IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(1) Art:(2) Station:(30709) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramAntalOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %PCB-28 mg/kg lw*PCB-31 mg/kg lw*PCB-52 mg/kg lw*PCB-77 mg/kg lw*PCB-101 mg/kg lw*PCB-105 mg/kg lw*PCB-110 mg/kg lw*PCB-118 mg/kg lw*PCB-126 mg/kg lw*PCB-138 mg/kg lw*PCB-149 mg/kg lw*PCB-153 mg/kg lw*PCB-156 mg/kg lw*PCB-157 mg/kg lw*PCB-158 mg/kg lw*PCB-167 mg/kg lw*PCB-169 mg/kg lw*PCB-180 mg/kg lw*Summa PCB (packad kolonn) mg/kg lw*Summa PCB (kapillär kolonn) mg/kg lw*
Nidingen307092000-12-20Programområde hav1C2000/09026Blåmussla   Helkropp  1.590.00441b  0.00441b  0.0139     0.015   0.0342   0.0505           0.00568b  0.114 
Nidingen307092000-12-20Programområde hav1C2000/09046Blåmussla   Helkropp  1.410.00283b  0.0029   0.0156     0.015   0.0358   0.0508           0.0041   0.124 
Nidingen307092000-12-20Programområde hav1C2000/09066Blåmussla   Helkropp  1.350.00295b  0.00295b  0.0112     0.0114   0.0267   0.0389           0.00377   0.0921 
Nidingen307092000-12-20Programområde hav1C2000/09086Blåmussla   Helkropp  1.710.0041b  0.0041b  0.0143     0.0153   0.0374   0.0542           0.00527b  0.121 
Nidingen307092000-12-20Programområde hav1C2000/09106Blåmussla   Helkropp  1.380.0029b  0.0029b  0.015     0.0152   0.0365   0.0515           0.00399   0.122 
Nidingen307091999-10-20Programområde hav1C1999/08016Blåmussla   Helkropp  0.990.00406b  0.00406b  0.0111     0.0111   0.0259   0.0414           0.00507b  0.0894 
Nidingen307091987-10-01Programområde hav1C1987/08196Blåmussla   Helkropp  1.77                                    0.6   
Nidingen307091981-10-28Programområde hav1C1981/08003Blåmussla   Helkropp  1.89                                    0.82   
Nidingen307091982-10-01Programområde hav1C1982/08007Blåmussla   Helkropp  2.18                                    0.5   
Nidingen307091998-09-22Programområde hav1C1998/08154Blåmussla   Helkropp  1.33    0.00301b  0.0134     0.0112   0.0277   0.0447           0.00376b  0.0969 
Nidingen307091998-09-22Programområde hav1C1998/08169Blåmussla   Helkropp  2.00    0.00351b  0.0131     0.0105   0.0247   0.0343           0.00451b  0.0827 
Nidingen307091998-09-22Programområde hav1C1998/08184Blåmussla   Helkropp  1.25    0.00319b  0.0115     0.00981   0.0257   0.0393           0.00399b  0.0863 
Nidingen307091998-09-22Programområde hav1C1998/08199Blåmussla   Helkropp  1.65    0.00423b  0.0152     0.0126   0.031   0.0457           0.00544b  0.104 
Nidingen307091998-09-22Programområde hav1C1998/08214Blåmussla   Helkropp  1.35    0.00296b  0.0155     0.0135   0.0302   0.047           0.0037b  0.106 
Nidingen307091983-11-17Programområde hav1C1983/08042Blåmussla   Helkropp  2.14                                    0.6   
Nidingen307091994-09-23Programområde hav1C1994/08008Blåmussla   Helkropp  0.58        0.0239     0.0198   0.0677   0.0759           0.00531   0.193 
Nidingen307091995-09-19Programområde hav1C1995/08201Blåmussla   Helkropp  0.880.00398       0.0224     0.0174   0.0488   0.0677           0.00568   0.166 
Nidingen307091995-09-19Programområde hav1C1995/08221Blåmussla   Helkropp  0.740.00257       0.0234     0.0176   0.0484   0.0664           0.00446   0.163 
Nidingen307091995-09-19Programområde hav1C1995/08266Blåmussla   Helkropp  0.840.00238       0.0246     0.0196   0.0519   0.073           0.0044   0.176 
Nidingen307091995-09-19Programområde hav1C1995/08286Blåmussla   Helkropp  0.790.00354       0.0239     0.016   0.0537   0.0725           0.00494   0.175 
Nidingen307091995-09-19Programområde hav1C1995/08306Blåmussla   Helkropp  0.830.00337       0.0227     0.017   0.05   0.0694           0.00482   0.167 
Nidingen307091996-09-19Programområde hav1C1996/08088Blåmussla   Helkropp  0.67        0.0126     0.0111   0.0334   0.0414           0.0036   0.102 
Nidingen307091996-09-19Programområde hav1C1996/08108Blåmussla   Helkropp  1.05        0.0188     0.0109   0.0319   0.0403           0.0043   0.106 
