IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(6722) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Stora Skärsjön67221997-09-05Programområde sötvatten1P1997/01893Abborre516.545.43Muskel 19.500.47    0.00852b  0.0752     0.0903   0.306   0.387           0.181   1.04 
Stora Skärsjön67221997-09-05Programområde sötvatten1P1997/01894Abborre616.547.32Muskel 17.700.47    0.0086b  0.0927     0.137   0.233   0.282           0.12   0.865 
Stora Skärsjön67221997-09-05Programområde sötvatten1P1997/01895Abborre717.257.07Muskel 19.300.42    0.0096b  0.0811     0.0998   0.245   0.315           0.102   0.843 
Stora Skärsjön67221997-09-05Programområde sötvatten1P1997/01896Abborre617.459.22Muskel 18.800.48    0.00828b  0.0579     0.0745   0.235   0.279           0.129   0.776 
Stora Skärsjön67221997-09-05Programområde sötvatten1P1997/01897Abborre616.859.05Muskel 16.800.46    0.0087b  0.0468     0.057   0.145   0.183           0.0646   0.497 
Stora Skärsjön67221997-09-05Programområde sötvatten1P1997/01899Abborre616.049.24Muskel 18.300.48    0.00827b  0.0806     0.0827   0.226   0.272           0.115   0.777 
Stora Skärsjön67222015-01-01Programområde sötvatten12C2015/03888-03899Abborre617.356.6Muskel  0.57      0.00056   0.012     0.00038       0.013 0.0019   0.0072 4.4E-05       
Stora Skärsjön67221998-09-04Programområde sötvatten1P1998/01864Abborre1018.885.17Muskel  0.59    0.0068b  0.0257     0.0274   0.0732   0.0916           0.0391   0.257 
Stora Skärsjön67222008-08-27Programområde sötvatten10C2008/01119-01128Abborre716.644.9Muskel  0.44      0.00062   0.012   0.037 0.00047       0.012 0.0021   0.0069 5.8E-05       
Stora Skärsjön67222009-08-18Programområde sötvatten10C2009/00555-00564Abborre716.653.9Muskel 0.210.55      0.0004   0.00673   0.0224 0.000236       0.00927 0.00131   0.00473 2.5E-05       
Stora Skärsjön67222007-09-01Programområde sötvatten10C2007/01212-01221Abborre615.537.5Muskel  0.550.00723b  0.00723b  0.019     0.0177   0.0515   0.105           0.0391     
Stora Skärsjön67222010-08-31Programområde sötvatten10C2010/01855-01864Abborre616.447.5Muskel  0.51      0.000529   0.0133   0.051 0.000353       0.018 0.00255   0.0102 3.1E-05       
Stora Skärsjön67222013-09-03Programområde sötvatten12C2013/00771-00782Abborre617.655.7Muskel  0.690.0062b  0.0062b0.00046 0.0364 0.0091   0.044 0.00046 0.132   0.198 0.015 0.0023   0.01 9.3E-05 0.0867     
Stora Skärsjön67221998-09-04Programområde sötvatten1P1998/01858Abborre515.047.54Muskel  0.53    0.00937   0.0362     0.0508   0.0899   0.102           0.0364   0.324 
Stora Skärsjön67221998-09-04Programområde sötvatten1P1998/01859Abborre416.649.88Muskel  0.69    0.00576b  0.013     0.0159   0.0341   0.0458           0.0159   0.125 
Stora Skärsjön67221998-09-04Programområde sötvatten1P1998/01860Abborre719.892.23Muskel  0.64    0.00629b  0.0222     0.0253   0.0585   0.0766           0.0303   0.213 
Stora Skärsjön67221998-09-04Programområde sötvatten1P1998/01861Abborre820.195.76Muskel  0.61    0.00652b  0.0377     0.0336   0.12   0.156           0.0672   0.415 
Stora Skärsjön67221998-09-04Programområde sötvatten1P1998/01862Abborre617.255.06Muskel  0.61    0.00792   0.0421     0.0485   0.121   0.158           0.0703   0.448 
Stora Skärsjön67221998-09-04Programområde sötvatten1P1998/01863Abborre619.487.53Muskel  0.76    0.00526b  0.00762     0.0067   0.0135   0.0174           0.00657b  0.0452 
Stora Skärsjön67221997-09-05Programområde sötvatten1P1997/01900Abborre617.056.97Muskel 18.900.48    0.00828b  0.0468     0.0544   0.17   0.209           0.0892   0.569 
Stora Skärsjön67221997-09-05Programområde sötvatten1P1997/01901Abborre718.569.62Muskel 18.300.53    0.00751b  0.0359     0.0391   0.105   0.132           0.0496   0.362 
Stora Skärsjön67221997-09-05Programområde sötvatten1P1997/01902Abborre617.166.39Muskel 19.500.60    0.00665b  0.0479     0.0421   0.126   0.16           0.0622   0.439 
Stora Skärsjön67221998-09-04Programområde sötvatten1P1998/01855Abborre618.572.8Muskel  0.55    0.00726b  0.0305     0.0374   0.11   0.131           0.0606   0.37 
Stora Skärsjön67221998-09-04Programområde sötvatten1P1998/01856Abborre817.458.23Muskel  0.54    0.00743b  0.0336     0.0411   0.115   0.134           0.0567   0.381 
Stora Skärsjön67221998-09-04Programområde sötvatten1P1998/01857Abborre717.156.55Muskel  0.54    0.00738b  0.0268     0.0312   0.104   0.119           0.0576   0.338