IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(7) Station:(4167) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Vänern SO Åsundaön41672001-09-01Programområde sötvatten1VA20011001Abborre 18.264.7Muskel  1.00        0.02     0.01   0.06   0.07           0.03   0.2 
Vänern SO Åsundaön41672001-09-01Programområde sötvatten1VA20011002Abborre 18.869.8Muskel  0.66        0.0606     0.0455   0.242   0.242           0.106   0.712 
Vänern SO Åsundaön41672001-09-01Programområde sötvatten1VA20011003Abborre 19.885.0Muskel  0.98        0.051     0.0408   0.194   0.204           0.0816   0.582 
Vänern SO Åsundaön41672001-09-01Programområde sötvatten1VA20011004Abborre 19.282.0Muskel  0.66        0.0455     0.0455   0.136   0.152           0.0455   0.439 
Vänern SO Åsundaön41672001-09-01Programområde sötvatten1VA20011005Abborre 19.491.0Muskel  0.77        0.0779     0.0649   0.234   0.299           0.104   0.792 
Vänern SO Åsundaön41672001-09-01Programområde sötvatten1VA20011006Abborre 17.658.6Muskel  0.60        0.05     0.05   0.167   0.183           0.0667   0.533 
Vänern SO Åsundaön41672006-09-01Programområde sötvatten10VAHam200611Abborre 19.0871.98Muskel  0.640.0156b  0.0156b  0.025     0.0344   0.161   0.16           0.0688   0.46 
Vänern SO Åsundaön41672007-09-01Programområde sötvatten10VAHam200711Abborre 19.2574.7Muskel  0.790.0127b  0.0127b  0.0329     0.0367   0.124   0.127           0.0468   0.38 
Vänern SO Åsundaön41672008-08-01Programområde sötvatten10VAHam200811Abborre 18.6668.1Muskel  0.710.0141b  0.0141b  0.0254     0.0465   0.135   0.138 0.00606         0.0577   0.417 
Vänern SO Åsundaön41672009-09-01Programområde sötvatten10VAKar200940188Abborre 19.5376.6Muskel  0.760.00132b  0.00132b  0.00674     0.00649   0.0173   0.0173           0.00573   0.421 
Vänern SO Åsundaön41672002-09-01Programområde sötvatten1VAN02006Abborre 18.462.8Muskel  0.83                      0.0667               0.207 
Vänern SO Åsundaön41672002-09-01Programområde sötvatten1VAN02007Abborre 19.982.4Muskel  0.81                      0.185               0.593 
Vänern SO Åsundaön41672002-09-01Programområde sötvatten1VAN02008Abborre 17.053.6Muskel  1.00                      0.05               0.16 
Vänern SO Åsundaön41672002-09-01Programområde sötvatten1VAN02009Abborre 19.174.4Muskel  0.73                      0.146               0.451 
Vänern SO Åsundaön41672005-09-01Programområde sötvatten10VAHam2005S011Abborre419.1873.75Muskel 20.500.72                      0.168               0.479 
Vänern SO Åsundaön41672004-09-01Programområde sötvatten10VAHam2004S011Abborre419.1870.34Muskel 21.000.69                      0.194               0.58 
Vänern SO Åsundaön41672003-09-01Programområde sötvatten1VAN03010Abborre 18.765.5Muskel  0.60                      0.2               0.583 
Vänern SO Åsundaön41672002-09-01Programområde sötvatten1VAN02001Abborre 17.454.9Muskel  1.00                      0.162               0.485 
Vänern SO Åsundaön41672002-09-01Programområde sötvatten1VAN02002Abborre 17.053.3Muskel  1.00                      0.103               0.31 
Vänern SO Åsundaön41672002-09-01Programområde sötvatten1VAN02003Abborre 17.951.5Muskel  0.89                      0.1               0.291 
Vänern SO Åsundaön41672002-09-01Programområde sötvatten1VAN02004Abborre 20.076.2Muskel  1.00                      0.135               0.385 
Vänern SO Åsundaön41672002-09-01Programområde sötvatten1VAN02005Abborre 20.180.8Muskel  0.83                      0.315               0.904 
Vänern SO Åsundaön41672003-09-01Programområde sötvatten1VAN03004Abborre 18.365.7Muskel  1.02                      0.0294               0.0882 
Vänern SO Åsundaön41672003-09-01Programområde sötvatten1VAN03005Abborre 20.899.5Muskel  0.93                      0.0538               0.151 
Vänern SO Åsundaön41672003-09-01Programområde sötvatten1VAN03006Abborre 18.468.1Muskel  0.73                      0.192               0.507 
