IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4170) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Vänern Millesvik41702001-09-01Programområde sötvatten1VA20015031Abborre 18.261.8Muskel  0.66              0.0152   0.0909   0.0909           0.0303   0.25 
Vänern Millesvik41702001-09-01Programområde sötvatten1VA20015032Abborre 18.267.5Muskel  0.87        0.0115         0.069   0.0805           0.0345   0.213 
Vänern Millesvik41702001-09-01Programområde sötvatten1VA20015033Abborre 18.2566.7Muskel  1.10        0.00909     0.00909   0.0727   0.0727           0.0273   0.2 
Vänern Millesvik41702001-09-01Programområde sötvatten1VA20015034Abborre 17.053.4Muskel  1.20        0.0167     0.00833   0.075   0.075           0.0333   0.217 
Vänern Millesvik41702001-09-01Programområde sötvatten1VA20015035Abborre 17.860.2Muskel  1.20        0.0167     0.0167   0.075   0.075           0.0333   0.225 
Vänern Millesvik41702001-09-01Programområde sötvatten1VA20015036Abborre 18.066.9Muskel  1.10        0.0182     0.0182   0.1   0.1           0.0455   0.291 
Vänern Millesvik41702002-09-01Programområde sötvatten1VAN02037Abborre 19.174.8Muskel                         0.0976               0.274 
Vänern Millesvik41702002-09-01Programområde sötvatten1VAN02038Abborre 19.582.6Muskel                         0.09               0.28 
Vänern Millesvik41702002-09-01Programområde sötvatten1VAN02039Abborre 19.273.1Muskel                         0.11               0.293 
Vänern Millesvik41702002-09-01Programområde sötvatten1VAN02040Abborre 19.269.5Muskel                         0.125               0.361 
Vänern Millesvik41702002-09-01Programområde sötvatten1VAN02031Abborre 18.273.7Muskel                         0.0769               0.214 
Vänern Millesvik41702002-09-01Programområde sötvatten1VAN02032Abborre 19.788.3Muskel                         0.0583               0.171 
Vänern Millesvik41702002-09-01Programområde sötvatten1VAN02033Abborre 18.669.0Muskel                         0.17               0.509 
Vänern Millesvik41702002-09-01Programområde sötvatten1VAN02034Abborre 18.670.6Muskel                         0.0643               0.193 
Vänern Millesvik41702002-09-01Programområde sötvatten1VAN02035Abborre 19.071.8Muskel                         0.06               0.16 
Vänern Millesvik41702002-09-01Programområde sötvatten1VAN02036Abborre 18.666.1Muskel                         0.183               0.507 
Vänern Millesvik41702003-09-01Programområde sötvatten1VAN03035Abborre 19.683.5Muskel  1.00                      0.06               0.17 
Vänern Millesvik41702003-09-01Programområde sötvatten1VAN03036Abborre 19.978.8Muskel  0.82                      0.732               1.95 
Vänern Millesvik41702003-09-01Programområde sötvatten1VAN03037Abborre 19.372.8Muskel  0.73                      0.603               1.58 
Vänern Millesvik41702003-09-01Programområde sötvatten1VAN03038Abborre 19.982.8Muskel  0.62                      0.258               0.661 
Vänern Millesvik41702003-09-01Programområde sötvatten1VAN03039Abborre 18.667.7Muskel  0.85                      0.0471               0.141 
Vänern Millesvik41702003-09-01Programområde sötvatten1VAN03040Abborre 18.573.5Muskel  1.40                      0.0429               0.125 
Vänern Millesvik41701996-09-01Programområde sötvatten1VA19965010Abborre 17.556.5Muskel  1.00        0.02 0.01   0.02   0.09   0.1           0.04   0.28 
Vänern Millesvik41701996-09-01Programområde sötvatten1VA19965018Abborre 18.867.2Muskel  0.80    0.0125   0.1 0.05   0.125   0.488   0.6 0.025         0.2   1.6 
Vänern Millesvik41702003-09-01Programområde sötvatten1VAN03031Abborre 17.255.7Muskel  0.76                      0.0395               0.0987 
Vänern Millesvik41702003-09-01Programområde sötvatten1VAN03032Abborre 20.183.1Muskel  0.84                      0.333               0.917 
