IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3386) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Nyköping33862010-01-01Programområde hav1C2010/11322Havsörn   Ägg  5.230.226   0.0365   0.909     20.5   57.6   128           66.4     
Nyköping33862012-05-21Programområde hav1C2012/05334Havsörn   Ägg  5.610.092   0.0538   1.67     8.98   27   57.1           32.2     
Nyköping33862012-05-21Programområde hav1C2012/05335Havsörn   Ägg  5.340.11   0.0612   1.83     10.2   29.7   62.3           35.1     
Nyköping33862012-05-21Programområde hav1C2012/05336Havsörn   Ägg  3.910.11   0.0371   0.662     9.82   25.7   58.7           32.4     
Nyköping33862014-05-30Programområde hav1C2014/04436Havsörn   Ägg  3.550.164   0.0625   1.34     11.3   46.6   119           63.6     
Nyköping33862014-05-30Programområde hav1C2014/04437Havsörn   Ägg  4.640.134   0.055   1.13     9.74   41.9   109           55