IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4168) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Vänern V Onsö41682001-09-01Programområde sötvatten1VA20013011Abborre 19.782.2Muskel  0.84        0.0357     0.0238   0.119   0.119           0.0595   0.369 
Vänern V Onsö41682001-09-01Programområde sötvatten1VA20013012Abborre 18.263.5Muskel  1.00                  0.04   0.04           0.02   0.12 
Vänern V Onsö41682001-09-01Programområde sötvatten1VA20013013Abborre 20.693.6Muskel  0.93        0.0215     0.0215   0.086   0.086           0.0323   0.258 
Vänern V Onsö41682001-09-01Programområde sötvatten1VA20013014Abborre 20.386.3Muskel  0.63        0.127     0.0952   0.317   0.317           0.127   1 
Vänern V Onsö41682001-09-01Programområde sötvatten1VA20013015Abborre 17.662.4Muskel  0.62        0.0323     0.0323   0.145   0.161           0.0645   0.452 
Vänern V Onsö41682001-09-01Programområde sötvatten1VA20013016Abborre 18.065.4Muskel  1.00        0.02     0.03   0.1   0.12           0.04   0.32 
Vänern V Onsö41682009-09-01Programområde sötvatten10VAMar200940188Abborre 19.6881.68Muskel  0.760.00132b  0.00132b  0.00461     0.00391   0.0187   0.0207           0.00907   0.447 
Vänern V Onsö41682002-09-01Programområde sötvatten1VAN02020Abborre 19.474.4Muskel  0.74                      0.174               0.488 
Vänern V Onsö41682005-09-01Programområde sötvatten10VAMar2005S011Abborre419.6881.13Muskel 19.400.82                      0.105               0.304 
Vänern V Onsö41682004-09-01Programområde sötvatten10VAMar2004S011Abborre419.6777.08Muskel 20.900.82                      0.106               0.306 
Vänern V Onsö41682006-09-01Programområde sötvatten10VAMar200611Abborre 19.3973.05Muskel  0.600.0167b  0.0167b  0.0667     0.0683   0.3   0.32           0.13   0.9 
Vänern V Onsö41682007-09-01Programområde sötvatten10VAMar200711Abborre 19.8180.98Muskel  0.770.013b  0.013b  0.0208     0.0195   0.0974   0.104           0.039   0.294 
Vänern V Onsö41682008-08-01Programområde sötvatten10VAMar200811Abborre 18.8270.74Muskel  0.740.0135b  0.0135b  0.0162     0.0568   0.0878   0.0959 0.00473         0.0378   0.308 
Vänern V Onsö41682002-09-01Programområde sötvatten1VAN02014Abborre 20.084.6Muskel  0.84                      0.11               0.32 
Vänern V Onsö41682002-09-01Programområde sötvatten1VAN02015Abborre 20.986.1Muskel  0.84                      0.145               0.422 
Vänern V Onsö41682002-09-01Programområde sötvatten1VAN02016Abborre 20.491.2Muskel  0.73                      0.157               0.434 
Vänern V Onsö41682002-09-01Programområde sötvatten1VAN02017Abborre 18.865.6Muskel  0.83                      0.111               0.333 
Vänern V Onsö41682002-09-01Programområde sötvatten1VAN02018Abborre 19.374.1Muskel  0.91                      0.08               0.25 
Vänern V Onsö41682002-09-01Programområde sötvatten1VAN02019Abborre 19.787.6Muskel  0.93                      0.0822               0.26 
Vänern V Onsö41682003-09-01Programområde sötvatten1VAN03018Abborre 19.890.8Muskel  0.71                      0.155               0.437 
Vänern V Onsö41682003-09-01Programområde sötvatten1VAN03019Abborre 21.597.0Muskel  0.72                      0.139               0.431 
Vänern V Onsö41682003-09-01Programområde sötvatten1VAN03020Abborre 20.397.4Muskel  0.83                      0.0723               0.217 
Vänern V Onsö41682002-09-01Programområde sötvatten1VAN02011Abborre 19.981.1Muskel  0.82                      0.12               0.32 
Vänern V Onsö41682002-09-01Programområde sötvatten1VAN02012Abborre 20.593.5Muskel  0.93                      0.08               0.24 
Vänern V Onsö41682002-09-01Programområde sötvatten1VAN02013Abborre 20.492.1Muskel  0.83                      0.0674               0.213 
Vänern V Onsö41682003-09-01Programområde sötvatten1VAN03012Abborre 20.699.1Muskel  0.93                      0.0968               0.28 
