IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(2) Station:(6723) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Kvädöfjärden67231995-10-27Programområde hav1C1995/08743Blåmussla   Helkropp  0.620.00583       0.0107     0.018   0.0471   0.0625           0.00906   0.153 
Kvädöfjärden67231995-10-29Programområde hav1C1995/08744Blåmussla   Helkropp  0.700.00613       0.0153     0.0224   0.0499   0.0688           0.0067   0.169 
Kvädöfjärden67231998-10-17Programområde hav20C1998/08046-08065Blåmussla   Helkropp  1.41    0.00496b  0.0187     0.0197   0.0467   0.0576           0.00893   0.152 
Kvädöfjärden67231998-10-17Programområde hav20C1998/08066-08085Blåmussla   Helkropp  1.57    0.00447b  0.0146     0.0165   0.0376   0.0539           0.00875   0.131 
Kvädöfjärden67231998-10-17Programområde hav20C1998/08086-08105Blåmussla   Helkropp  1.37    0.00512b  0.0165     0.0182   0.0409   0.0588           0.00797   0.142 
Kvädöfjärden67231998-10-17Programområde hav20C1998/08106-08125Blåmussla   Helkropp  1.15    0.00347b  0.0142     0.0155   0.0339   0.0544           0.00695   0.125 
Kvädöfjärden67231997-09-22Programområde hav20C1997/08520-08539Blåmussla   Helkropp  1.270.00552b  0.00654   0.0174     0.02   0.0409   0.0643           0.00891   0.158 
Kvädöfjärden67231997-09-22Programområde hav20C1997/08540-08559Blåmussla   Helkropp  1.270.00316b  0.00609   0.0193     0.0218   0.0432   0.0664           0.0079   0.165 
Kvädöfjärden67231997-09-22Programområde hav20C1997/08560-08579Blåmussla   Helkropp  1.250.00321b  0.00626   0.0228     0.0255   0.0485   0.0753           0.0108   0.189 
Kvädöfjärden67231997-09-22Programområde hav20C1997/08580-08599Blåmussla   Helkropp  1.270.00315b  0.0059   0.0205     0.0227   0.045   0.0704           0.00794   0.172 
Kvädöfjärden67231997-09-22Programområde hav20C1997/08600-08619Blåmussla   Helkropp  1.200.00334b  0.00526   0.0191     0.0205   0.0429   0.0661           0.00742   0.161 
Kvädöfjärden67232014-10-03Programområde hav50C2014/05289-05338Blåmussla 2.72.0Helkropp  1.000.0039b  0.0039b        0.0057   0.0149   0.0253           0.0039b    
Kvädöfjärden67232014-10-03Programområde hav50C2014/05339-05388Blåmussla 2.81.2Helkropp  1.200.0033b  0.0033b        0.0068   0.0172   0.0303           0.0033b    
Kvädöfjärden67232014-10-03Programområde hav50C2014/05389-05438Blåmussla 3.21.6Helkropp  1.300.003b            0.0079   0.0196   0.0345           0.0034     
Kvädöfjärden67232014-10-03Programområde hav50C2014/05439-05488Blåmussla 3.31.8Helkropp  1.400.0029b  0.0029b        0.0078   0.0179   0.0324           0.0038     
Kvädöfjärden67232014-10-03Programområde hav50C2014/05489-05538Blåmussla 3.72.5Helkropp  1.600.0025b  0.0025b        0.0082   0.0189   0.0345           0.0035     
Kvädöfjärden67231996-10-03Programområde hav1C1996/08006Blåmussla   Helkropp  1.450.00366   0.00607   0.0304     0.0221   0.0426   0.0594           0.00614   0.17 
Kvädöfjärden67232012-10-08Programområde hav20C2012/06298-06317Blåmussla   Helkropp  1.300.003b  0.003b  0.016     0.009   0.024   0.038           0.004     
Kvädöfjärden67232013-10-07Programområde hav50C2013/06247-06296Blåmussla 2.30.7Helkropp  0.900.0045b  0.0045b  0.0119     0.0104   0.024   0.0395           0.0045b    
Kvädöfjärden67232013-10-07Programområde hav50C2013/06297-06346Blåmussla 2.71.0Helkropp  1.200.0033b  0.0033b  0.0102     0.0102   0.023   0.0389           0.0041     
Kvädöfjärden67232013-10-07Programområde hav50C2013/06347-06396Blåmussla 3.11.5Helkropp  1.000.004b  0.004b  0.0141     0.0094   0.023   0.0381           0.0041     
Kvädöfjärden67232013-10-07Programområde hav50C2013/06397-06446Blåmussla 3.52.0Helkropp  1.100.0038b  0.0038b  0.0093     0.0088   0.021   0.0355           0.004     
Kvädöfjärden67232013-10-07Programområde hav50C2013/06447-06496Blåmussla 3.82.5Helkropp  1.000.004b  0.004b  0.0108     0.0084   0.02   0.0348           0.004b    
Kvädöfjärden67232011-10-11Programområde hav20C2011/06681-06700Blåmussla 3.31.7Helkropp  1.540.0026b  0.0027   0.0151     0.0114   0.0273   0.0445           0.0051     
