IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(6721) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Allgjuttern67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01848Abborre417.653.88Muskel 20.100.640.00621b  0.00621b  0.0255     0.032   0.0762   0.0997           0.0388   0.272 
Allgjuttern67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01849Abborre518.364.28Muskel 19.700.600.00671b  0.00671b  0.0225     0.0285   0.0643   0.0834           0.0316   0.23 
Allgjuttern67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01850Abborre418.055.09Muskel 18.700.630.00634b  0.00634b  0.0143     0.0184   0.042   0.0534           0.02   0.148 
Allgjuttern67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01851Abborre517.252.25Muskel 20.100.760.00526b  0.00526b  0.0171     0.0217   0.0459   0.0612           0.0225   0.168 
Allgjuttern67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01853Abborre518.865.68Muskel 21.000.700.00572b  0.00572b  0.0127     0.0169   0.0359   0.0474           0.0175   0.13 
Allgjuttern67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01854Abborre517.252.18Muskel 20.500.740.00539b  0.00539b  0.0127     0.0167   0.0348   0.0481           0.0159   0.128 
Allgjuttern67212015-08-10Programområde sötvatten12C2015/00861-00872Abborre417.352.7Muskel  0.58      0.00037   0.0031     0.00015       0.0021 0.00045   0.0014 2E-05       
Allgjuttern67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01919Abborre416.845.69Muskel  0.580.00687b  0.00859b  0.0431     0.0533   0.13   0.172           0.0644   0.462 
Allgjuttern67212007-08-15Programområde sötvatten10C2007/01500-01509Abborre417.347.5Muskel  0.660.00605b  0.00605b  0.0107     0.013   0.0319   0.0524           0.0212     
Allgjuttern67212008-09-01Programområde sötvatten10C2008/01408-01417Abborre620.887.7Muskel  0.64      0.00036   0.011   0.033 0.00049       0.0078 0.0016   0.0049 6.3E-05       
Allgjuttern67212009-08-24Programområde sötvatten10C2009/00853-00862Abborre417.654.5Muskel 0.210.67      0.000209   0.00463   0.0118 0.000224       0.00343 0.000567   0.00179 3.1E-05       
Allgjuttern67212010-08-11Programområde sötvatten10C2010/01645-01654Abborre517.955.5Muskel  0.51      0.000294   0.00765   0.0216 0.000314       0.00549 0.00118   0.00333 4.1E-05       
Allgjuttern67212013-09-30Programområde sötvatten12C2013/02570-02581Abborre415.839.2Muskel  0.790.006b  0.006b0.00014 0.0134 0.005   0.0197 0.00027 0.0486   0.0765 0.0045 0.001   0.0028 3.5E-05 0.0246     
Allgjuttern67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01913Abborre419.875.78Muskel  0.530.00759b  0.00949b  0.0241     0.037   0.0861   0.119           0.0474   0.314 
Allgjuttern67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01914Abborre418.463.39Muskel  0.560.00711b  0.00889b  0.0156     0.0215   0.0491   0.0698           0.0245   0.181 
Allgjuttern67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01915Abborre419.470.66Muskel  0.570.00707b  0.00883b  0.0143     0.0147   0.0322   0.0449           0.0177   0.124 
Allgjuttern67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01916Abborre520.277.45Muskel  0.550.00728b  0.0091b  0.0295     0.0359   0.0832   0.111           0.0402   0.299 
Allgjuttern67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01917Abborre318.259.8Muskel  0.590.00682b  0.00853b  0.016     0.0188   0.0385   0.057           0.0205   0.151 
Allgjuttern67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01918Abborre419.369.96Muskel  0.560.00719b  0.00898b  0.0115     0.0135   0.0289   0.0368           0.0144   0.105 
Allgjuttern67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01855Abborre618.264.23Muskel 20.400.730.00551b  0.00551b  0.0139     0.0182   0.0362   0.0488           0.0179   0.135 
Allgjuttern67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01856Abborre519.069.9Muskel 20.500.600.00669b  0.00669b  0.0293     0.0386   0.0893   0.119           0.0505   0.327 
Allgjuttern67211997-09-03Programområde sötvatten1P1997/01857Abborre519.067.55Muskel 19.500.540.00746b  0.00746b  0.0155     0.0192   0.042   0.0569           0.0215   0.155 
Allgjuttern67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01910Abborre420.888.9Muskel  0.550.00724b  0.00905b  0.048     0.0625   0.144   0.198           0.0697   0.523 
Allgjuttern67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01911Abborre519.874.64Muskel  0.670.00596b  0.00745b  0.0174     0.0246   0.054   0.0705           0.0233   0.19 
Allgjuttern67211998-09-08Programområde sötvatten1P1998/01912Abborre419.271.84Muskel  0.620.00647b  0.00809b  0.0217     0.0267   0.072   0.0913           0.0403   0.252