IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(7086) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Bylsjön70861982-10-01Programområde sötvatten1C1982/03846Abborre 21,7100,9Muskel  0,64                                    0,69   
Bylsjön70861982-10-01Programområde sötvatten1C1982/03847Abborre 22,0116,9Muskel  0,66                                    0,71   
Bylsjön70861982-10-01Programområde sötvatten1C1982/03848Abborre 21,8107,0Muskel  0,60                                    0,53   
Bylsjön70861982-10-01Programområde sötvatten1C1982/03849Abborre 21,599,6Muskel  0,62                                    1,09   
Bylsjön70861982-10-01Programområde sötvatten1C1982/03850Abborre 23,0132,3Muskel  0,65                                    0,97   
Bylsjön70861982-10-01Programområde sötvatten1C1982/03851Abborre 23,0128,7Muskel  0,64                                    1,09   
Bylsjön70861986-09-05Programområde sötvatten1P1986/03679Abborre719,887,9Muskel  0,60                                    0,3   
Bylsjön70861986-09-05Programområde sötvatten1P1986/03680Abborre920,993,2Muskel  0,60                                    1   
Bylsjön70861986-09-05Programområde sötvatten1P1986/03673Abborre921,3107,2Muskel  0,60                                    1,33   
Bylsjön70861986-09-05Programområde sötvatten1P1986/03674Abborre719,476,1Muskel  0,59                                    0,46   
Bylsjön70861986-09-05Programområde sötvatten1P1986/03675Abborre719,683,4Muskel  0,62                                    0,58   
Bylsjön70861986-09-05Programområde sötvatten1P1986/03676Abborre620,079,0Muskel  0,53                                    0,89   
Bylsjön70861986-09-05Programområde sötvatten1P1986/03677Abborre719,173,0Muskel  0,69                                    0,48   
Bylsjön70861986-09-05Programområde sötvatten1P1986/03678Abborre920,599,8Muskel  0,60                                    0,57   
Bylsjön70861985-09-18Programområde sötvatten1P1985/03517Abborre517,763,0Muskel  0,70                                    1,48   
Bylsjön70861985-09-18Programområde sötvatten1P1985/03518Abborre518,872,4Muskel  0,71                                    0,51   
Bylsjön70861985-09-18Programområde sötvatten1P1985/03519Abborre718,570,8Muskel  0,64                                    0,46   
Bylsjön70861985-09-18Programområde sötvatten1P1985/03520Abborre720,685,7Muskel  0,59                                    0,74   
Bylsjön70861986-09-05Programområde sötvatten1P1986/03671Abborre819,580,1Muskel  0,60                                    0,52   
Bylsjön70861986-09-05Programområde sötvatten1P1986/03672Abborre920,286,3Muskel  0,57                                    0,73   
Bylsjön70861985-09-18Programområde sötvatten1P1985/03511Abborre416,345,6Muskel  0,80                                    0,43   
Bylsjön70861985-09-18Programområde sötvatten1P1985/03512Abborre515,848,3Muskel  0,72                                    0,4   
Bylsjön70861985-09-18Programområde sötvatten1P1985/03513Abborre816,755,4Muskel  0,62                                    0,47   
Bylsjön70861985-09-18Programområde sötvatten1P1985/03514Abborre617,756,2Muskel  0,63                                    0,61   
Bylsjön70861985-09-18Programområde sötvatten1P1985/03515Abborre618,363,0Muskel  0,83                                    0,45   
Bylsjön70861985-09-18Programområde sötvatten1P1985/03516Abborre920,281,9Muskel  0,54                                    0,8   
Bylsjön70861984-10-11Programområde sötvatten1P1984/04395Abborre619,977,9Muskel  0,60                                    1,97   
Bylsjön70861984-10-11Programområde sötvatten1P1984/04396Abborre820,482,7Muskel  0,61                                    0,73   
Bylsjön70861984-10-11Programområde sötvatten1P1984/04397Abborre619,268,7Muskel  0,59                                    0,63   
Bylsjön70861984-10-11Programområde sötvatten1P1984/04398Abborre720,883,2Muskel  0,51                                    0,82   
Bylsjön70861984-10-11Programområde sötvatten1P1984/04399Abborre718,865,3Muskel  0,63                                    0,67   
Bylsjön70861984-10-11Programområde sötvatten1P1984/04400Abborre620,685,9Muskel  0,53                                    0,76   
Bylsjön70861983-09-28Programområde sötvatten1C1983/03277Abborre522,8160,4Muskel  0,53                                    0,59   
Bylsjön70861983-09-28Programområde sötvatten1C1983/03278Abborre923,3120,1Muskel  0,57                                    8,94   
Bylsjön70861984-10-11Programområde sötvatten1P1984/04391Abborre820,893,2Muskel  0,63                                    0,59   
Bylsjön70861984-10-11Programområde sötvatten1P1984/04392Abborre619,471,9Muskel  0,60                                    0,58   
Bylsjön70861984-10-11Programområde sötvatten1P1984/04393Abborre619,566,3Muskel  0,56                                    2,12   
Bylsjön70861984-10-11Programområde sötvatten1P1984/04394Abborre920,180,1Muskel  0,58                                    0,77   
Bylsjön70861983-09-28Programområde sötvatten1C1983/03271Abborre822,9135,4Muskel  0,79                                    2,88   
Bylsjön70861983-09-28Programområde sötvatten1C1983/03272Abborre921,7107,9Muskel  0,69                                    3,64   
Bylsjön70861983-09-28Programområde sötvatten1C1983/03273Abborre923,4138,9Muskel  0,62                                    6,07   
Bylsjön70861983-09-28Programområde sötvatten1C1983/03274Abborre723,2142,6Muskel  0,65                                    3,19   
Bylsjön70861983-09-28Programområde sötvatten1C1983/03275Abborre921,694,1Muskel  0,55                                    1,45   
Bylsjön70861983-09-28Programområde sötvatten1C1983/03276Abborre922,697,6Muskel  0,52                                    3,1   
Bylsjön70861982-10-01Programområde sötvatten1C1982/03852Abborre 22,0113,1Muskel  0,57                                    0,4   
Bylsjön70861982-10-01Programområde sötvatten1C1982/03853Abborre 22,5121,7Muskel  0,56                                    1,38   
Bylsjön70861982-10-01Programområde sötvatten1C1982/03854Abborre 21,0104,8Muskel  0,58                                    1,28   
Bylsjön70861982-10-01Programområde sötvatten1C1982/03855Abborre 22,2117,5Muskel  0,67                                    1,12   
Bylsjön70861983-09-28Programområde sötvatten1C1983/03269Abborre823,1117,2Muskel  0,72                                    8,49   
Bylsjön70861983-09-28Programområde sötvatten1C1983/03270Abborre922,7112,1Muskel  0,49                                    2,32