Vänern Millesvik41702003-09-01Programområde sötvatten1VAN03033Abborre 18.766.4Muskel  0.86                      0.128               0.372 
Vänern Millesvik41702003-09-01Programområde sötvatten1VAN03034Abborre 18.166.1Muskel  0.73                      0.0548               0.164 
Vänern Millesvik41701996-09-01Programområde sötvatten1VA19965003Abborre 15.538.0Muskel  0.90        0.0111 0.0111   0.0222   0.1   0.122           0.0333   0.311 
Vänern Millesvik41701996-09-01Programområde sötvatten1VA19965004Abborre 16.550.1Muskel  1.00        0.02 0.01   0.02   0.1   0.12           0.04   0.31 
Vänern Millesvik41701996-09-01Programområde sötvatten1VA19965005Abborre 20.297.0Muskel  0.80        0.025 0.0125   0.05   0.213   0.275 0.0125         0.0875   0.675 
Vänern Millesvik41701996-09-01Programområde sötvatten1VA19965006Abborre 15.436.2Muskel  1.000.06   0.02   0.07 0.03   0.05   0.28   0.32 0.03         0.23   1.09 
Vänern Millesvik41701996-09-01Programområde sötvatten1VA19965007Abborre 17.048.9Muskel  1.20        0.0167 0.00833   0.0167   0.075   0.1           0.0333   0.25 
Vänern Millesvik41701996-09-01Programområde sötvatten1VA19965008Abborre 15.031.1Muskel  0.90        0.0222 0.0222   0.0222   0.167   0.222           0.0556   0.511 
Vänern Millesvik41701998-09-01Programområde sötvatten1VA19985008Abborre 20.191.7Muskel  0.60        0.0167 0.0167   0.0167   0.15   0.167 0.0167         0.05   0.433 
Vänern Millesvik41701998-09-01Programområde sötvatten1VA19985009Abborre 19.075.3Muskel  0.60        0.05 0.0333   0.05   0.25   0.267 0.0333         0.0833   0.767 
Vänern Millesvik41701998-09-01Programområde sötvatten1VA19985010Abborre 18.576.8Muskel  0.70        0.0143 0.0143   0.0143   0.129   0.129 0.0143         0.0571   0.371 
Vänern Millesvik41701998-09-01Programområde sötvatten1VA19985011Abborre 17.358.2Muskel  0.50        0.02 0.02   0.02   0.18   0.18 0.02         0.06   0.5 
Vänern Millesvik41701996-09-01Programområde sötvatten1VA19965001Abborre 16.044.8Muskel  0.80        0.0125 0.0125   0.0125   0.075   0.0875           0.025   0.225 
Vänern Millesvik41701996-09-01Programområde sötvatten1VA19965002Abborre 15.742.6Muskel  0.90        0.0333 0.0222   0.0444   0.178   0.222 0.0111         0.0667   0.578 
Vänern Millesvik41701998-09-01Programområde sötvatten1VA19985001Abborre 18.058.5Muskel  0.40        0.05 0.025   0.05   0.5   0.5 0.05         0.2   1.38 
Vänern Millesvik41701998-09-01Programområde sötvatten1VA19985003Abborre 18.675.4Muskel  0.70        0.0143 0.0143   0.0143   0.0429   0.0571 0.0286         0.0286   0.2 
Vänern Millesvik41701998-09-01Programområde sötvatten1VA19985004Abborre 18.575.7Muskel  0.50        0.02 0.02   0.02   0.32   0.32 0.02         0.14   0.86 
Vänern Millesvik41701998-09-01Programområde sötvatten1VA19985005Abborre 19.9100.1Muskel  0.80        0.0125 0.0125   0.0125   0.075   0.0875 0.0125         0.0375   0.25 
Vänern Millesvik41701998-09-01Programområde sötvatten1VA19985006Abborre 19.583.6Muskel  1.00        0.02 0.02   0.02   0.1   0.09 0.01         0.03   0.29 
Vänern Millesvik41701998-09-01Programområde sötvatten1VA19985007Abborre 19.180.6Muskel  0.50        0.02 0.02   0.02   0.18   0.18 0.02         0.06   0.5 
Vänern Millesvik41701999-09-01Programområde sötvatten1VA19995L035Abborre 20.688.1Muskel  0.80        0.025 0.0375   0.025   0.15   0.125 0.0125         0.0625   0.438 
Vänern Millesvik41701999-09-01Programområde sötvatten1VA19995L036Abborre 17.357.4Muskel  0.90        0.0222 0.0222   0.0111   0.0778   0.0667           0.0222   0.222 
Vänern Millesvik41701999-09-01Programområde sötvatten1VA19995L037Abborre 20.498.3Muskel  0.90        0.0222 0.0222   0.0222   0.111   0.1 0.0111         0.0556   0.344 
Vänern Millesvik41701999-09-01Programområde sötvatten1VA19995L038Abborre 18.662.3Muskel  0.60        0.0667 0.0667   0.0667   0.283   0.25 0.0333         0.117   0.883 
12