IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4516) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Bästeträsk45162007-10-17Programområde sötvatten10C2007/03478-03487Abborre317.758.3Muskel  0.780.00514b  0.00514b  0.00976     0.0205   0.0422   0.085           0.0352     
Bästeträsk45162008-10-15Programområde sötvatten10C2008/05112-05121Abborre417.852.0Muskel  0.64      0.0007   0.017   0.048 0.0011       0.014 0.003   0.0074 0.00011       
Bästeträsk45162009-10-01Programområde sötvatten10C2009/04915-04924Abborre416.949.5Muskel 0.180.46      0.000565   0.0237   0.0611 0.00152       0.0241 0.00522   0.0124 0.000165       
Bästeträsk45162010-09-05Programområde sötvatten10C2010/02462-02471Abborre417.352.5Muskel  0.59      0.000593   0.0168   0.0458 0.000966       0.0158 0.00339   0.00881 0.000107       
Bästeträsk45162013-08-29Programområde sötvatten12C2013/02162-02173Abborre418.564.6Muskel  0.780.0063b  0.0063b0.00026 0.0089 0.0044   0.0152 0.0004 0.0314   0.0603 0.0044 0.00091   0.0023 4.5E-05 0.0252     
Bästeträsk45162015-09-21Programområde sötvatten12C2015/06507-06518Abborre418.764.5Muskel  0.73      0.00048   0.0077     0.00098       0.014 0.0025   0.007 8E-05