IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(12) Station:(7259) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Boa-Berg 72591988-06-04Programområde jordbruksmarkC1988/06044Stare  77.7Njure 35             0.16         17                   0.94           96   
Boa-Berg 72591994-05-31Programområde jordbruksmarkC1994/06032Stare  76.1Njure 21.1             0.12         17                   2           62   
Boa-Berg 72591985-06-12Programområde jordbruksmarkC1985/06030Stare  75.63Njure 23.6             0.34         15                   2.7               
Boa-Berg 72591985-06-12Programområde jordbruksmarkC1985/06031Stare  70.86Njure 23.4             0.28         14                   8.4               
Boa-Berg 72591985-06-12Programområde jordbruksmarkC1985/06032Stare  71.65Njure 23.7             0.62         18                   2.9               
Boa-Berg 72591989-05-29Programområde jordbruksmarkC1989/06027Stare  74.2Njure 21.2             0.08         17                   2.2           88   
Boa-Berg 72591989-05-29Programområde jordbruksmarkC1989/06028Stare  80.0Njure 22.2             0.08         21                   2.5           75   
Boa-Berg 72591989-05-29Programområde jordbruksmarkC1989/06029Stare  75.3Njure 21.6             0.1         14                   2.6           62   
Boa-Berg 72591989-05-29Programområde jordbruksmarkC1989/06030Stare  70.2Njure 22             0.8         17                   2.4           63   
Boa-Berg 72591989-05-29Programområde jordbruksmarkC1989/06031Stare  82.0Njure 22.1             0.07         17                   1.6           88   
Boa-Berg 72591989-05-29Programområde jordbruksmarkC1989/06032Stare  77.8Njure 21.3             0.15         23                   2.8           85   
Boa-Berg 72591989-05-29Programområde jordbruksmarkC1989/06033Stare  73.0Njure 22             0.14         22                   2.4           87   
Boa-Berg 72591989-05-29Programområde jordbruksmarkC1989/06034Stare  69.5Njure 21.3             0.19         18                   2.6           83   
Boa-Berg 72591989-05-29Programområde jordbruksmarkC1989/06035Stare  78.8Njure 22             0.09         20                   2.9           80   
Boa-Berg 72591989-05-29Programområde jordbruksmarkC1989/06036Stare  73.5Njure 21.7             0.07         18                   2.2           83   
Boa-Berg 72591994-05-31Programområde jordbruksmarkC1994/06033Stare  72.7Njure 22.3             0.16         16                   2.1           66   
Boa-Berg 72591994-05-31Programområde jordbruksmarkC1994/06034Stare  80.4Njure 22.1             0.11         17                   2           49   
Boa-Berg 72591994-05-31Programområde jordbruksmarkC1994/06035Stare  77.3Njure 22.4             0.09         12                   2.1           49   
Boa-Berg 72591994-05-31Programområde jordbruksmarkC1994/06036Stare  78.5Njure 22.4             0.19         15                   1.7           61   
Boa-Berg 72591994-05-31Programområde jordbruksmarkC1994/06037Stare  73.1Njure 22.3             0.27         13                   1.1           62   
Boa-Berg 72591994-05-31Programområde jordbruksmarkC1994/06038Stare  54.6Njure 21.4             0.18         17                   1.6           73   
Boa-Berg 72591994-05-31Programområde jordbruksmarkC1994/06039Stare  75.6Njure 23.1             0.13         14                   2.2           66   
Boa-Berg 72591994-05-31Programområde jordbruksmarkC1994/06040Stare  76.5Njure 21.3             0.07         16                   1.5           67   
Boa-Berg 72591985-06-12Programområde jordbruksmarkC1985/06033Stare  75.43Njure 24.9             0.27         14                   0.64               
Boa-Berg 72591990-05-28Programområde jordbruksmarkC1990/06020Stare  68.0Njure 22.2             0.12         26                   1.8           79   
