IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(6132) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Sännen61322008-08-18Programområde sötvatten10C2008/01015-01024Abborre517.959.9Muskel  0.54      0.00053   0.014   0.058 0.00077       0.025 0.0032   0.015 0.0001       
Sännen61322009-08-23Programområde sötvatten10C2009/00655-00664Abborre616.645.7Muskel 0.190.40      0.0006   0.0158   0.0565 0.000675       0.0238 0.00325   0.015 0.000105       
Sännen61322007-08-29Programområde sötvatten10C2007/01052-01061Abborre617.349.3Muskel  0.440.00907b  0.00907b  0.051     0.0633   0.265   0.478           0.186     
Sännen61322010-09-02Programområde sötvatten10C2010/01901-01910Abborre616.542.8Muskel  0.35      0.000686   0.0314   0.114 0.00123       0.06 0.00886   0.04 0.000163       
Sännen61322013-08-27Programområde sötvatten12C2013/00514-00525Abborre616.239.0Muskel  0.580.0081b  0.0081b0.0005 0.03 0.011   0.0326 0.0004 0.186   0.284 0.013 0.0021   0.0086 4.9E-05 0.146     
Sännen61322015-08-11Programområde sötvatten12C2015/00894-00905Abborre717.355.0Muskel  0.44      0.00044   0.0083     0.00043       0.013 0.002   0.0074 5.3E-05