IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(4) Station:(3746) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Stora Karlsö37461999-05-06Programområde hav1C1999/07011Sillgrissla 8.4395.43Ägg  13.860.105   0.0695b0.006 0.0272b    2.6 0.071 2.83   3.51   0.51       0.877   9.82 
Stora Karlsö37461999-05-06Programområde hav1C1999/07012Sillgrissla 8.19112.39Ägg  13.71      0.0042       4 0.026         0.16             
Stora Karlsö37461999-05-06Programområde hav1C1999/07013Sillgrissla 8.55108.16Ägg  16.000.081   0.0699b0.0035 0.0293b    2.16 0.027 2.52   3.1   0.18       1.1   8.88 
Stora Karlsö37461999-05-06Programområde hav1C1999/07015Sillgrissla 8.11110.56Ägg  10.240.0966   0.0872b0.0056 0.0286b    2.95 0.03 4.14   5.21   0.16       1.57   13.9 
Stora Karlsö37461999-05-06Programområde hav1C1999/07016Sillgrissla 8.097.17Ägg  13.840.126   0.0668b0.0025 0.03b    4.61 0.032 7.59   9.57   0.13       3.09   24.8 
Stora Karlsö37461999-05-06Programområde hav1C1999/07017Sillgrissla 8.84119.01Ägg  12.970.108   0.0688b0.0028 0.0288b    3.82 0.024 4.71   6.18   0.12       1.77   16.5 
Stora Karlsö37461973-06-14Programområde hav1C1973/07019Sillgrissla 8.6894.52Ägg  11.76                                    601   
Stora Karlsö37461973-06-14Programområde hav1C1973/07020Sillgrissla 8.27100.29Ägg  12.26                                    405   
Stora Karlsö37461973-06-14Programområde hav1C1973/07021Sillgrissla 8.1797.5Ägg  11.90                                    339   
Stora Karlsö37461973-06-14Programområde hav1C1973/07022Sillgrissla 8.02102.79Ägg  11.80                                    503   
Stora Karlsö37461973-06-05Programområde hav1C1973/07013Sillgrissla 8.1289.17Ägg  12.94                                    389   
Stora Karlsö37461973-06-05Programområde hav1C1973/07014Sillgrissla 8.4495.81Ägg  9.46                                    424   
Stora Karlsö37461973-06-05Programområde hav1C1973/07015Sillgrissla 7.9288.81Ägg  10.32                                    496   
Stora Karlsö37461973-06-05Programområde hav1C1973/07016Sillgrissla 8.1592.48Ägg  13.08                                    479   
Stora Karlsö37461973-06-05Programområde hav1C1973/07017Sillgrissla 8.37106.29Ägg  7.79                                    469   
Stora Karlsö37461973-06-05Programområde hav1C1973/07018Sillgrissla 7.7289.2Ägg  11.58                                    469   
Stora Karlsö37461972-06-04Programområde hav1C1972/07011Sillgrissla 8.3793.39Ägg  13.55                                    404   
Stora Karlsö37461972-06-04Programområde hav1C1972/07012Sillgrissla 8.0594.3Ägg  9.14                                    358   
Stora Karlsö37461973-05-07Programområde hav1C1973/07009Sillgrissla 7.9797.41Ägg  11.36                                    285   
Stora Karlsö37461973-05-07Programområde hav1C1973/07010Sillgrissla 8.25104.02Ägg  14.03                                    252   
Stora Karlsö37461973-05-27Programområde hav1C1973/07011Sillgrissla 7.9469.8Ägg  15.58                                    230   
Stora Karlsö37461973-06-05Programområde hav1C1973/07012Sillgrissla 8.2294.42Ägg  10.76                                    373   
Stora Karlsö37461972-05-09Programområde hav1C1972/07006Sillgrissla 7.89112.25Ägg  11.83                                    238   
Stora Karlsö37461972-05-09Programområde hav1C1972/07007Sillgrissla 8.35111.35Ägg  12.62                                    348   
