IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(2) Station:(3859) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Fjällbacka38591980-09-03Programområde hav1C1980/08049Blåmussla   Helkropp  0.88                                    2.9   
Fjällbacka38591981-12-03Programområde hav1C1981/08002Blåmussla   Helkropp  1.49                                    1.7   
Fjällbacka38591982-12-21Programområde hav1C1982/08021Blåmussla   Helkropp  2.13                                    1.6   
Fjällbacka38591982-12-21Programområde hav1C1982/08112Blåmussla   Helkropp  0.97                                    1.81   
Fjällbacka38591983-11-10Programområde hav1C1983/08041Blåmussla   Helkropp  0.93                                    1.3   
Fjällbacka38591986-10-29Programområde hav1C1986/08021Blåmussla   Helkropp  1.84                                    1   
Fjällbacka38591985-12-16Programområde hav1C1985/08215Blåmussla   Helkropp  1.34                                    1.36   
Fjällbacka38592014-10-22Programområde hav20C2014/05064-05083Blåmussla 6.333.2Helkropp  1.200.0033b  0.0033b        0.013   0.0237   0.0338           0.0033b    
Fjällbacka38592014-10-22Programområde hav20C2014/05084-05103Blåmussla 6.838.9Helkropp  1.200.0034b  0.0034b        0.0126   0.022   0.0311           0.0034b    
Fjällbacka38592014-10-22Programområde hav20C2014/05104-05123Blåmussla 7.243.2Helkropp  1.100.0036b  0.0036b        0.0122   0.0223   0.0326           0.0036b    
Fjällbacka38592014-10-22Programområde hav20C2014/05124-05143Blåmussla   Helkropp  1.100.0038b  0.0038b        0.01   0.0188   0.0263           0.0038b    
Fjällbacka38592014-10-22Programområde hav20C2014/05144-05163Blåmussla   Helkropp 12.001.200.0033b  0.0033b        0.01   0.0195   0.0266           0.0033b    
Fjällbacka38591984-10-29Programområde hav1C1984/08212Blåmussla   Helkropp  0.94                                    1.17   
Fjällbacka38592012-11-01Programområde hav20C2012/05795-05814Blåmussla   Helkropp 12.891.400.003b  0.003b  0.013     0.012   0.022   0.035           0.003b    
Fjällbacka38592013-10-18Programområde hav20C2013/05381-05400Blåmussla 6.530.5Helkropp  1.200.0034b  0.0034b        0.0112   0.016   0.0239           0.0034b    
Fjällbacka38592013-10-18Programområde hav20C2013/05401-05420Blåmussla 7.237.5Helkropp  1.000.0041b  0.0041b        0.0125   0.02   0.0318           0.0041b    
Fjällbacka38592013-10-18Programområde hav20C2013/05421-05440Blåmussla 7.745.8Helkropp  0.840.0048b  0.0048b        0.0127   0.024   0.0357           0.0048b    
Fjällbacka38592013-10-18Programområde hav20C2013/05441-05460Blåmussla 8.154.8Helkropp  0.700.0057b  0.0057b        0.0115   0.017   0.0263           0.0057b    
Fjällbacka38592013-10-18Programområde hav20C2013/05461-05480Blåmussla 8.050.8Helkropp 8.300.690.0058b  0.0058b        0.0128   0.019   0.0293           0.0058b    
Fjällbacka38592011-10-29Programområde hav20C2011/06306-06325Blåmussla 7.746.7Helkropp  0.890.0045b  0.0045b  0.0095     0.0121   0.0197   0.0277           0.0045b    
Fjällbacka38592011-10-29Programområde hav20C2011/06326-06345Blåmussla 7.854.3Helkropp 12.051.250.0032b  0.0047   0.0109     0.0133   0.0199   0.0304           0.0032b    
Fjällbacka38592012-11-01Programområde hav20C2012/05715-05734Blåmussla   Helkropp  1.700.005b  0.005b  0.013     0.014   0.025   0.038           0.005b    
Fjällbacka38592012-11-01Programområde hav20C2012/05735-05754Blåmussla   Helkropp  1.300.003b  0.003b  0.01     0.014   0.023   0.037           0.003b    
Fjällbacka38592012-11-01Programområde hav20C2012/05755-05774Blåmussla   Helkropp  1.200.003b  0.003b  0.012     0.014   0.024   0.036           0.003b    
Fjällbacka38592012-11-01Programområde hav20C2012/05775-05794Blåmussla   Helkropp  1.000.004b  0.004b  0.011     0.013   0.024   0.038           0.004b    
Fjällbacka38592010-11-13Programområde hav20C2010/10900-10919Blåmussla 6.9 Helkropp  1.210.0033b  0.0058   0.0299     0.0205   0.0302   0.0377           0.0033b    
