IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(5) Station:(5093) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Munksjön50932007-10-01Programområde sötvatten1405_7044759Gädda   Muskel5.1 0.56                                      2b
Munksjön50932007-10-01Programområde sötvatten1405_7044760Gädda   Muskel4.97 0.49                                      2b
Munksjön50932007-10-01Programområde sötvatten1405_7044761Gädda   Muskel5.23 0.94                                      2b
Munksjön50932007-10-01Programområde sötvatten1405_7044762Gädda   Muskel5.26 0.521.1                 0.37   0.88               3 
Munksjön50932007-10-01Programområde sötvatten1405_7044763Gädda   Muskel5.14 0.53        0.39                             2b