IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(7086) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Bylsjön70861982-10-01Programområde sötvatten1C1982/03846Abborre 21.7100.9Muskel  0.64                                    0.69   
Bylsjön70861982-10-01Programområde sötvatten1C1982/03847Abborre 22.0116.9Muskel  0.66                                    0.71   
Bylsjön70861982-10-01Programområde sötvatten1C1982/03848Abborre 21.8107.0Muskel  0.60                                    0.53   
Bylsjön70861982-10-01Programområde sötvatten1C1982/03849Abborre 21.599.6Muskel  0.62                                    1.09   
Bylsjön70861982-10-01Programområde sötvatten1C1982/03850Abborre 23.0132.3Muskel  0.65                                    0.97   
Bylsjön70861982-10-01Programområde sötvatten1C1982/03851Abborre 23.0128.7Muskel  0.64                                    1.09   
Bylsjön70861986-09-05Programområde sötvatten1P1986/03679Abborre719.887.9Muskel  0.60                                    0.3   
Bylsjön70861986-09-05Programområde sötvatten1P1986/03680Abborre920.993.2Muskel  0.60                                    1   
Bylsjön70861986-09-05Programområde sötvatten1P1986/03673Abborre921.3107.2Muskel  0.60                                    1.33   
Bylsjön70861986-09-05Programområde sötvatten1P1986/03674Abborre719.476.1Muskel  0.59                                    0.46   
Bylsjön70861986-09-05Programområde sötvatten1P1986/03675Abborre719.683.4Muskel  0.62                                    0.58   
Bylsjön70861986-09-05Programområde sötvatten1P1986/03676Abborre620.079.0Muskel  0.53                                    0.89   
Bylsjön70861986-09-05Programområde sötvatten1P1986/03677Abborre719.173.0Muskel  0.69                                    0.48   
Bylsjön70861986-09-05Programområde sötvatten1P1986/03678Abborre920.599.8Muskel  0.60                                    0.57   
Bylsjön70861985-09-18Programområde sötvatten1P1985/03517Abborre517.763.0Muskel  0.70                                    1.48   
Bylsjön70861985-09-18Programområde sötvatten1P1985/03518Abborre518.872.4Muskel  0.71                                    0.51   
Bylsjön70861985-09-18Programområde sötvatten1P1985/03519Abborre718.570.8Muskel  0.64                                    0.46   
Bylsjön70861985-09-18Programområde sötvatten1P1985/03520Abborre720.685.7Muskel  0.59                                    0.74   
Bylsjön70861986-09-05Programområde sötvatten1P1986/03671Abborre819.580.1Muskel  0.60                                    0.52   
Bylsjön70861986-09-05Programområde sötvatten1P1986/03672Abborre920.286.3Muskel  0.57                                    0.73   
Bylsjön70861985-09-18Programområde sötvatten1P1985/03511Abborre416.345.6Muskel  0.80                                    0.43   
Bylsjön70861985-09-18Programområde sötvatten1P1985/03512Abborre515.848.3Muskel  0.72                                    0.4   
Bylsjön70861985-09-18Programområde sötvatten1P1985/03513Abborre816.755.4Muskel  0.62                                    0.47   
Bylsjön70861985-09-18Programområde sötvatten1P1985/03514Abborre617.756.2Muskel  0.63                                    0.61   
Bylsjön70861985-09-18Programområde sötvatten1P1985/03515Abborre618.363.0Muskel  0.83                                    0.45   
Bylsjön70861985-09-18Programområde sötvatten1P1985/03516Abborre920.281.9Muskel  0.54                                    0.8   
Bylsjön70861984-10-11Programområde sötvatten1P1984/04395Abborre619.977.9Muskel  0.60                                    1.97   
Bylsjön70861984-10-11Programområde sötvatten1P1984/04396Abborre820.482.7Muskel  0.61                                    0.73   
Bylsjön70861984-10-11Programområde sötvatten1P1984/04397Abborre619.268.7Muskel  0.59                                    0.63   
Bylsjön70861984-10-11Programområde sötvatten1P1984/04398Abborre720.883.2Muskel  0.51                                    0.82   
Bylsjön70861984-10-11Programområde sötvatten1P1984/04399Abborre718.865.3Muskel  0.63                                    0.67   
Bylsjön70861984-10-11Programområde sötvatten1P1984/04400Abborre620.685.9Muskel  0.53                                    0.76   
Bylsjön70861983-09-28Programområde sötvatten1C1983/03277Abborre522.8160.4Muskel  0.53                                    0.59   
Bylsjön70861983-09-28Programområde sötvatten1C1983/03278Abborre923.3120.1Muskel  0.57                                    8.94   
Bylsjön70861984-10-11Programområde sötvatten1P1984/04391Abborre820.893.2Muskel  0.63                                    0.59   
Bylsjön70861984-10-11Programområde sötvatten1P1984/04392Abborre619.471.9Muskel  0.60                                    0.58   
Bylsjön70861984-10-11Programområde sötvatten1P1984/04393Abborre619.566.3Muskel  0.56                                    2.12   
Bylsjön70861984-10-11Programområde sötvatten1P1984/04394Abborre920.180.1Muskel  0.58                                    0.77   
Bylsjön70861983-09-28Programområde sötvatten1C1983/03271Abborre822.9135.4Muskel  0.79                                    2.88   
Bylsjön70861983-09-28Programområde sötvatten1C1983/03272Abborre921.7107.9Muskel  0.69                                    3.64   
Bylsjön70861983-09-28Programområde sötvatten1C1983/03273Abborre923.4138.9Muskel  0.62                                    6.07   
Bylsjön70861983-09-28Programområde sötvatten1C1983/03274Abborre723.2142.6Muskel  0.65                                    3.19   
Bylsjön70861983-09-28Programområde sötvatten1C1983/03275Abborre921.694.1Muskel  0.55                                    1.45   
Bylsjön70861983-09-28Programområde sötvatten1C1983/03276Abborre922.697.6Muskel  0.52                                    3.1   
Bylsjön70861982-10-01Programområde sötvatten1C1982/03852Abborre 22.0113.1Muskel  0.57                                    0.4   
Bylsjön70861982-10-01Programområde sötvatten1C1982/03853Abborre 22.5121.7Muskel  0.56                                    1.38   
Bylsjön70861982-10-01Programområde sötvatten1C1982/03854Abborre 21.0104.8Muskel  0.58                                    1.28   
Bylsjön70861982-10-01Programområde sötvatten1C1982/03855Abborre 22.2117.5Muskel  0.67                                    1.12   
Bylsjön70861983-09-28Programområde sötvatten1C1983/03269Abborre823.1117.2Muskel  0.72                                    8.49   
Bylsjön70861983-09-28Programområde sötvatten1C1983/03270Abborre922.7112.1Muskel  0.49                                    2.32