IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3672) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Mönsterås36722013-05-07Programområde hav1C2013/03964Havsörn   Ägg  3.460.206   0.0353   0.628     14.8   33.7   76.7           37.3     
Mönsterås36722014-05-20Programområde hav1C2014/04443Havsörn   Ägg  4.030.281   0.0881   0.544     10   25.5   55.5           26.1     
Mönsterås36722014-05-23Programområde hav1C2014/04444Havsörn   Ägg  5.220.107   0.0374   0.554     7.14   15.8   34.9           17.6