IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4819) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Fysingen48192007-09-12Programområde sötvatten10C2007/01322-01331Abborre516.644.4Muskel  0.570.224   0.733   0.488     0.506   0.26   0.406           0.136     
Fysingen48192008-10-01Programområde sötvatten10C2008/01957-01966Abborre316.039.8Muskel  0.570.0122   0.0463 0.0023 0.107 0.049   0.14 0.0006 0.158   0.222 0.015 0.0026   0.0079 3.7E-05 0.0687     
Fysingen48192009-09-23Programområde sötvatten10C2009/02502-02511Abborre517.761.9Muskel 0.190.470.0067   0.0172 0.00126 0.0597 0.0389   0.127 0.000511 0.115   0.184 0.0153 0.00234   0.00787 3.4E-05 0.0647     
Fysingen48192010-09-09Programområde sötvatten10C2010/02153-02162Abborre517.053.5Muskel  0.450.0133   0.135 0.006 0.229 0.204   0.489 0.000978 0.214   0.301 0.0378 0.00778   0.018 3.6E-05 0.141     
Fysingen48192011-09-15Programområde sötvatten12C2011/00741-00752Abborre518.369.5Muskel  0.710.006   0.015   0.041     0.05   0.08   0.109           0.033     
Fysingen48192012-08-30Programområde sötvatten12C2012/00277-00288Abborre513.947.4Muskel  0.600.0067b  0.0152   0.0448     0.0486   0.0729   0.118           0.0316     
Fysingen48192013-09-20Programområde sötvatten12C2013/01685-01696Abborre416.450.9Muskel  0.530.0066b  0.0066b0.00085 0.0293 0.024   0.037 0.00019 0.0546   0.0874 0.01 0.0013   0.0061 1.3E-05 0.0274     
Fysingen48192014-08-25Programområde sötvatten12C2014/00696-00707Abborre515.741.9Muskel  0.630.00636b  0.00636b  0.0455     0.0622   0.0931   0.131           0.044     
Fysingen48192015-08-20Programområde sötvatten12C2015/01040-01051Abborre516.447.0Muskel  0.500.007b  0.01 0.0012 0.053 0.022   0.057 0.00045 0.127   0.189 0.014 0.002   0.0074 2.8E-05 0.068