Nidingen307091996-09-19Programområde hav1C1996/08128Blåmussla   Helkropp  0.76        0.0164     0.0141   0.0397   0.0525           0.00406   0.127 
Nidingen307091996-09-19Programområde hav1C1996/08148Blåmussla   Helkropp  0.70        0.0161     0.0104   0.0308   0.0429           0.00399   0.104 
Nidingen307091992-10-01Programområde hav1C1992/08121Blåmussla   Helkropp  0.27        0.0296     0.0296   0.0704   0.0889               0.219 
Nidingen307091993-09-30Programområde hav1C1993/08099Blåmussla   Helkropp  0.49    0.0184   0.0347     0.0327   0.0755   0.102               0.263 
Nidingen307091988-10-24Programområde hav1C1988/08047Blåmussla   Helkropp  1.56    0.0212   0.0259     0.0308   0.0723   0.0853               0.235 
Nidingen307091989-09-13Programområde hav1C1989/08047Blåmussla   Helkropp  0.66              0.0427   0.0702   0.0681               0.181 
Nidingen307091990-10-22Programområde hav1C1990/08328Blåmussla   Helkropp  1.16        0.037     0.0594   0.0766   0.0837               0.257 
Nidingen307091991-10-08Programområde hav1C1991/08007Blåmussla   Helkropp  0.77        0.0222     0.0346   0.0882   0.0847           0.0114   0.241 
Nidingen307091984-11-08Programområde hav1C1984/08026Blåmussla   Helkropp  2.25                                    0.68   
Nidingen307091996-09-19Programområde hav1C1996/08068Blåmussla   Helkropp  0.82        0.0122     0.0116   0.0345   0.047           0.00441   0.11 
Nidingen307092014-09-04Programområde hav20C2014/07438-07457Blåmussla 8.054.2Helkropp 10.001.000.004b  0.004b        0.0071   0.0165   0.0259           0.004b    
Nidingen307091997-09-03Programområde hav1C1997/08001Blåmussla   Helkropp  0.490.00817b  0.00817b  0.0292     0.0253   0.0662   0.0945           0.0102b  0.215 
Nidingen307091997-09-03Programområde hav1C1997/08021Blåmussla   Helkropp  0.800.005b  0.00637   0.0278     0.0226   0.0556   0.0759           0.00625b  0.188 
Nidingen307091997-09-03Programområde hav1C1997/08041Blåmussla   Helkropp  0.990.00406b  0.00639   0.0265     0.0211   0.0483   0.0647           0.00507b  0.167 
Nidingen307091997-09-03Programområde hav1C1997/08061Blåmussla   Helkropp  0.870.0046b  0.00575   0.0264     0.022   0.0522   0.0722           0.00575b  0.179 
Nidingen307091997-09-03Programområde hav1C1997/08081Blåmussla   Helkropp  0.980.00408b  0.00622   0.0244     0.0208   0.0467   0.0639           0.0051b  0.162 
Nidingen307092013-10-15Programområde hav20C2013/04367-04386Blåmussla 7.330.0Helkropp  0.900.0045b  0.0045b        0.0071   0.01   0.0185           0.0045b    
Nidingen307092013-10-15Programområde hav20C2013/04387-04406Blåmussla 7.944.6Helkropp 7.600.520.0078b  0.0078b        0.0078b  0.012   0.0219           0.0078b    
Nidingen307092014-09-04Programområde hav20C2014/07358-07377Blåmussla 5.213.9Helkropp  1.300.0032b  0.0032b        0.0054   0.0205   0.023           0.0032b    
Nidingen307092014-09-04Programområde hav20C2014/07378-07397Blåmussla 6.225.4Helkropp  1.200.0035b  0.0035b        0.0058   0.0155   0.0251           0.0035b    
Nidingen307092014-09-04Programområde hav20C2014/07398-07417Blåmussla 6.940.3Helkropp  0.950.0042b  0.0042b        0.0058   0.0151   0.0238           0.0042b    
Nidingen307092014-09-04Programområde hav20C2014/07418-07437Blåmussla 7.546.3Helkropp  0.870.0046b  0.0046b        0.0051   0.0127   0.0202           0.0046b    
Nidingen307092012-12-12Programområde hav20C2012/07735-07754Blåmussla   Helkropp  2.200.004b  0.004b  0.004b    0.004   0.008   0.011           0.004b    
Nidingen307092012-12-12Programområde hav20C2012/07755-07774Blåmussla   Helkropp  2.000.004b  0.004b  0.004b    0.004   0.008   0.011           0.004b    
Nidingen307092012-12-12Programområde hav20C2012/07775-07794Blåmussla   Helkropp 16.421.700.005b  0.005b  0.005b    0.004   0.008   0.011           0.005b    
Nidingen307092013-10-15Programområde hav20C2013/04307-04326Blåmussla 4.78.7Helkropp  0.900.0045b  0.0045b        0.005   0.008   0.0156           0.0045b    
Nidingen307092013-10-15Programområde hav20C2013/04327-04346Blåmussla 5.312.3Helkropp  1.000.0041b  0.0041b        0.006   0.009   0.0177           0.0041b    
123