IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(12) Station:(8986) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Krankesjön omg 89861982-06-02Programområde jordbruksmarkC1982/06046Stare  82.2Njure               0.21         23                   2.7           81   
Krankesjön omg 89861982-06-02Programområde jordbruksmarkC1982/06047Stare  76.6Njure               0.19         28                   2.7           99   
Krankesjön omg 89861982-06-02Programområde jordbruksmarkC1982/06048Stare  81.2Njure               0.21         17                   1.6           71   
Krankesjön omg 89861982-06-02Programområde jordbruksmarkC1982/06049Stare  73.8Njure               0.34         20                   1.7           78   
Krankesjön omg 89861982-06-02Programområde jordbruksmarkC1982/06050Stare  75.7Njure               0.13         21                   1.4           86   
Krankesjön omg 89861982-06-02Programområde jordbruksmarkC1982/06051Stare  78.2Njure               0.29         20                   0.76           76   
Krankesjön omg 89861982-06-02Programområde jordbruksmarkC1982/06052Stare  71.8Njure               0.31         17                   1.4           74   
Krankesjön omg 89861982-06-02Programområde jordbruksmarkC1982/06053Stare  79.4Njure               0.26         17                   2.3           85   
Krankesjön omg 89861982-06-02Programområde jordbruksmarkC1982/06054Stare  81.1Njure               0.13         19                   1.2           73   
Krankesjön omg 89861983-05-30Programområde jordbruksmarkC1983/06332Stare  76.0Njure               0.5                                             
Krankesjön omg 89861985-05-27Programområde jordbruksmarkC1985/06108Stare  79.42Njure 24.9             0.22         17                   1.9               
Krankesjön omg 89861985-05-27Programområde jordbruksmarkC1985/06109Stare  67.77Njure 27             0.17         14                   1.1               
Krankesjön omg 89861985-05-27Programområde jordbruksmarkC1985/06110Stare  66.97Njure 24.4             0.17         15                   2.1               
Krankesjön omg 89861985-05-27Programområde jordbruksmarkC1985/06111Stare  74.25Njure 26.4             0.33         17                   2.7               
Krankesjön omg 89861985-05-27Programområde jordbruksmarkC1985/06112Stare  72.11Njure 25.6             0.11         16                   0.78               
Krankesjön omg 89861986-06-05Programområde jordbruksmarkC1986/06032Stare  75.28Njure 23.1             0.22         16                   3.6           50   
Krankesjön omg 89861986-06-05Programområde jordbruksmarkC1986/06033Stare  69.16Njure 21.8             0.28         17                   3.9           67   
Krankesjön omg 89861986-06-05Programområde jordbruksmarkC1986/06034Stare  73.83Njure 23.9             0.31         16                   3.7           67   
Krankesjön omg 89861986-06-05Programområde jordbruksmarkC1986/06035Stare  74.34Njure 22.1             0.23         17                   4.9           66   
Krankesjön omg 89861986-06-05Programområde jordbruksmarkC1986/06036Stare  81.37Njure 22.4             0.29         15                   4.6           60   
Krankesjön omg 89861988-05-29Programområde jordbruksmarkC1988/06008Stare  74.65Njure 25.5             0.07         17                   2           73   
Krankesjön omg 89861988-05-29Programområde jordbruksmarkC1988/06009Stare  79.61Njure 24.6             0.05         23                   2.5           73   
Krankesjön omg 89861988-05-29Programområde jordbruksmarkC1988/06010Stare  68.29Njure 23.2             0.05         19                   1.4           75   
Krankesjön omg 89861989-05-27Programområde jordbruksmarkC1989/06331Stare  73.39Njure 21.6             0.15         22                   1.5           71   
Krankesjön omg 89861989-05-27Programområde jordbruksmarkC1989/06332Stare  77.68Njure 23.5             0.14         14                   0.98           73   
