IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(9) Station:(3859) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Fjällbacka38591995-11-20Programområde hav1P1995/05227Tånglake424.871.8Muskel 18.400.560.00539             0.107   0.16   0.249           0.0382   0.555 
Fjällbacka38591995-11-20Programområde hav1P1995/05228Tånglake422.056.2Muskel 20.100.590.00585       0.00653     0.2   0.216   0.288           0.0399   0.751 
Fjällbacka38591995-11-20Programområde hav1P1995/05229Tånglake421.741.8Muskel 17.600.470.00622       0.0245     0.158   0.253   0.387           0.061   0.883 
Fjällbacka38591995-11-20Programområde hav1P1995/05230Tånglake320.136.5Muskel 19.100.730.00897       0.0249     0.187   0.202   0.234           0.0354   0.683 
Fjällbacka38591995-11-20Programområde hav1P1995/05231Tånglake422.047.8Muskel 18.600.600.00527             0.0875   0.148   0.244           0.0383   0.518 
Fjällbacka38591995-11-20Programområde hav1P1995/05232Tånglake318.327.9Muskel 19.800.580.00817       0.0262     0.138   0.212   0.276           0.0325   0.684 
Fjällbacka38592013-11-12Programområde hav6C2013/08121-08126Tånglake322.050.0Muskel 16.900.530.0075b  0.0075b  0.0152     0.226   0.305   0.523           0.0928     
Fjällbacka38592014-11-10Programområde hav6C2014/08552-08557Tånglake321.243.1Muskel  0.580.0069b  0.0069b  0.0086     0.124   0.175   0.266           0.045     
Fjällbacka38592014-11-10Programområde hav6C2014/08558-08563Tånglake421.544.8Muskel  0.580.0069b  0.0069b  0.0071     0.196   0.255   0.374           0.0624     
Fjällbacka38592010-11-03Programområde hav6C2010/11933-11938Tånglake320.936.8Muskel 18.400.620.0065b  0.0065b  0.0127     0.0633   0.0901   0.157           0.0248     
Fjällbacka38592011-11-07Programområde hav6C2011/09094-09099Tånglake321.947.3Muskel  0.540.0073b  0.0073   0.0239     0.096   0.144   0.225           0.0378     
Fjällbacka38592011-11-07Programområde hav6C2011/09100-09105Tånglake322.045.7Muskel  0.460.0088b  0.0088b  0.0385     0.129   0.222   0.333           0.0607     
Fjällbacka38592012-11-14Programområde hav6C2012/07963-07968Tånglake221.642.0Muskel 17.400.510.008b  0.008b  0.01     0.078   0.129   0.216           0.034     
Fjällbacka38592012-11-14Programområde hav6C2012/07969-07974Tånglake221.835.6Muskel 17.400.520.008b  0.008b  0.008b    0.08   0.121   0.202           0.033     
Fjällbacka38592013-11-12Programområde hav6C2013/08115-08120Tånglake321.045.5Muskel 17.200.510.0079b  0.0079b  0.0278     0.13   0.184   0.276           0.0555     
Fjällbacka38592007-11-08Programområde hav6C2007/07034-07039Tånglake13.55.8Muskel  0.730.005b  0.007   0.027     0.107   0.142   0.221           0.037     
Fjällbacka38592008-11-11Programområde hav1C2008/08537Tånglake421.142.0Muskel  0.510.0078b  0.0078b  0.0129     0.0874   0.142   0.249           0.0421     
Fjällbacka38592008-11-11Programområde hav1C2008/08543Tånglake521.543.7Muskel  0.540.0073b  0.0073b  0.0044     0.0954   0.179   0.313           0.056     
Fjällbacka38592009-11-09Programområde hav6C2009/09349-09354Tånglake524.063.9Muskel 19.400.580.0069b      0.0212     0.145   0.181   0.279           0.0396     
Fjällbacka38592009-11-09Programområde hav6C2009/09355-09360Tånglake421.441.3Muskel 18.500.570.007b      0.0155     0.104   0.152   0.246           0.0428     
Fjällbacka38592010-11-03Programområde hav6C2010/11927-11932Tånglake423.350.1Muskel 17.800.470.0086b  0.0086b  0.0122     0.163   0.275   0.48           0.0696     
Fjällbacka38592006-11-16Programområde hav1P2006/05938Tånglake523.645.9Muskel 15.700.500.008b  0.008b  0.008b    0.168   0.306   0.537           0.116     
Fjällbacka38592006-11-16Programområde hav1P2006/05939Tånglake422.539.2Muskel 16.500.510.0078b  0.0078b  0.0098     0.13   0.199   0.327           0.0569     
Fjällbacka38592006-11-16Programområde hav1P2006/05940Tånglake419.031.2Muskel 17.500.520.0077b  0.0077b  0.0077b    0.0774   0.143   0.235           0.035     
Fjällbacka38592006-11-16Programområde hav1P2006/05941Tånglake522.038.3Muskel 18.400.530.0075b  0.0075b  0.0075b    0.306   0.386   0.597           0.115     