Vänern V Onsö41682003-09-01Programområde sötvatten1VAN03013Abborre 19.583.2Muskel  0.81                      0.0988               0.272 
Vänern V Onsö41682003-09-01Programområde sötvatten1VAN03014Abborre 20.195.1Muskel  0.92                      0.0652               0.196 
Vänern V Onsö41682003-09-01Programområde sötvatten1VAN03015Abborre 20.587.8Muskel  0.91                      0.0769               0.242 
Vänern V Onsö41682003-09-01Programområde sötvatten1VAN03016Abborre 17.462.9Muskel  0.73                      0.123               0.356 
Vänern V Onsö41682003-09-01Programområde sötvatten1VAN03017Abborre 20.3101.2Muskel  0.92                      0.0652               0.196 
Vänern V Onsö41681996-09-01Programområde sötvatten1VA19963005Abborre 20.097.9Muskel  0.80        0.0625 0.025   0.0625   0.263   0.338 0.0125         0.113   0.875 
Vänern V Onsö41681996-09-01Programområde sötvatten1VA19963006Abborre 18.065.3Muskel  1.30    0.00769   0.0385 0.0231   0.0538   0.215   0.269 0.00769         0.0923   0.708 
Vänern V Onsö41681996-09-01Programområde sötvatten1VA19963007Abborre 18.061.7Muskel  1.10    0.00909   0.0273 0.0182   0.0364   0.136   0.145           0.0545   0.427 
Vänern V Onsö41681996-09-01Programområde sötvatten1VA19963008Abborre 20.296.5Muskel  1.10        0.0273 0.0273   0.0636   0.227   0.282 0.00909         0.0818   0.718 
Vänern V Onsö41681996-09-01Programområde sötvatten1VA19963009Abborre 20.292.0Muskel  1.40    0.00714   0.0357 0.0214   0.05   0.179   0.221 0.00714         0.0714   0.593 
Vänern V Onsö41682003-09-01Programområde sötvatten1VAN03011Abborre 20.498.3Muskel  0.71                      0.0845               0.225 
Vänern V Onsö41681997-09-01Programområde sötvatten1VA19973016Abborre 20.8101.3Muskel  0.80        0.0125     0.0125   0.075   0.113           0.0375   0.25 
Vänern V Onsö41681997-09-01Programområde sötvatten1VA19971046Abborre 20.075.1Muskel  0.70        0.0286 0.0286   0.0571   0.157   0.229 0.0143         0.0714   0.586 
Vänern V Onsö41681996-09-01Programområde sötvatten1VA19963001Abborre 15.535.0Muskel  0.900.0556   0.0333   0.122 0.0556   0.144   0.556   0.667 0.0111         0.189   1.83 
Vänern V Onsö41681996-09-01Programområde sötvatten1VA19963002Abborre 16.545.1Muskel  0.400.15   0.075   0.1 0.05   0.1   0.35   0.4           0.15   1.38 
Vänern V Onsö41681996-09-01Programområde sötvatten1VA19963003Abborre 17.254.7Muskel  1.10    0.00909   0.0455 0.0182   0.0455   0.2   0.236 0.00909         0.0818   0.645 
Vänern V Onsö41681996-09-01Programområde sötvatten1VA19963004Abborre 20.093.2Muskel  1.30        0.0231 0.00769   0.0231   0.1   0.123           0.0385   0.315 
Vänern V Onsö41681997-09-01Programområde sötvatten1VA19973006Abborre 19.674.7Muskel  0.90        0.0222 0.0111   0.0333   0.144   0.233 0.0111         0.0667   0.522 
Vänern V Onsö41681997-09-01Programområde sötvatten1VA19973007Abborre 19.982.9Muskel  0.90        0.0333 0.0222   0.0333   0.133   0.2 0.0111         0.0556   0.489 
Vänern V Onsö41681997-09-01Programområde sötvatten1VA19973008Abborre 18.666.7Muskel  0.90        0.0111 0.0111   0.0111   0.0667   0.1           0.0333   0.233 
Vänern V Onsö41681997-09-01Programområde sötvatten1VA19973009Abborre 20.589.3Muskel  0.70        0.0429 0.0286   0.0429   0.229   0.343 0.0143         0.1   0.8 
Vänern V Onsö41681997-09-01Programområde sötvatten1VA19973012Abborre 20.991.7Muskel  0.90        0.0111 0.0111   0.0222   0.0778   0.133           0.0333   0.289 
Vänern V Onsö41681997-09-01Programområde sötvatten1VA19973014Abborre 19.178.1Muskel  0.90              0.0111   0.0444   0.0778           0.0111   0.144 
Vänern V Onsö41681998-09-01Programområde sötvatten1VA19983009Abborre 20.7115.3Muskel  0.70    0.0143   0.0571 0.0286   0.0714   0.229   0.257           0.1   0.757 
12