IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(8048) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Bysjön80482008-08-14Programområde sötvatten10C2008/01458-01467Abborre518.772.0Muskel  0.60      0.00015   0.0045   0.015 0.00014       0.0047 0.00076   0.0029 2.5E-05       
Bysjön80482009-08-11Programområde sötvatten10C2009/00794-00803Abborre616.852.8Muskel 0.200.57      0.000121   0.00281   0.0111 0.000105       0.00316 0.000386   0.0016 2.1E-05       
Bysjön80482007-09-08Programområde sötvatten10C2007/00723-00732Abborre516.643.4Muskel  0.690.00584b  0.00584b  0.00876     0.0107   0.034   0.0584           0.0279     
Bysjön80482010-08-16Programområde sötvatten10C2010/01396-01405Abborre616.650.3Muskel  0.47      0.000194   0.00596   0.0185 0.000172       0.00596 0.000979   0.0034 3E-05       
Bysjön80482013-09-12Programområde sötvatten12C2013/01320-01331Abborre517.554.1Muskel  0.530.0058b  0.0058b0.00015 0.0119 0.0064   0.0113 0.00016 0.0357   0.0539 0.0071 0.0011   0.0043 3.2E-05 0.023     
Bysjön80482015-09-30Programområde sötvatten9C2015/04492-04500Abborre516.142.1Muskel  0.63      0.00013   0.0026     9.5E-05       0.0027 0.00044   0.0016 1.6E-05