IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(7604) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Vänern SO Åsundaön76042011-09-29Programområde sötvatten10Lokal 1-Samlingsprov-001Abborre   Muskel  0.73      0.000548b  0.0111     0.00026b      0.0116 0.00438b  0.00795 0.000425b      
Vänern SO Åsundaön76042011-09-29Programområde sötvatten10Lokal 1-Samlingsprov-002Abborre   Muskel  0.630.00619   0.00746   0.0587     0.0476   0.222   0.222           0.0905     
Vänern SO Åsundaön76042012-09-01Programområde sötvatten10Lokal 1-Samlingsprov-301Abborre   Muskel  0.70      0.00037   0.0181     0.000414       0.0159 0.00306   0.00766 0.000114       
Vänern SO Åsundaön76042012-09-01Programområde sötvatten10Lokal 1-Samlingsprov-302Abborre   Muskel  0.820.00488b  0.0105   0.061     0.0366   0.22   0.293           0.122     
Vänern SO Åsundaön76042013-09-30Programområde sötvatten10Lokal 1-Samlingsprov-401Abborre   Muskel  0.90      0.000167   0.00336     5.7E-05       0.00256 0.000484   0.00164 8.9E-05b      
Vänern SO Åsundaön76042013-09-30Programområde sötvatten10Lokal 1-Samlingsprov-402Abborre   Muskel  1.700.00235b  0.00294b  0.00588     0.00588   0.0259   0.0288           0.0124