IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(2) Art:(120) Station:(4172) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Vänern Bärön, Värmlandssjön41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966001Öring 77.04810.0Muskel  1.400.0143   0.0429   0.264 0.121   0.286   1.54   1.64 0.1         0.75   4.81 
Vänern Bärön, Värmlandssjön41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966002Öring 74.05100.0Muskel  8.400.00357   0.00833   0.0893 0.0274   0.0821   0.396   0.415 0.0274         0.19   1.25 
Vänern Bärön, Värmlandssjön41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966003Öring 80.05500.0Muskel  4.800.00417   0.0104   0.102 0.0375   0.106   0.523   0.552 0.0375         0.273   1.66 
Vänern Bärön, Värmlandssjön41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966004Öring 73.04450.0Muskel  3.700.00541   0.0108   0.0865 0.0378   0.103   0.5   0.524 0.0108         0.211   1.5 
Vänern Bärön, Värmlandssjön41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966005Öring 71.03944.0Muskel  6.200.00323   0.00806   0.0677 0.029   0.0758   0.374   0.379 0.00968         0.174   1.13 
Vänern Bärön, Värmlandssjön41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966006Öring 70.04160.0Muskel  5.600.00536   0.00893   0.0732 0.0304   0.0875   0.434   0.446 0.0286         0.205   1.33 
Vänern Bärön, Värmlandssjön41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966007Öring 70.03680.0Muskel  5.900.00339   0.00848   0.0712 0.0305   0.0898   0.429   0.441 0.0119         0.195   1.29 
Vänern Bärön, Värmlandssjön41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966008Öring 73.04070.0Muskel  5.000.004   0.01   0.074 0.034   0.098   0.476   0.5 0.032         0.218   1.45 
Vänern Bärön, Värmlandssjön41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966009Öring 71.04500.0Muskel  6.000.00333   0.00833   0.0717 0.0317   0.0867   0.425   0.447 0.0283         0.195   1.3 
Vänern Bärön, Värmlandssjön41721996-12-01Programområde sötvatten1VÖ19966010Öring 70.04040.0Muskel  5.700.00351   0.00877   0.0754 0.0333   0.0912   0.453   0.461 0.0316         0.225   1.39