IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(5747) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Stora Envättern57472008-09-24Programområde sötvatten10C2008/01831-01840Abborre518.566.5Muskel  0.54      0.00028   0.0087   0.025 0.00031       0.0077 0.0013   0.0038 3.4E-05       
Stora Envättern57472009-09-24Programområde sötvatten10C2009/02552-02561Abborre516.545.6Muskel 0.200.47      0.00034   0.014   0.0374 0.000489       0.0119 0.00183   0.00617 4.7E-05       
Stora Envättern57472007-09-26Programområde sötvatten10C2007/01794-01803Abborre516.139.9Muskel  0.830.00479b  0.00479b  0.00671     0.0085   0.0255   0.0345           0.0163     
Stora Envättern57472010-08-28Programområde sötvatten10C2010/01269-01278Abborre616.749.3Muskel  0.38      0.000447   0.0213   0.0632 0.000579       0.0221 0.00368   0.0124 5.3E-05       
Stora Envättern57472013-10-03Programområde sötvatten12C2013/02597-02608Abborre616.039.8Muskel  0.560.0067b  0.0067b0.00024 0.0102 0.006   0.0132 0.00019 0.0414   0.0541 0.0064 0.00086   0.0035 6.2E-05 0.0245     
Stora Envättern57472015-08-21Programområde sötvatten12C2015/01081-01092Abborre516.241.7Muskel  0.55      0.00022   0.0043     0.00016       0.0041 0.00067   0.0021 1.7E-05