IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(6718) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Krankesjön67182008-08-20Programområde sötvatten10C2008/01155-01164Abborre318.371.6Muskel  0.500.00716b  0.00716b0.00053 0.0315 0.011   0.038 0.00032 0.097   0.153 0.0094 0.0015   0.0051 2.6E-05 0.0495     
Krankesjön67182009-08-20Programområde sötvatten10C2009/00505-00514Abborre317.363.0Muskel 0.200.470.0071b  0.0071b0.000723 0.0319 0.0136   0.0455 0.000426 0.094   0.146 0.0117 0.00166   0.00596 3.4E-05 0.0552     
Krankesjön67182009-08-20Programområde sötvatten10C2009/00515-00524Abborre315.645.5Muskel  0.520.0076b  0.0076b  0.0242     0.0277   0.0645   0.11           0.0334     
Krankesjön67182010-09-03Programområde sötvatten10C2010/02002-02011Abborre316.858.8Muskel  0.440.0065b  0.0065b0.000568 0.0194 0.0123   0.0386 0.000318 0.0505   0.0804 0.00977 0.00161   0.00523 2.5E-05 0.0291     
Krankesjön67182011-08-21Programområde sötvatten12C2011/02878-02889Abborre317.457.9Muskel  0.390.007b  0.007b0.00095 0.038 0.017   0.059 0.00057 0.126   0.185 0.014 0.0023   0.0085 5.4E-05 0.058     
Krankesjön67182011-08-21Programområde sötvatten12C2011/02890-02901Abborre316.247.9Muskel  0.410.007b  0.007b0.0013 0.046 0.017   0.061 0.00066 0.146   0.232 0.016 0.0023   0.0096 5.6E-05 0.068     
Krankesjön67182015-08-12Programområde sötvatten12C2015/00797-00808Abborre316.859.0Muskel  0.440.007b  0.007b0.00047 0.027 0.011   0.029 0.00033 0.082   0.132 0.01 0.0015   0.0063 2.6E-05 0.048     
Krankesjön67182015-08-12Programområde sötvatten12C2015/00809-00820Abborre316.351.6Muskel  0.380.007b  0.007b0.00081 0.019 0.0082   0.021 0.00027 0.058   0.097 0.0071 0.0012   0.0045 2.6E-05 0.033     
Krankesjön67182012-08-22Programområde sötvatten12C2012/00603-00614Abborre4100.960.1Muskel  0.360.007b  0.007b0.00086 0.0374 0.018   0.065 0.00055 0.108   0.2 0.016 0.0026   0.0095 5.2E-05 0.0615     
Krankesjön67182012-08-22Programområde sötvatten12C2012/00615-00626Abborre381.741.8Muskel  0.320.0076b  0.0076b0.00058 0.0409 0.013   0.048 0.00044 0.132   0.237 0.013 0.002   0.0076 4.1E-05 0.0778     
Krankesjön67182013-08-29Programområde sötvatten12C2013/00618-00629Abborre315.944.7Muskel  0.440.0065b  0.0065b0.00057 0.0354 0.014   0.0394 0.00052 0.121   0.2 0.014 0.0021   0.0083 4.8E-05 0.072     
Krankesjön67182013-08-29Programområde sötvatten12C2013/00630-00641Abborre315.542.1Muskel  0.410.0068b  0.0068b0.00059 0.0285 0.012   0.0299 0.00042 0.0921   0.149 0.011 0.0018   0.0068 3.8E-05 0.0489     
Krankesjön67182014-08-13Programområde sötvatten12C2014/00368-00379Abborre416.450.1Muskel  0.520.00762b  0.00762b0.00065 0.0486 0.018   0.0535 0.00053 0.158   0.248 0.016 0.0025   0.0096 5.5E-05 0.0842     
Krankesjön67182014-08-13Programområde sötvatten12C2014/00380-00391Abborre416.449.7Muskel  0.500.00803b  0.00803b0.00063 0.044 0.018   0.052 0.00051 0.149   0.255 0.018 0.0026   0.012 5.9E-05 0.0927