IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(5344) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Fiolen53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02336Abborre416.441.74Muskel 18.800.560.00708b  0.00708b  0.0149     0.0129   0.0599   0.0799           0.0283   0.196 
Fiolen53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02337Abborre416.851.84Muskel 19.400.600.00671b  0.00671b  0.0131     0.0104   0.0503   0.0612           0.022   0.157 
Fiolen53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02338Abborre417.149.56Muskel 18.900.570.00708b  0.00708b  0.00938     0.00814   0.0357   0.044           0.0154   0.113 
Fiolen53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02339Abborre617.455.28Muskel 20.800.620.00644b  0.00644b  0.015     0.0158   0.0715   0.0888           0.0316   0.223 
Fiolen53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02340Abborre517.147.65Muskel 20.600.690.00579b  0.00579b  0.0158     0.0156   0.0735   0.0877           0.0327   0.225 
Fiolen53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02342Abborre416.245.02Muskel 20.000.620.00648b  0.00648b  0.00875     0.00713   0.0323   0.0371           0.0126   0.0979 
Fiolen53442010-08-13Programområde sötvatten10C2010/01745-01754Abborre416.144.9Muskel  0.45      0.000222   0.00578   0.0184 0.000311       0.008 0.00138   0.00444 3.1E-05       
Fiolen53442013-08-29Programområde sötvatten12C2013/00671-00682Abborre518.563.6Muskel  0.610.0064b  0.0064b0.00014 0.0106 0.0055   0.0111 0.00023 0.0633   0.0901 0.0095 0.0017   0.0054 3E-05 0.0334     
Fiolen53442015-09-07Programområde sötvatten12C2015/03168-03179Abborre418.766.6Muskel  0.46      0.00046   0.0041     0.0003       0.0064 0.0011   0.0042 3.3E-05       
Fiolen53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02343Abborre717.451.48Muskel 18.800.590.00682b  0.00682b  0.0275     0.03   0.153   0.183           0.0747   0.468 
Fiolen53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02344Abborre716.347.17Muskel 18.500.470.00859b  0.00859b  0.0217     0.0215   0.0799   0.119           0.0382   0.28 
Fiolen53442000-07-12Programområde sötvatten1P2000/02345Abborre516.144.92Muskel 20.100.680.00589b  0.00589b  0.0162     0.0134   0.0644   0.079           0.0249   0.198 
Fiolen53442008-09-02Programområde sötvatten10C2008/01567-01576Abborre419.883.9Muskel  0.64      0.00016   0.0035   0.013 0.00021       0.0063 0.00095   0.0035 2E-05       
Fiolen53442009-08-19Programområde sötvatten10C2009/00455-00464Abborre519.172.2Muskel 0.210.43      0.000256   0.00907   0.0298 0.000512       0.0167 0.00256   0.00884 5.3E-05       
Fiolen53442007-08-22Programområde sötvatten10C2007/01152-01161Abborre416.546.0Muskel  0.610.00661b  0.00661b  0.0086     0.00893   0.0417   0.0688           0.0246