IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(6717) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Horsan67172007-09-11Programområde sötvatten1C2007/01699Abborre616.242.6Muskel 20.300.740.00544b  0.00544b  0.00857     0.0139   0.0287   0.0661           0.0238     
Horsan67172007-09-11Programområde sötvatten1C2007/01700Abborre416.244.2Muskel 20.500.740.00543b  0.00543b  0.00598     0.00978   0.0196   0.043           0.016     
Horsan67172007-09-11Programområde sötvatten1C2007/01701Abborre517.656.7Muskel 20.300.760.00528b  0.00528b  0.00528b    0.00581   0.0119   0.0243           0.0099     
Horsan67172007-09-11Programområde sötvatten1C2007/01702Abborre518.154.7Muskel 20.700.760.00523b  0.00523b  0.00693     0.0107   0.0217   0.0481           0.019     
Horsan67172007-09-11Programområde sötvatten1C2007/01703Abborre416.543.7Muskel 20.500.820.00489b  0.00489b  0.00489b    0.00721   0.0139   0.027           0.0111     
Horsan67172007-09-11Programområde sötvatten1C2007/01704Abborre516.543.6Muskel 20.800.700.0057b  0.0057b  0.00641     0.00883   0.0171   0.0346           0.0133     
Horsan67172014-08-25Programområde sötvatten12C2014/01518-01529Abborre618.463.0Muskel  0.630.00631b  0.00631b0.0003 0.00741 0.003   0.00978 0.00022 0.0192   0.0434 0.0028 0.00058   0.0018 2.6E-05 0.0183     
Horsan67172014-08-25Programområde sötvatten12C2014/01530-01541Abborre617.453.3Muskel  0.570.00707b  0.00707b0.00026 0.0101 0.0035   0.012 0.00025 0.0331   0.068 0.0044 0.00077   0.0029 3E-05 0.0276     
Horsan67172015-09-17Programområde sötvatten12C2015/06453-06464Abborre619.270.8Muskel  0.690.006b  0.006b0.00037 0.007 0.0027   0.01 0.00024 0.019   0.045 0.0025 0.00055   0.0017 2.6E-05 0.019     
Horsan67172015-09-17Programområde sötvatten12C2015/06465-06476Abborre618.359.5Muskel  0.660.006b  0.006b0.00028 0.007 0.003   0.01 0.00025 0.022   0.048 0.0028 0.00062   0.0019 2.5E-05 0.02     
Horsan67172011-08-06Programområde sötvatten12C2011/02087-02098Abborre517.953.4Muskel  0.460.006b  0.006b0.00078 0.011 0.0073   0.024 0.00067 0.045   0.086 0.0071 0.0017   0.0047 6.5E-05 0.034     
Horsan67172011-08-06Programområde sötvatten12C2011/02099-02110Abborre518.759.0Muskel  0.480.007b  0.007b0.00088 0.016 0.01   0.033 0.00092 0.072   0.143 0.011 0.0025   0.0073 0.0001 0.056     
Horsan67172012-08-07Programområde sötvatten12C2012/03466-03477Abborre566.851.7Muskel  0.590.0057b  0.0057b0.00043 0.0057b0.0095   0.028 0.00036 0.0119   0.0288 0.0077 0.0016   0.0047 4E-05 0.0098     
Horsan67172012-08-07Programområde sötvatten12C2012/03478-03489Abborre544.655.6Muskel  0.470.006b  0.006b0.00028 0.0063 0.0047   0.015 0.00025 0.0184   0.0425 0.0043 0.00095   0.0028 2.3E-05 0.0152     
Horsan67172013-09-04Programområde sötvatten12C2013/02210-02221Abborre518.155.7Muskel  0.660.0069b  0.0069b0.00043 0.0132 0.0045   0.018 0.00044 0.0369   0.0834 0.0044 0.00097   0.0029 4.7E-05 0.0362     
Horsan67172013-09-04Programområde sötvatten12C2013/02222-02233Abborre517.751.7Muskel  0.670.0065b  0.0065b0.00032 0.0106 0.0035   0.0131 0.00029 0.033   0.0659 0.0031 0.00075   0.002 3.1E-05 0.0327     
Horsan67172007-09-11Programområde sötvatten1C2007/01705Abborre416.947.6Muskel 21.400.850.00471b  0.00471b  0.00566     0.00802   0.0154   0.0314           0.0123     
Horsan67172007-09-11Programområde sötvatten1C2007/01706Abborre717.547.5Muskel 19.800.670.00596b  0.00596b  0.0082     0.0171   0.0388   0.0832           0.0364     
Horsan67172008-08-21Programområde sötvatten10C2008/05122-05131Abborre618.967.2Muskel  0.600.00637b  0.00637b0.00046 0.0147 0.007   0.023 0.00052 0.0527   0.126 0.0078 0.0016   0.0051 5E-05 0.0533     
Horsan67172009-08-18Programområde sötvatten10C2009/04965-04974Abborre619.071.5Muskel 0.200.460.0067b  0.0067b0.000652 0.0183 0.013   0.0407 0.000978 0.0795   0.205 0.0163 0.00326   0.0102 7.6E-05 0.0874     
Horsan67172009-08-18Programområde sötvatten10C2009/04975-04984Abborre416.849.9Muskel  0.670.006b  0.006b  0.0087     0.0138   0.0281   0.0683           0.0259     
Horsan67172010-08-15Programområde sötvatten10C2010/02412-02421Abborre618.466.6Muskel  0.460.006b  0.006b0.000348 0.0098 0.00913   0.0283 0.000478 0.0308   0.0686 0.00848 0.00198   0.00522 5.9E-05 0.0311