IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(97) Station:(3171) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Norrtälje31712013-06-02Programområde hav1C2013/02268Havsörn   Ägg  5.100.146   0.0375   0.658     10.6   24.5   51           23.9     
Norrtälje31712013-05-21Programområde hav1C2013/02269Havsörn   Ägg  4.450.066   0.018b  0.431     8.07   22.1   46.4           23.5     
Norrtälje31712013-05-22Programområde hav1C2013/02270Havsörn   Ägg  4.320.0433   0.0162b  0.433     5.55   18.2   37.6           15.2     
Norrtälje31712014-05-24Programområde hav1C2014/04445Havsörn   Ägg  4.550.142   0.0424   0.722     8.49   29.9   66.8           31.7     
Norrtälje31712015-05-20Programområde hav1C2015/05606Havsörn   Ägg  2.260.242   0.0717   1.04     18.2   60.9   140           75.3     
Norrtälje31712015-05-23Programområde hav1C2015/05607Havsörn   Ägg  5.550.0746   0.0278   0.47     5.29   19.1   42.8           20.1     
Norrtälje31712015-05-23Programområde hav1C2015/05608Havsörn   Ägg  5.870.0841   0.0299   0.51     5.78   20.7   45.7           21.2