Stora Karlsö37461972-05-09Programområde hav1C1972/07008Sillgrissla 8.0671.02Ägg  18.38                                    221   
Stora Karlsö37461972-05-29Programområde hav1C1972/07021Sillgrissla  57.61Ägg  23.81                                    312   
Stora Karlsö37461972-05-29Programområde hav1C1972/07022Sillgrissla 8.3488.68Ägg  12.68                                    250   
Stora Karlsö37461972-06-03Programområde hav1C1972/07023Sillgrissla 8.066.84Ägg  15.39                                    280   
Stora Karlsö37461972-05-07Programområde hav1C1972/07010Sillgrissla 8.13112.25Ägg  10.19                                    261   
Stora Karlsö37461972-05-09Programområde hav1C1972/07001Sillgrissla 8.58109.63Ägg  11.53                                    319   
Stora Karlsö37461972-05-09Programområde hav1C1972/07002Sillgrissla 8.59108.57Ägg  9.82                                    265   
Stora Karlsö37461972-05-09Programområde hav1C1972/07003Sillgrissla 8.2109.97Ägg  10.30                                    257   
Stora Karlsö37461972-05-09Programområde hav1C1972/07004Sillgrissla 8.49105.96Ägg  10.92                                    181   
Stora Karlsö37461972-05-09Programområde hav1C1972/07005Sillgrissla 8.66104.25Ägg  11.50                                    260   
Stora Karlsö37461968-05-30Programområde hav1C1968/07002Sillgrissla  82.0Ägg  11.86                                    311   
Stora Karlsö37461968-05-30Programområde hav1C1968/07003Sillgrissla  112.0Ägg  11.66                                    314   
Stora Karlsö37461968-05-30Programområde hav1C1968/07004Sillgrissla  93.2Ägg  11.90                                    261   
Stora Karlsö37461968-05-30Programområde hav1C1968/07005Sillgrissla  96.0Ägg  11.22                                    263   
Stora Karlsö37461968-05-30Programområde hav1C1968/07006Sillgrissla  106.0Ägg  12.35                                    216   
Stora Karlsö37461968-05-30Programområde hav1C1968/07007Sillgrissla  96.5Ägg  10.33                                    334   
Stora Karlsö37461996-05-15Programområde hav1C1996/07005Sillgrissla 8.35120.49Ägg  11.600.0775             2.45   2.76   3           0.783   9.07 
Stora Karlsö37461996-05-15Programområde hav1C1996/07006Sillgrissla 8.25121.89Ägg  11.500.0823             2.5   3.42   2.64           0.69   9.33 
Stora Karlsö37461996-05-15Programområde hav1C1996/07007Sillgrissla 8.44111.74Ägg  12.100.116       0.0159     4.35   5.65   6.22           1.77   18.1 
Stora Karlsö37461996-05-15Programområde hav1C1996/07008Sillgrissla 8.44114.96Ägg  11.300.0866       0.0142     3.51   4.58   5.15           1.42   14.8 
Stora Karlsö37461996-05-15Programområde hav1C1996/07009Sillgrissla 9.64135.17Ägg  11.600.109   0.0049   0.0185     3.95   5.73   7.3           2.07   19.2 
Stora Karlsö37461968-05-30Programområde hav1C1968/07001Sillgrissla  80.9Ägg  13.67                                    271   
Stora Karlsö37461995-05-15Programområde hav1C1995/07017Sillgrissla 8.5799.3Ägg  9.400.102   0.017         3.54   5.03   5.22           1.69   15.5 
Stora Karlsö37461995-05-15Programområde hav1C1995/07019Sillgrissla 8.42117.4Ägg  8.820.109   0.0147         3.31   4.03   4.07           1.25   12.7 
Stora Karlsö37461996-05-15Programområde hav1C1996/07001Sillgrissla 8.32107.59Ägg  11.900.0855             2.31   2.59   2.81           0.839   8.64 
Stora Karlsö37461996-05-15Programområde hav1C1996/07002Sillgrissla 8.44112.63Ägg  13.900.0845   0.003   0.0074     3.06   3.9   4.57           1.27   12.9 
12345678910...