IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4513) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Älgsjön45132008-09-22Programområde sötvatten10C2008/01997-02006Abborre517.352.4Muskel  0.50      0.00064   0.0093   0.032 0.00036       0.0096 0.0014   0.0048 3.5E-05       
Älgsjön45132009-09-21Programområde sötvatten10C2009/02319-02328Abborre516.143.3Muskel 0.190.43      0.000651   0.0119   0.0356 0.000488       0.0107 0.00121   0.00605 3.7E-05       
Älgsjön45132007-08-19Programområde sötvatten10C2007/01456-01465Abborre616.544.8Muskel  0.680.00591b  0.00591b  0.0146     0.0145   0.0381   0.0609           0.0247     
Älgsjön45132010-09-08Programområde sötvatten10C2010/02121-02130Abborre617.353.2Muskel  0.47      0.000426   0.0109   0.034 0.000362       0.0119 0.00172   0.00681 3.2E-05       
Älgsjön45132013-10-06Programområde sötvatten12C2013/02619-02630Abborre617.955.3Muskel  0.440.0062b  0.0062b0.0006 0.0216 0.009   0.0191 0.00039 0.055   0.088 0.0093 0.0014   0.0057 3.8E-05 0.0308     
Älgsjön45132015-08-26Programområde sötvatten12C2015/01390-01401Abborre717.958.1Muskel  0.54      0.00037   0.0049     0.00023       0.0061 0.00087   0.0035 2.1E-05