IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(12) Station:(7260) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Norra Kvill 72601982-06-06Programområde jordbruksmarkC1982/06025Stare  68.0Njure               0.07         18                   1.6           120   
Norra Kvill 72601982-06-06Programområde jordbruksmarkC1982/06026Stare  63.45Njure               0.07         18                   0.68           130   
Norra Kvill 72601982-06-06Programområde jordbruksmarkC1982/06027Stare  75.19Njure               0.06         10                   0.5           110   
Norra Kvill 72601982-06-06Programområde jordbruksmarkC1982/06028Stare  77.16Njure               0.08         15                   0.87           91   
Norra Kvill 72601982-06-06Programområde jordbruksmarkC1982/06029Stare  76.3Njure               0.08         20                   0.71           130   
Norra Kvill 72601982-06-06Programområde jordbruksmarkC1982/06030Stare  78.41Njure               0.05         14                   0.97           94   
Norra Kvill 72601982-06-06Programområde jordbruksmarkC1982/06031Stare  63.98Njure               0.09         13                   0.56           110   
Norra Kvill 72601982-06-06Programområde jordbruksmarkC1982/06032Stare  66.23Njure               0.07         15                   1           110   
Norra Kvill 72601983-06-07Programområde jordbruksmarkC1983/06044Stare  74.1Njure               0.11                                             
Norra Kvill 72601983-06-07Programområde jordbruksmarkC1983/06045Stare  70.3Njure               0.03                                             
Norra Kvill 72601983-06-07Programområde jordbruksmarkC1983/06046Stare  70.3Njure               0.09                                             
Norra Kvill 72601983-06-07Programområde jordbruksmarkC1983/06047Stare  71.3Njure               0.04                                             
Norra Kvill 72601983-06-07Programområde jordbruksmarkC1983/06048Stare  75.5Njure               0.05                                             
Norra Kvill 72601984-06-06Programområde jordbruksmarkC1984/06001Stare  75.33Njure 22             0.13         20                   1.1           95   
Norra Kvill 72601984-06-06Programområde jordbruksmarkC1984/06002Stare  73.48Njure 22.1             0.11         17                   1.4           99   
Norra Kvill 72601984-06-06Programområde jordbruksmarkC1984/06003Stare  76.96Njure 21.3             0.14         19                   1.7           96   
Norra Kvill 72601984-06-06Programområde jordbruksmarkC1984/06004Stare  67.75Njure 21.9             0.18         18                   3.5           98   
Norra Kvill 72601984-06-06Programområde jordbruksmarkC1984/06005Stare  83.04Njure 21.9             0.08         15                   1.9           91   
Norra Kvill 72601984-06-06Programområde jordbruksmarkC1984/06006Stare  78.93Njure 21.3             0.08         16                   0.24           95   
Norra Kvill 72601984-06-06Programområde jordbruksmarkC1984/06007Stare  72.37Njure 22.5             0.08         18                   0.4           90   
Norra Kvill 72601982-06-06Programområde jordbruksmarkC1982/06023Stare  77.47Njure               0.11         16                   1.4           100   
Norra Kvill 72601982-06-06Programområde jordbruksmarkC1982/06024Stare  73.79Njure               0.1         14                   0.95           81   
Norra Kvill 72601984-06-06Programområde jordbruksmarkC1984/06008Stare  67.45Njure 24.3             0.27         20                   2.5           92   
Norra Kvill 72601984-06-06Programområde jordbruksmarkC1984/06009Stare  75.82Njure 22.5             0.17         18                   0.68           95   
Norra Kvill 72601984-06-06Programområde jordbruksmarkC1984/06010Stare  76.36Njure 23.5             0.1         19                   0.33           87   
Norra Kvill 72601985-06-09Programområde jordbruksmarkC1985/06001Stare  71.03Njure 22             0.18         18                   1.7               
Norra Kvill 72601985-06-09Programområde jordbruksmarkC1985/06002Stare  67.02Njure 22.2             0.16         23                   1.2               
Norra Kvill 72601985-06-09Programområde jordbruksmarkC1985/06003Stare  67.85Njure 22.1             0.17         18                   1.2               
Norra Kvill 72601985-06-09Programområde jordbruksmarkC1985/06004Stare  72.38Njure 22.3             0.12         15                   2.2               
Norra Kvill 72601985-06-09Programområde jordbruksmarkC1985/06005Stare  72.55Njure 23             0.13         19                   0.46               
Norra Kvill 72601985-06-09Programområde jordbruksmarkC1985/06006Stare  71.08Njure 22.1             0.1         18                   0.43               
Norra Kvill 72601985-06-09Programområde jordbruksmarkC1985/06007Stare  82.21Njure 22.7             0.09         19                   0.48               
Norra Kvill 72601993-06-01Programområde jordbruksmarkC1993/06145Stare  70.6Njure 23.3             0.16         22                   0.65           75   
Norra Kvill 72601993-06-01Programområde jordbruksmarkC1993/06146Stare  77.7Njure 23             0.18         23                   0.77           78   
Norra Kvill 72601994-05-27Programområde jordbruksmarkC1994/06056Stare  70.2Njure 21.9             0.04         16                   0.88           71   
Norra Kvill 72601994-05-27Programområde jordbruksmarkC1994/06057Stare  71.3Njure 21.7             0.03         16                   0.67           67   
Norra Kvill 72601994-05-27Programområde jordbruksmarkC1994/06058Stare  73.5Njure 23.4             0.03         15                   0.55           73   
Norra Kvill 72601994-05-27Programområde jordbruksmarkC1994/06059Stare  64.3Njure 21.2             0.09         16                   0.41           78   
Norra Kvill 72601994-05-27Programområde jordbruksmarkC1994/06060Stare  68.8Njure 21.4             0.08         16                   0.37           84   
Norra Kvill 72601994-05-27Programområde jordbruksmarkC1994/06061Stare  70.0Njure 21.2             0.06         14                   0.32           67   
Norra Kvill 72601994-05-27Programområde jordbruksmarkC1994/06062Stare  50.0Njure 23.2             0.07         17                   0.39           82   
Norra Kvill 72601994-05-27Programområde jordbruksmarkC1994/06063Stare  72.7Njure 24             0.11         16                   0.52           90   
Norra Kvill 72601985-06-09Programområde jordbruksmarkC1985/06008Stare  71.21Njure 23.7             0.08         18                   0.59               
Norra Kvill 72601985-06-09Programområde jordbruksmarkC1985/06009Stare  74.56Njure 22.8             0.09         15                   0.41               
Norra Kvill 72601985-06-09Programområde jordbruksmarkC1985/06010Stare  76.25Njure 23.3             0.08         17                   0.46               
Norra Kvill 72601986-06-03Programområde jordbruksmarkC1986/06001Stare  78.61Njure 22.5             0.05     0.23   15               0.11   0.53           64   
Norra Kvill 72601986-06-03Programområde jordbruksmarkC1986/06002Stare  81.46Njure 23             0.11     0.19   14               0.15   0.45           71   
Norra Kvill 72601986-06-03Programområde jordbruksmarkC1986/06003Stare  84.42Njure 22.3             0.09     0.17   20               0.14   0.97           87   
Norra Kvill 72601986-06-03Programområde jordbruksmarkC1986/06004Stare  74.12Njure 20.5             0.05     0.23   11               0.13   0.59           75   
Norra Kvill 72601986-06-03Programområde jordbruksmarkC1986/06005Stare  75.43Njure 20.6             0.09     0.23   16               0.17   0.87           83   
123