IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4171) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Vänern Åråsviken41711996-09-01Programområde sötvatten1VA19962001Abborre 16.046.1Muskel  1.20    0.00833   0.0167     0.00833   0.0583   0.075 0.00833         0.0167   0.242 
Vänern Åråsviken41711996-09-01Programområde sötvatten1VA19962002Abborre 20.392.1Muskel  0.80        0.025 0.025   0.05   0.15   0.188           0.05   0.638 
Vänern Åråsviken41711996-09-01Programområde sötvatten1VA19962003Abborre 17.762.0Muskel  1.10        0.0182 0.00909   0.0273   0.0818   0.0909           0.0273   0.364 
Vänern Åråsviken41711996-09-01Programområde sötvatten1VA19962004Abborre 17.056.1Muskel  0.80        0.025 0.0125   0.0375   0.138   0.163           0.05   0.563 
Vänern Åråsviken41711996-09-01Programområde sötvatten1VA19962005Abborre 16.346.9Muskel  1.30        0.0154 0.00769   0.0154   0.0692   0.0846           0.0154   0.285 
Vänern Åråsviken41711996-09-01Programområde sötvatten1VA19962006Abborre 16.650.2Muskel  1.70    0.00588   0.0176 0.0176   0.0176   0.0588   0.0647           0.0294   0.271 
Vänern Åråsviken41711996-09-01Programområde sötvatten1VA19962007Abborre 15.639.2Muskel  0.90        0.0111 0.0111   0.0222   0.0889   0.111           0.0333   0.367 
Vänern Åråsviken41711996-09-01Programområde sötvatten1VA19962008Abborre 17.867.0Muskel  1.00        0.02 0.02   0.03   0.09   0.1           0.03   0.37 
Vänern Åråsviken41711996-09-01Programområde sötvatten1VA19962009Abborre 18.976.2Muskel  0.80        0.0375 0.025   0.0625   0.175   0.213           0.05   0.775 
Vänern Åråsviken41711996-09-01Programområde sötvatten1VA19962010Abborre 19.694.2Muskel  0.80        0.0125 0.0125   0.025   0.075   0.0875           0.025   0.313