Fjällbacka38592010-11-13Programområde hav20C2010/10920-10939Blåmussla 7.8 Helkropp  0.840.0047b  0.0047   0.0331     0.023   0.0362   0.0453           0.0047b    
Fjällbacka38592010-11-13Programområde hav20C2010/10940-10959Blåmussla 8.3 Helkropp 10.370.920.0044b  0.0044   0.0467     0.0178   0.0282   0.0326           0.0044b    
Fjällbacka38592011-10-29Programområde hav20C2011/06246-06265Blåmussla 6.730.0Helkropp  1.160.0035b  0.0047   0.0111     0.0146   0.0225   0.0333           0.0035b    
Fjällbacka38592011-10-29Programområde hav20C2011/06266-06285Blåmussla 7.133.9Helkropp  1.190.0034b  0.0039   0.0097     0.0121   0.0198   0.0278           0.0034b    
Fjällbacka38592011-10-29Programområde hav20C2011/06286-06305Blåmussla 7.340.5Helkropp  1.010.004b  0.0046   0.0103     0.0132   0.0222   0.0318           0.004b    
Fjällbacka38592009-10-19Programområde hav20C2009/05546-05565Blåmussla 7.0928.4Helkropp  1.380.0029b      0.0256     0.015   0.0324   0.0445           0.0036b    
Fjällbacka38592009-10-19Programområde hav20C2009/07817-07836Blåmussla 7.3133.3Helkropp  1.040.0038b  0.0043   0.0171     0.0194   0.0448   0.0453           0.0048b    
Fjällbacka38592009-10-19Programområde hav20C2009/07837-07856Blåmussla 7.5737.0Helkropp  1.220.0033b  0.0049   0.0237     0.027   0.0492   0.0578           0.0041b    
Fjällbacka38592009-10-19Programområde hav20C2009/07857-07876Blåmussla 8.1154.7Helkropp 12.000.980.0041b      0.0321     0.0226   0.0425   0.0554           0.0051b    
Fjällbacka38592010-11-13Programområde hav20C2010/10860-10879Blåmussla 6.4 Helkropp  1.000.004b  0.004   0.0387     0.0208   0.0357   0.0431           0.004b    
Fjällbacka38592010-11-13Programområde hav20C2010/10880-10899Blåmussla 7.1 Helkropp  1.120.0036b  0.0045   0.0299     0.0223   0.0336   0.0436           0.0036b    
Fjällbacka38592008-01-01Programområde hav1C2008/04710Blåmussla 5.4 Helkropp  1.280.00312b  0.00523   0.019     0.0226   0.0407   0.0493           0.00702     
Fjällbacka38592008-01-01Programområde hav1C2008/04730Blåmussla 6.3 Helkropp  1.220.00327b  0.00393   0.0133     0.016   0.0275   0.0339           0.00409     
Fjällbacka38592008-01-01Programområde hav1C2008/04750Blåmussla 6.6 Helkropp  1.490.00269b  0.00464   0.0131     0.0162   0.0287   0.0343           0.00417     
Fjällbacka38592008-01-01Programområde hav1C2008/04770Blåmussla 7.3 Helkropp  1.550.00258b  0.00406   0.0143     0.0168   0.0292   0.0376           0.00323b    
Fjällbacka38592008-01-01Programområde hav20C2008/04790-04809Blåmussla 8.041.0Helkropp 13.001.240.00323b  0.00412   0.0131     0.016   0.0277   0.0334           0.00404b    
Fjällbacka38592009-10-19Programområde hav20C2009/05526-05545Blåmussla 6.323.0Helkropp  1.210.0033b  0.0047   0.0296     0.0378   0.0636   0.0681           0.0041b    
Fjällbacka38592006-11-17Programområde hav1C2006/08148Blåmussla   Helkropp  1.210.0033b  0.0033b  0.0216     0.0226   0.0318   0.044           0.00412b    
Fjällbacka38592006-11-17Programområde hav1C2006/08168Blåmussla   Helkropp  0.900.00443b  0.00443b  0.0205     0.02   0.0347   0.0451           0.00554b    
Fjällbacka38592007-11-11Programområde hav20C2007/05743-05762Blåmussla 6.220.8Helkropp  1.500.005b  0.005b  0.016     0.013   0.026   0.033           0.006b    
Fjällbacka38592007-11-11Programområde hav20C2007/05763-05782Blåmussla 6.724.8Helkropp  1.630.004b  0.005b  0.015     0.012   0.024   0.031           0.006b    
Fjällbacka38592007-11-11Programområde hav20C2007/05783-05802Blåmussla 7.230.2Helkropp  1.650.004b  0.004b  0.014     0.012   0.027   0.028           0.005b    
Fjällbacka38592007-11-11Programområde hav20C2007/05803-05822Blåmussla 7.534.7Helkropp  1.540.005b  0.005b  0.014     0.013   0.023   0.03           0.006b    
Fjällbacka38592005-11-14Programområde hav1C2005/08745Blåmussla   Helkropp  1.180.00339b  0.00339b  0.015     0.016   0.032   0.0413           0.00424b  0.104 
123