Vänern SO Åsundaön41672003-09-01Programområde sötvatten1VAN03007Abborre 20.389.5Muskel  0.72                      0.208               0.569 
Vänern SO Åsundaön41672003-09-01Programområde sötvatten1VAN03008Abborre 20.497.6Muskel  0.81                      0.0741               0.191 
Vänern SO Åsundaön41672003-09-01Programområde sötvatten1VAN03009Abborre 19.782.8Muskel  0.82                      0.0732               0.213 
Vänern SO Åsundaön41671996-09-01Programområde sötvatten1VA19961030Abborre 20.097.0Muskel  1.20    0.00833   0.025 0.0167   0.025   0.075   0.12           0.025   0.258 
Vänern SO Åsundaön41671996-09-01Programområde sötvatten1VA19961031Abborre 20.291.2Muskel  0.90        0.0111 0.0111   0.0222   0.0889   0.072           0.0333   0.256 
Vänern SO Åsundaön41671996-09-01Programområde sötvatten1VA19961045Abborre 20.4108.3Muskel  0.80    0.0125   0.0625 0.0375   0.0875   0.213   0.144           0.075   0.713 
Vänern SO Åsundaön41672003-09-01Programområde sötvatten1VAN03001Abborre 18.268.8Muskel  0.62                      0.0806               0.226 
Vänern SO Åsundaön41672003-09-01Programområde sötvatten1VAN03002Abborre 18.360.8Muskel  0.72                      0.0972               0.236 
Vänern SO Åsundaön41672003-09-01Programområde sötvatten1VAN03003Abborre 20.290.8Muskel  0.82                      0.0488               0.146 
Vänern SO Åsundaön41671997-09-01Programområde sötvatten1VA19971036Abborre 19.061.1Muskel  0.90        0.0111 0.0111   0.0222   0.0556   0.0778           0.0222   0.2 
Vänern SO Åsundaön41671996-09-01Programområde sötvatten1VA19961004Abborre 18.092.4Muskel  0.80        0.025 0.0125   0.0375   0.075   0.056           0.0125   0.238 
Vänern SO Åsundaön41671996-09-01Programområde sötvatten1VA19961005Abborre 16.857.4Muskel  1.00    0.01   0.03 0.02   0.04   0.1   0.11           0.04   0.35 
Vänern SO Åsundaön41671996-09-01Programområde sötvatten1VA19961006Abborre 17.462.0Muskel  1.00    0.01   0.03 0.02   0.03   0.1   0.1           0.04   0.33 
Vänern SO Åsundaön41671996-09-01Programområde sötvatten1VA19961008Abborre 16.658.5Muskel  0.90    0.0111   0.0333 0.0222   0.0444   0.0889   0.081           0.0333   0.333 
Vänern SO Åsundaön41671996-09-01Programområde sötvatten1VA19961023Abborre 17.261.9Muskel  0.70        0.0429 0.0286   0.0857   0.3   0.161           0.114   0.9 
Vänern SO Åsundaön41671997-09-01Programområde sötvatten1VA19971003Abborre 21.488.7Muskel  0.90        0.0222 0.0111   0.0222   0.0556   0.0778           0.0222   0.211 
Vänern SO Åsundaön41671997-09-01Programområde sötvatten1VA19971005Abborre 19.059.7Muskel  0.80        0.0125 0.0125   0.0375   0.1   0.163           0.0375   0.363 
Vänern SO Åsundaön41671997-09-01Programområde sötvatten1VA19971006Abborre 19.167.4Muskel  0.80          0.0125   0.0125   0.075   0.125           0.0375   0.263 
Vänern SO Åsundaön41671997-09-01Programområde sötvatten1VA19971009Abborre 19.566.5Muskel  0.70        0.0286 0.0286   0.0286   0.129   0.2           0.0571   0.471 
Vänern SO Åsundaön41671997-09-01Programområde sötvatten1VA19971020Abborre 20.688.3Muskel  0.90              0.0111   0.0333   0.0556           0.0111   0.111 
Vänern SO Åsundaön41671997-09-01Programområde sötvatten1VA19971035Abborre 18.147.1Muskel  0.80        0.0875 0.05   0.113   0.238   0.363 0.0125         0.0875   0.95 
Vänern SO Åsundaön41671998-09-01Programområde sötvatten1VA19981008Abborre 21.097.2Muskel  0.80    0.025   0.075 0.05   0.138   0.15   0.125 0.025         0.025   0.613 
Vänern SO Åsundaön41671998-09-01Programområde sötvatten1VA19981009Abborre 20.6117.4Muskel  0.90        0.0556 0.0444   0.1   0.122   0.0556           0.0222   0.4 
Vänern SO Åsundaön41671998-09-01Programområde sötvatten1VA19981010Abborre 21.099.1Muskel  0.80    0.025   0.0375     0.0375   0.0375   0.025 0.05         0.0625   0.275 
Vänern SO Åsundaön41671998-09-01Programområde sötvatten1VA19981011Abborre 20.5101.9Muskel  0.90        0.0333 0.0222   0.0444   0.0556   0.0333               0.189 
12