IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(7088) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Skärgölen70881981-09-21Programområde sötvatten1C1981/03572Abborre419.896.6Muskel 21.600.84                                    2.24   
Skärgölen70881981-09-21Programområde sötvatten1C1981/03573Abborre314.633.0Muskel  0.84                                    1.03   
Skärgölen70881981-09-21Programområde sötvatten1C1981/03574Abborre314.537.7Muskel 21.500.74                                    6.16   
Skärgölen70881981-09-21Programområde sötvatten1C1981/03575Abborre415.138.5Muskel 22.200.77                                    1.01   
Skärgölen70881981-09-21Programområde sötvatten1C1981/03576Abborre415.135.2Muskel 22.100.82                                    1.36   
Skärgölen70881981-09-21Programområde sötvatten1C1981/03577Abborre314.936.5Muskel 21.100.75                                    0.78   
Skärgölen70882014-08-29Programområde sötvatten12C2014/00831-00842Abborre516.047.4Muskel  0.700.00571b  0.00571b0.00011 0.00571b0.0019   0.00571b7.3E-05 0.011   0.017 0.0014 0.00024   0.00083 1.2E-05 0.00671     
Skärgölen70882014-08-29Programområde sötvatten12C2014/00843-00854Abborre515.241.7Muskel  0.690.00579b  0.00579b0.0013 0.00579b0.0037   0.00579b0.00012 0.00941   0.0155 0.0016 0.0003   0.00091 1.3E-05 0.00637     
Skärgölen70882015-08-01Programområde sötvatten12C2015/03117-03128Abborre418.058.0Muskel  0.540.006b  0.006b0.00037 0.006b0.0032   0.007 0.00015 0.016   0.024 0.0023 0.00045   0.0014 1.7E-05 0.01     
Skärgölen70882015-08-01Programområde sötvatten12C2015/03129-03140Abborre517.350.1Muskel  0.560.006b  0.006b0.00019 0.006b0.0024   0.006 0.00012 0.011   0.018 0.002 0.00039   0.0012 1.3E-05 0.007     
Skärgölen70882011-08-04Programområde sötvatten12C2011/03949-03960Abborre517.256.6Muskel  0.690.005b  0.005b0.00035 0.005b0.0022   0.0062 0.00013 0.012   0.015 0.0014 0.0003   0.00087 1.2E-05 0.007     
Skärgölen70882011-08-04Programområde sötvatten12C2011/03961-03972Abborre416.349.3Muskel  0.690.006b  0.006b0.00029 0.006b0.0016   0.0054 0.00016 0.01   0.013 0.0011 0.00022   0.0007 9E-06 0.006     
Skärgölen70882012-07-26Programområde sötvatten12C2012/02179-02190Abborre635.071.0Muskel  0.480.0061b  0.0061b0.00032 0.0061b0.003   0.0088 0.00014 0.0123   0.018 0.0023 0.00041   0.0012 1.7E-05 0.008     
Skärgölen70882012-07-26Programområde sötvatten12C2012/02191-02202Abborre538.064.0Muskel  0.600.005b  0.005b0.00037 0.005b0.0033   0.0099 0.00016 0.0124   0.0189 0.0025 0.00045   0.0014 1.5E-05 0.008     
Skärgölen70882013-08-02Programområde sötvatten12C2013/01405-01416Abborre516.650.8Muskel  0.680.0058b  0.0058b0.00018 0.0058b0.0025   0.0064 0.00014 0.0126   0.0206 0.0032 0.00052   0.0017 2.1E-05 0.0058b    
Skärgölen70882013-08-02Programområde sötvatten12C2013/01417-01428Abborre514.935.3Muskel  0.720.0058b  0.0058b0.00011 0.0061 0.0019   0.0078 8.5E-05 0.0147   0.023 0.0017 0.00028   0.0011 1.3E-05 0.009     
Skärgölen70882010-08-15Programområde sötvatten10C2010/02374-02383Abborre415.243.2Muskel  0.650.0062b  0.0062b  0.0062b    0.0065   0.0113   0.0173           0.0091     
Skärgölen70882000-08-26Programområde sötvatten10P2000/01587-01596Abborre515.136.5Muskel  0.84      0.00018   0.0033   0.011 0.00013       0.0025 0.00043   0.0013 1.3E-05       
Skärgölen70882006-07-24Programområde sötvatten10P2006/05642-05651Abborre717.357.0Muskel  0.57      0.00013   0.0022   0.0069 8.9E-05       0.0017 0.0003   0.00096 1.2E-05       
Skärgölen70881992-01-01Programområde sötvatten10P1992/01429-01438Abborre313.724.7Muskel  0.94      0.00024   0.004   0.011 0.00016       0.0029 0.00055   0.0014 1.7E-05       
Skärgölen70881995-01-01Programområde sötvatten10P1995/01628-01637Abborre413.925.7Muskel  0.77      0.00023   0.0042   0.016 0.00013       0.0032 0.00058   0.0023 1.2E-05       
Skärgölen70881998-01-01Programområde sötvatten10P1998/01637-01646Abborre414.938.5Muskel  0.84      0.00018   0.0026   0.0082 9.8E-05       0.0017 0.00031   0.001 1E-05       
Skärgölen70882007-08-13Programområde sötvatten1C2007/06675Abborre518.063.7Muskel  0.660.00604b  0.00604b  0.00604b    0.00604b  0.0077   0.0118           0.00755b    