Fjällbacka38592006-11-16Programområde hav1P2006/05942Tånglake419.935.1Muskel 20.100.900.0081   0.0147   0.0305     0.0812   0.0914   0.133           0.0222     
Fjällbacka38592007-11-08Programområde hav6C2007/07028-07033Tånglake13.57.0Muskel  0.640.006b  0.006b  0.01     0.12   0.202   0.342           0.069     
Fjällbacka38592005-11-18Programområde hav1P2005/04593Tånglake525.873.7Muskel 18.100.630.0074   0.0063b  0.0101     0.115   0.196   0.335           0.0582     
Fjällbacka38592006-11-16Programområde hav1P2006/05933Tånglake725.962.0Muskel 15.500.420.0096b  0.0096b  0.0096b    0.221   0.631   0.945           0.191     
Fjällbacka38592006-11-16Programområde hav1P2006/05934Tånglake525.9 Muskel 16.900.480.0084b  0.0084b  0.0084b    0.122   0.178   0.332           0.0587     
Fjällbacka38592006-11-16Programområde hav1P2006/05935Tånglake320.335.8Muskel 18.700.600.0067b  0.0067b  0.0111     0.11   0.168   0.302           0.0467     
Fjällbacka38592006-11-16Programområde hav1P2006/05936Tånglake521.137.1Muskel 17.400.460.0086b  0.0106   0.0382     0.144   0.251   0.394           0.0622     
Fjällbacka38592006-11-16Programområde hav1P2006/05937Tånglake419.128.8Muskel 17.400.460.0086b  0.0086b  0.0086b    0.0982   0.181   0.298           0.0519     
Fjällbacka38592005-11-18Programområde hav1P2005/04587Tånglake420.236.7Muskel 18.100.720.0055b  0.0055b  0.0061     0.0771   0.135   0.214           0.0398     
Fjällbacka38592005-11-18Programområde hav1P2005/04588Tånglake524.459.6Muskel 18.300.490.0082b  0.0082b  0.0082b    0.161   0.252   0.369           0.0615     
Fjällbacka38592005-11-18Programområde hav1P2005/04589Tånglake525.370.8Muskel 18.700.520.0076b  0.0076b  0.0078     0.343   0.447   0.654           0.119     
Fjällbacka38592005-11-18Programområde hav1P2005/04590Tånglake625.767.1Muskel 17.700.390.0103b  0.0103b  0.0352     0.818   1.01   1.51           0.233     
Fjällbacka38592005-11-18Programområde hav1P2005/04591Tånglake625.461.3Muskel 16.500.440.009b  0.009b  0.009b    0.278   0.454   0.731           0.182     
Fjällbacka38592005-11-18Programområde hav1P2005/04592Tånglake524.663.6Muskel 17.200.390.0102b  0.0102b  0.0146     0.427   0.698   1.07           0.348     
Fjällbacka38592004-11-12Programområde hav1P2004/06919Tånglake321.042.8Muskel 20.000.670.006b  0.006b  0.0128     0.0729   0.105   0.176           0.0303     
Fjällbacka38592004-11-12Programområde hav1P2004/06920Tånglake318.030.3Muskel 20.000.580.0069b  0.0069b  0.0281     0.0688   0.118   0.186           0.0429     
Fjällbacka38592004-11-12Programområde hav1P2004/06921Tånglake318.327.0Muskel 21.000.770.0144   0.08   0.153     0.39   0.294   0.332           0.0502     
Fjällbacka38592005-11-18Programområde hav1P2005/04584Tånglake319.638.1Muskel 19.300.800.005b  0.005b  0.0079     0.0349   0.0512   0.0803           0.0149     
Fjällbacka38592005-11-18Programområde hav1P2005/04585Tånglake420.738.1Muskel 19.800.650.0211   0.052   0.132     0.517   0.424   0.505           0.0702     
Fjällbacka38592005-11-18Programområde hav1P2005/04586Tånglake622.939.4Muskel 15.900.400.01b  0.01b  0.0215     0.608   1.02   1.67           0.386     
Fjällbacka38592004-11-12Programområde hav1P2004/06913Tånglake319.029.7Muskel 21.000.850.0047b  0.0047b  0.0173     0.0435   0.0708   0.109           0.0168     
Fjällbacka38592004-11-12Programområde hav1P2004/06914Tånglake318.730.5Muskel 20.700.740.0054b  0.0054b  0.0088     0.0382   0.0591   0.087           0.0148     
Fjällbacka38592004-11-12Programområde hav1P2004/06915Tånglake524.462.9Muskel 21.700.630.0084   0.0063b  0.0108     0.217   0.236   0.337           0.0531     
Fjällbacka38592004-11-12Programområde hav1P2004/06916Tånglake420.335.3Muskel 18.900.510.0078b  0.0078b  0.0183     0.147   0.203   0.3           0.0435     
Fjällbacka38592004-11-12Programområde hav1P2004/06917Tånglake419.437.6Muskel 18.500.530.0076b  0.0076b  0.0084     0.0962   0.161   0.277           0.0514     
123