IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(5) Station:(4822) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Bolmen48221994-01-01Programområde sötvatten10P1994/01121-01130Gädda4.658.21367.5Muskel  0.60      0.000567   0.0217   0.0633 0.000583       0.0167 0.006   0.0138 8.3E-05       
Bolmen48221997-04-14Programområde sötvatten10P1997/01710-01719Gädda5.556.41145.2Muskel  0.55      0.000691   0.0418   0.131 0.001       0.0382 0.00546   0.0218 0.000142       
Bolmen48222000-04-17Programområde sötvatten10P2000/01439-01448Gädda6.756.41328.4Muskel  0.49      0.000469   0.0347   0.112 0.001       0.0347 0.0051   0.0224 0.000131       
Bolmen48222002-05-11Programområde sötvatten10P2002/01031-01040Gädda4.649.8723.9Muskel  0.55      0.000364   0.018   0.06 0.000636       0.02 0.00309   0.0136 9.3E-05       
Bolmen48222004-05-05Programområde sötvatten10P2004/01153-01162Gädda5.654.61012.6Muskel  0.74      0.000486   0.0189   0.0635 0.000703       0.0162 0.00324   0.0135 9.6E-05       
Bolmen48222006-01-01Programområde sötvatten10P2006/01031-01040Gädda6.553.21042.9Muskel  0.59      0.000271   0.0132   0.0441 0.000441       0.0142 0.00237   0.00983 6.8E-05