IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3665) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Västervik36652010-01-01Programområde hav1C2010/11488Havsörn   Ägg  6.310.154   0.0965   0.565     12.7   36.5   79.5           39.4     
Västervik36652010-01-01Programområde hav1C2010/11489Havsörn   Ägg  4.500.785   0.265   2.97     10.9   25.9   49.6           19.7     
Västervik36652012-05-26Programområde hav1C2012/05333Havsörn   Ägg  5.240.0966   0.0344   0.471     7.86   20.9   46           23.1     
Västervik36652014-05-28Programområde hav1C2014/04442Havsörn   Ägg  4.740.262   0.0468   0.55     14.7   44.7   96.6           47.2