IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4213) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Tärnan42132007-09-13Programområde sötvatten10C2007/01346-01355Abborre617.449.3Muskel  0.590.00679b  0.00679b  0.0329     0.0418   0.114   0.223           0.0844     
Tärnan42132008-09-23Programområde sötvatten10C2008/01891-01900Abborre619.480.6Muskel  0.54      0.00043   0.0074   0.023 0.00027       0.006 0.00095   0.0031 2.2E-05       
Tärnan42132009-09-18Programområde sötvatten10C2009/02269-02278Abborre618.772.9Muskel 0.200.39      0.000513   0.0215   0.0677 0.000692       0.0236 0.00333   0.0113 5.6E-05       
Tärnan42132010-09-07Programområde sötvatten10C2010/02079-02088Abborre616.751.7Muskel  0.47      0.000574   0.0157   0.0468 0.000468       0.0157 0.00255   0.00851 4E-05       
Tärnan42132013-10-04Programområde sötvatten12C2013/02719-02730Abborre515.637.8Muskel  0.610.0056b  0.0056b0.0003 0.0185 0.0084   0.0276 0.00031 0.0972   0.151 0.012 0.0018   0.0067 2.8E-05 0.0646     
Tärnan42132015-08-24Programområde sötvatten12C2015/01097-01108Abborre616.042.9Muskel  0.48      0.00057   0.0081     0.00032       0.0077 0.0013   0.0042 3.1E-05