Boa-Berg 72591990-05-28Programområde jordbruksmarkC1990/06021Stare  73.6Njure 23.1             0.17         17                   1.2           66   
Boa-Berg 72591990-05-28Programområde jordbruksmarkC1990/06022Stare  77.2Njure 22.7             0.12         15                   0.93           79   
Boa-Berg 72591990-05-28Programområde jordbruksmarkC1990/06023Stare  74.9Njure 23.9             0.13         19                   1.4           95   
Boa-Berg 72591990-05-28Programområde jordbruksmarkC1990/06024Stare  72.9Njure 22.1             0.15         20                   0.64           81   
Boa-Berg 72591990-05-28Programområde jordbruksmarkC1990/06025Stare  75.5Njure 21.7             0.12         13                   1.1           83   
Boa-Berg 72591990-05-28Programområde jordbruksmarkC1990/06026Stare  77.2Njure 22.8             0.18         17                   0.98           70   
Boa-Berg 72591990-05-28Programområde jordbruksmarkC1990/06027Stare  73.1Njure 23.5             0.12         18                   1.1           78   
Boa-Berg 72591990-05-28Programområde jordbruksmarkC1990/06028Stare  77.4Njure 22.3             0.1         16                   0.97           85   
Boa-Berg 72591990-05-28Programområde jordbruksmarkC1990/06029Stare  77.5Njure 21.7             0.1         14                   1.4           66   
Boa-Berg 72591991-06-10Programområde jordbruksmarkC1991/06052Stare  70.8Njure 22.5             0.2         16                   2.8           80   
Boa-Berg 72591988-06-04Programområde jordbruksmarkC1988/06043Stare  73.8Njure 25.3             0.13         19                   0.81           94   
Boa-Berg 72591991-06-10Programområde jordbruksmarkC1991/06053Stare  88.2Njure 22.5             0.15         11                   1.9           73   
Boa-Berg 72591991-06-10Programområde jordbruksmarkC1991/06054Stare  72.9Njure 22.6             0.1         18                   0.85           67   
Boa-Berg 72591991-06-10Programområde jordbruksmarkC1991/06055Stare  80.3Njure 22.2             0.05         9                   3.7           79   
Boa-Berg 72591991-06-10Programområde jordbruksmarkC1991/06056Stare  82.9Njure 22.3             0.05         6                   3.2           58   
Boa-Berg 72591991-06-10Programområde jordbruksmarkC1991/06057Stare  65.9Njure 21.5             0.07         13                   3.9           78   
Boa-Berg 72591991-06-10Programområde jordbruksmarkC1991/06058Stare  62.7Njure 21.7             0.11         12                   2.9           94   
Boa-Berg 72591991-06-10Programområde jordbruksmarkC1991/06059Stare  76.0Njure 21.8             0.11         9                   1.3           72   
Boa-Berg 72591991-06-10Programområde jordbruksmarkC1991/06060Stare  75.3Njure 22.4             0.08         7                   1.4           66   
Boa-Berg 72591991-06-10Programområde jordbruksmarkC1991/06061Stare  65.7Njure 21.7             0.18         10                   1.6           75   
Boa-Berg 72591992-06-01Programområde jordbruksmarkC1992/06011Stare  75.1Njure 21.1             0.09         19                   1.5           100   
Boa-Berg 72591992-06-01Programområde jordbruksmarkC1992/06012Stare  76.6Njure 22.3             0.08         19                   1.7           140   
Boa-Berg 72591994-05-31Programområde jordbruksmarkC1994/06031Stare  88.6Njure 22.7             0.09         16                   1.1           75   
Boa-Berg 72591985-06-12Programområde jordbruksmarkC1985/06034Stare  74.17Njure 22.7             0.49         17                   3.7               
Boa-Berg 72591985-06-12Programområde jordbruksmarkC1985/06035Stare  71.23Njure 23.5             0.23         19                   0.73               
12