IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3400) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Gnesta34002014-05-10Programområde hav1C2014/04431Havsörn   Ägg  6.330.0203b  0.0203b  0.241     1.48   3.97   8.56           3.17     
Gnesta34002014-05-10Programområde hav1C2014/04432Havsörn   Ägg  4.680.0174b  0.0174b  0.143     1.52   4.55   9.71           6.54     
Gnesta34002015-05-16Programområde hav1C2015/05619Havsörn   Ägg  4.510.02b  0.02b  0.218     1.51   4.63   9.12           4.68