Kvädöfjärden67232011-10-11Programområde hav20C2011/06701-06720Blåmussla 3.72.5Helkropp  1.220.0033b  0.0033b  0.0116     0.0089   0.0229   0.0381           0.0048     
Kvädöfjärden67232012-10-08Programområde hav20C2012/06218-06237Blåmussla   Helkropp  1.100.009b  0.009b  0.009b    0.009b  0.022   0.038           0.004     
Kvädöfjärden67232012-10-08Programområde hav20C2012/06238-06257Blåmussla   Helkropp  1.400.005b  0.005b  0.009     0.009   0.024   0.038           0.004     
Kvädöfjärden67232012-10-08Programområde hav20C2012/06258-06277Blåmussla   Helkropp  1.300.004b  0.004b  0.008     0.008   0.021   0.036           0.003b    
Kvädöfjärden67232012-10-08Programområde hav20C2012/06278-06297Blåmussla   Helkropp  1.400.003b  0.003b  0.01     0.009   0.021   0.037           0.004     
Kvädöfjärden67232010-10-06Programområde hav20C2010/10510-10529Blåmussla 3.2 Helkropp  1.170.0034b  0.0034b  0.019     0.0108   0.0266   0.0436           0.0047     
Kvädöfjärden67232010-10-06Programområde hav20C2010/10530-10549Blåmussla 3.4 Helkropp  1.240.0032b      0.0685     0.0088   0.021   0.0369           0.0044     
Kvädöfjärden67232010-10-06Programområde hav20C2010/10550-10569Blåmussla 3.8 Helkropp  1.110.0036b      0.0427     0.0079   0.0198   0.0341           0.0041     
Kvädöfjärden67232011-10-11Programområde hav20C2011/06621-06640Blåmussla 2.00.6Helkropp  1.440.0028b  0.003   0.0112     0.0105   0.0241   0.0405           0.0056     
Kvädöfjärden67232011-10-11Programområde hav20C2011/06641-06660Blåmussla 2.50.9Helkropp  1.360.0029b  0.0035   0.011     0.0118   0.0263   0.0475           0.0062     
Kvädöfjärden67232011-10-11Programområde hav20C2011/06661-06680Blåmussla 3.01.5Helkropp  1.440.0028b  0.003   0.0132     0.013   0.0278   0.0494           0.0054     
Kvädöfjärden67232009-09-14Programområde hav20C2009/08104-08123Blåmussla 2.831.5Helkropp  1.300.0031b      0.0162     0.0146   0.0289   0.0509           0.0063     
Kvädöfjärden67232009-09-14Programområde hav20C2009/08124-08143Blåmussla 3.151.6Helkropp  1.300.0031b      0.022     0.0125   0.0271   0.0436           0.0059     
Kvädöfjärden67232009-09-14Programområde hav20C2009/08144-08163Blåmussla 3.382.3Helkropp  1.370.0029b      0.0157     0.0149   0.0285   0.0519           0.0069     
Kvädöfjärden67232009-09-14Programområde hav20C2009/08164-08183Blåmussla 3.83.2Helkropp  1.370.0026       0.0165     0.0149   0.0303   0.0521           0.0061     
Kvädöfjärden67232010-10-06Programområde hav20C2010/10470-10489Blåmussla 2.5 Helkropp  1.040.0038b  0.0038   0.0163     0.0112   0.0263   0.0437           0.0047     
Kvädöfjärden67232010-10-06Programområde hav20C2010/10490-10509Blåmussla 3.1 Helkropp  1.160.0034b  0.0034b  0.013     0.0116   0.0261   0.0437           0.0051     
Kvädöfjärden67232008-01-01Programområde hav20C2008/06750-06769Blåmussla   Helkropp  1.160.00344b            0.00954   0.0217   0.0347           0.0061     
Kvädöfjärden67232008-01-01Programområde hav20C2008/06770-06789Blåmussla   Helkropp  1.180.00339b            0.01   0.0249   0.0402           0.00712     
Kvädöfjärden67232008-01-01Programområde hav20C2008/06790-06809Blåmussla   Helkropp  1.360.00294b            0.00999   0.0231   0.0392           0.00617     
Kvädöfjärden67232008-01-01Programområde hav20C2008/06810-06829Blåmussla   Helkropp  1.420.00281b            0.011   0.0253   0.0431           0.00618     
Kvädöfjärden67232008-01-01Programområde hav20C2008/06830-06849Blåmussla   Helkropp  1.230.00325b      0.00943     0.0106   0.0247   0.0415           0.00626     
Kvädöfjärden67232009-09-14Programområde hav20C2009/08084-08103Blåmussla 2.310.8Helkropp  1.340.0037   0.006   0.0152     0.0154   0.0335   0.0543           0.0063     
Kvädöfjärden67232006-10-09Programområde hav20C2006/08398-08417Blåmussla   Helkropp  1.460.00275b  0.00275b        0.0174   0.0354   0.0599           0.007     
Kvädöfjärden67232007-01-01Programområde hav20C2007/05061-05080Blåmussla 3.31.8Helkropp  1.100.004b  0.004b  0.009     0.01   0.025   0.044           0.005     
Kvädöfjärden67232007-01-01Programområde hav20C2007/05081-05100Blåmussla 3.72.3Helkropp  0.990.004b  0.004b  0.01     0.01   0.024   0.042           0.006     
12