IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4821) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Lilla Öresjön48212007-08-22Programområde sötvatten10C2007/00775-00784Abborre516.947.4Muskel  0.780.00514b  0.00514b  0.00706     0.00783   0.0317   0.0524           0.0276     
Lilla Öresjön48212008-08-26Programområde sötvatten10C2008/01205-01214Abborre620.686.9Muskel  0.71      0.00032   0.0051   0.018 0.00027       0.0095 0.0014   0.0047 3.3E-05       
Lilla Öresjön48212009-08-13Programområde sötvatten10C2009/00705-00714Abborre618.670.1Muskel 0.210.56      0.000357   0.00643   0.0179 0.000321       0.00946 0.00163   0.00464 3.9E-05       
Lilla Öresjön48212010-08-19Programområde sötvatten10C2010/01595-01604Abborre617.858.4Muskel  0.52      0.000346   0.00692   0.0212 0.00025       0.0104 0.00171   0.00539 2.7E-05       
Lilla Öresjön48212013-09-04Programområde sötvatten12C2013/00822-00833Abborre516.747.1Muskel  0.640.0055b  0.0055b0.00023 0.0134 0.0042   0.013 0.00016 0.0524   0.0782 0.0065 0.001   0.0037 2.8E-05 0.0363     
Lilla Öresjön48212015-01-01Programområde sötvatten12C2015/03832-03843Abborre517.553.4Muskel  0.69      0.00036   0.004     0.00016       0.0048 0.0008   0.0025 2.2E-05