Skärgölen70882007-08-13Programområde sötvatten1C2007/06676Abborre617.155.2Muskel  0.600.00662b  0.00662b  0.00662b    0.00662b  0.00827b  0.0137           0.00827b    
Skärgölen70882007-08-13Programområde sötvatten1C2007/06677Abborre618.265.8Muskel  0.750.00531b  0.00531b  0.00531b    0.00531b  0.00664b  0.00797b          0.00664b    
Skärgölen70882007-08-13Programområde sötvatten1C2007/06678Abborre517.664.1Muskel  0.650.00611b  0.00611b  0.00611b    0.00627   0.0179   0.0254           0.0142     
Skärgölen70882007-08-13Programområde sötvatten1C2007/06679Abborre517.763.6Muskel  0.710.00564b  0.00564b  0.00564b    0.00564b  0.00846   0.0145           0.00705b    
Skärgölen70882010-08-15Programområde sötvatten10C2010/02364-02373Abborre414.739.1Muskel  0.610.0055b  0.0055b0.000131 0.0055b0.00279   0.00803 9.5E-05 0.0108   0.0161 0.0023 0.000377   0.00121 1.2E-05 0.008     
Skärgölen70882009-08-15Programområde sötvatten10C2009/10653-10662Abborre312.322.4Muskel  0.660.0061b  0.0061b  0.0064     0.0094   0.0194   0.0314           0.012     
Skärgölen70882009-09-05Programområde sötvatten10C2009/10643-10652Abborre416.451.8Muskel 0.210.550.0058b  0.0058b0.000156 0.0058b0.00273   0.00764 0.000111 0.0105   0.016 0.00182 0.000309   0.000927 1.1E-05 0.0073b    
Skärgölen70881981-09-23Programområde sötvatten10C1981/03581-03590Abborre414.532.2Muskel  0.87      0.00036   0.0052   0.015 0.0002       0.0038 0.00066   0.0018 2.1E-05       
Skärgölen70882007-08-13Programområde sötvatten1C2007/06672Abborre516.853.2Muskel  0.630.0063b  0.0063b  0.0063b    0.0063b  0.00804   0.0121           0.00788b    
Skärgölen70882007-08-13Programområde sötvatten1C2007/06673Abborre518.259.1Muskel  0.620.00643b  0.00643b  0.00643b    0.00643b  0.00804b  0.0121           0.00804b    
Skärgölen70882007-08-13Programområde sötvatten1C2007/06674Abborre519.076.3Muskel  0.710.00561b  0.00561b  0.00561b    0.00561b  0.00701b  0.00841b          0.00701b    
Skärgölen70881987-09-20Programområde sötvatten1P1987/03212Abborre514.427.1Muskel  0.72                                    0.69   
Skärgölen70881987-09-20Programområde sötvatten1P1987/03213Abborre314.327.7Muskel  0.83                                    0.65   
Skärgölen70881989-08-10Programområde sötvatten10P1989/03137-03146Abborre413.122.2Muskel  0.84      0.00039   0.006   0.015 0.00024       0.0045 0.00081   0.0018 2.1E-05       
Skärgölen70882002-08-18Programområde sötvatten10P2002/01677-01686Abborre616.546.0Muskel  0.67      0.00018   0.0034   0.013 0.00013       0.0029 0.00054   0.0023 1.5E-05       
Skärgölen70882004-09-04Programområde sötvatten10P2004/05234-05243Abborre515.136.9Muskel  0.64      0.00017   0.0028   0.0081 0.00011       0.002 0.00037   0.001 1.2E-05       
Skärgölen70882008-07-25Programområde sötvatten10C2008/06214-06223Abborre517.966.7Muskel  0.640.00611b  0.00611b0.00025 0.00611b0.0021   0.0063 8.3E-05 0.0137   0.0195 0.0015 0.00027   0.00077 9E-06 0.0125     
Skärgölen70881987-09-16Programområde sötvatten10P1987/03214-03223Abborre413.124.6Muskel  0.81      0.00045   0.0085   0.021 0.00036       0.0068 0.0013   0.0027 3E-05       
Skärgölen70881987-09-19Programområde sötvatten1P1987/03207Abborre416.344.0Muskel  0.70                                    0.33   
Skärgölen70881987-09-19Programområde sötvatten1P1987/03208Abborre417.053.3Muskel  0.85                                    0.41   
Skärgölen70881987-09-20Programområde sötvatten1P1987/03209Abborre414.026.9Muskel  0.79                                    0.41   
Skärgölen70881987-09-20Programområde sötvatten1P1987/03210Abborre313.427.0Muskel  0.71                                    0.59   
Skärgölen70881987-09-20Programområde sötvatten1P1987/03211Abborre413.730.2Muskel  0.84                                    0.4   
Skärgölen70881985-09-02Programområde sötvatten1P1985/03561Abborre318.878.5Muskel 19.700.82                                    0.29   
Skärgölen70881985-09-02Programområde sötvatten1P1985/03562Abborre520.094.0Muskel 19.300.82                                    0.57   
Skärgölen70881985-09-02Programområde sötvatten10P1985/03553-03562Abborre316.255.6Muskel  0.94      0.00037   0.0053   0.015 0.00024       0.0042 0.00073   0.002 2.3E-05       
Skärgölen70881987-09-14Programområde sötvatten1P1987/03204Abborre411.917.8Muskel  0.79                                    0.88   
12