Krankesjön omg 89861989-05-27Programområde jordbruksmarkC1989/06333Stare  79.71Njure 20.6             0.17         21                   2           78   
Krankesjön omg 89861989-05-27Programområde jordbruksmarkC1989/06334Stare  86.49Njure 23.7             0.26         19                   1.7           63   
Krankesjön omg 89861989-05-27Programområde jordbruksmarkC1989/06335Stare  77.66Njure 21.4             0.12         21                   2.3           69   
Krankesjön omg 89861989-05-27Programområde jordbruksmarkC1989/06336Stare  73.7Njure 21.4             0.22         20                   1.6           64   
Krankesjön omg 89861989-05-27Programområde jordbruksmarkC1989/06337Stare  74.38Njure 22             0.2         17                   1.8           65   
Krankesjön omg 89861993-06-04Programområde jordbruksmarkC1993/06264Stare  77.0Njure 21.8             0.35         21                   1.6           90   
Krankesjön omg 89861993-06-04Programområde jordbruksmarkC1993/06265Stare  74.8Njure 24.9             0.24         15                   1.2           72   
Krankesjön omg 89861993-06-04Programområde jordbruksmarkC1993/06266Stare  70.7Njure 24.3             0.27         24                   0.6           69   
Krankesjön omg 89861993-06-04Programområde jordbruksmarkC1993/06267Stare  57.2Njure 23.1             0.97         22                   1.1           120   
Krankesjön omg 89861993-06-04Programområde jordbruksmarkC1993/06268Stare  67.1Njure 23.8             0.11         12                   0.49           68   
Krankesjön omg 89861993-06-04Programområde jordbruksmarkC1993/06269Stare  57.7Njure 24.5             0.17         16                   0.99           87   
Krankesjön omg 89861993-06-04Programområde jordbruksmarkC1993/06270Stare  70.7Njure 23.5             0.23         16                   2           82   
Krankesjön omg 89861993-06-04Programområde jordbruksmarkC1993/06271Stare  69.3Njure 28.2             1.1         19                   1.1           100   
Krankesjön omg 89861993-06-04Programområde jordbruksmarkC1993/06272Stare  58.9Njure 21.6             1.7         21                   2.6           77   
Krankesjön omg 89861994-05-28Programområde jordbruksmarkC1994/06081Stare  75.3Njure 22.5             0.06         13                   1.2           71   
Krankesjön omg 89861994-05-28Programområde jordbruksmarkC1994/06087Stare  71.7Njure 22.8             0.2         15                   1.4           62   
Krankesjön omg 89861995-06-02Programområde jordbruksmarkC1995/06185Stare  66.9Njure 20.4             0.22     0.22   15               0.14   0.34           97   
Krankesjön omg 89861996-05-25Programområde jordbruksmarkC1996/06221Stare  70.57Njure 21.2             0.16     0.09   13               0.05   1.1           32   
Krankesjön omg 89861997-06-01Programområde jordbruksmarkC1997/06090Stare  75.7Njure 21.7             0.14     0.19   18               0.08   1.1           94   
Krankesjön omg 89861988-05-29Programområde jordbruksmarkC1988/06006Stare  71.89Njure 25.2             0.06         17                   1.5           72   
Krankesjön omg 89861988-05-29Programområde jordbruksmarkC1988/06007Stare  76.27Njure 23.3             0.05         19                   2.9           75   
Krankesjön omg 89861989-05-27Programområde jordbruksmarkC1989/06338Stare  76.1Njure 24             0.14         18                   1.2           66   
Krankesjön omg 89861995-06-02Programområde jordbruksmarkC1995/06186Stare  70.2Njure 22             0.13     0.24   15               0.13   0.59           86   
Krankesjön omg 89861995-06-02Programområde jordbruksmarkC1995/06187Stare  74.8Njure 22.3             0.2     0.25   15               0.11   0.56           60   
Krankesjön omg 89861995-06-02Programområde jordbruksmarkC1995/06188Stare  75.9Njure 21.3             0.09     0.24   17               0.18   0.5           94   
12345