
Krageholmssjön90192007-01-01Programområde sötvatten10C2007/01102-01111Abborre320.4117.4Muskel  0.600.0067b  0.0067b  0.00938     0.0109   0.031   0.0459           0.0206     
Krageholmssjön90192010-08-16Programområde sötvatten10C2010/01942-01951Abborre214.840.3Muskel  0.40      0.000475   0.009   0.0275 0.000275       0.00625 0.000975   0.0035 2.8E-05       
Krageholmssjön90192013-08-28Programområde sötvatten12C2013/00568-00579Abborre318.881.7Muskel  0.510.0076b  0.0076b0.00028 0.0128 0.0064   0.0124 0.00014 0.034   0.0482 0.0043 0.00067   0.0028 1.7E-05 0.017     
Krageholmssjön90192015-08-10Programområde sötvatten12C2015/00938-00949Abborre219.087.9Muskel  0.56      0.00027   0.0041     9.6E-05       0.003 0.00052   0.0018 1.1E-05