IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(12) Station:(7092) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Tyresta 70921983-06-06Programområde jordbruksmarkC1983/06019Stare  79,4Njure               0,35                                             
Tyresta 70921983-06-06Programområde jordbruksmarkC1983/06020Stare  73,9Njure               0,17                                             
Tyresta 70921983-06-06Programområde jordbruksmarkC1983/06021Stare  70,2Njure               0,13                                             
Tyresta 70921983-06-06Programområde jordbruksmarkC1983/06022Stare  74,3Njure               0,15                                             
Tyresta 70921983-06-06Programområde jordbruksmarkC1983/06023Stare  57,9Njure               0,19                                             
Tyresta 70921984-06-01Programområde jordbruksmarkC1984/06126Stare  83,7Njure 21,8             0,17         21                   0,82           97   
Tyresta 70921984-06-01Programområde jordbruksmarkC1984/06127Stare  85,37Njure 22             0,18         19                   0,87           110   
Tyresta 70921984-06-01Programområde jordbruksmarkC1984/06128Stare  71,39Njure 20,6             0,23         19                   1,3           95   
Tyresta 70921984-06-01Programområde jordbruksmarkC1984/06129Stare  73,51Njure 20             0,15         23                   2,3           97   
Tyresta 70921984-06-01Programområde jordbruksmarkC1984/06130Stare  74,09Njure 19,8             0,15         11                   1,5           91   
Tyresta 70921984-06-01Programområde jordbruksmarkC1984/06131Stare  67,79Njure 20,3             0,15         26                   1,4           100   
Tyresta 70921984-06-01Programområde jordbruksmarkC1984/06132Stare  77,8Njure 20,2             0,14         20                   1,3           97   
Tyresta 70921984-06-01Programområde jordbruksmarkC1984/06133Stare  76,4Njure 20,6             0,21         25                   1           110   
Tyresta 70921984-06-01Programområde jordbruksmarkC1984/06134Stare  70,58Njure 20,1             0,17         20                   1,6           96   
Tyresta 70921984-06-01Programområde jordbruksmarkC1984/06135Stare  78,63Njure 20,3             0,24         34                               140   
Tyresta 70921985-06-13Programområde jordbruksmarkC1985/06194Stare  68,82Njure 23,4             0,2         25                   1,3               
Tyresta 70921985-06-13Programområde jordbruksmarkC1985/06195Stare  63,04Njure 22,8             0,27         20                   2,5               
Tyresta 70921985-06-13Programområde jordbruksmarkC1985/06196Stare  76,51Njure 21,7             0,26         21                   1,9               
Tyresta 70921985-06-13Programområde jordbruksmarkC1985/06197Stare  77,36Njure 22,8             0,32         15                   1,6               
Tyresta 70921985-06-13Programområde jordbruksmarkC1985/06198Stare  70,38Njure 23,4             0,25         17                   2,1               
Tyresta 70921985-06-13Programområde jordbruksmarkC1985/06199Stare  67,94Njure 20,1             0,23         23                   2,4               
Tyresta 70921985-06-13Programområde jordbruksmarkC1985/06200Stare  69,67Njure 24             0,17         19                   1,8               
Tyresta 70921985-06-13Programområde jordbruksmarkC1985/06201Stare  65,65Njure 25,1             0,28         19                   1,3               
Tyresta 70921985-06-13Programområde jordbruksmarkC1985/06202Stare  64,36Njure 23,5             0,32         22                   1,9               
Tyresta 70921985-06-13Programområde jordbruksmarkC1985/06203Stare  59,42Njure 22,7             0,23         14                   2               
Tyresta 70921986-06-08Programområde jordbruksmarkC1986/06100Stare  75,69Njure 22,8             0,09         18                   2           76   
Tyresta 70921986-06-08Programområde jordbruksmarkC1986/06101Stare  83,36Njure 22,2             0,12         19                   2,1           76   
Tyresta 70921986-06-08Programområde jordbruksmarkC1986/06102Stare  73,21Njure 22,1             0,08         20                   2,4           79   
Tyresta 70921986-06-08Programområde jordbruksmarkC1986/06103Stare  65,06Njure 23,4             0,24         26                   2,5           110   
Tyresta 70921986-06-08Programområde jordbruksmarkC1986/06104Stare  72,27Njure 24,4             0,15         20                   1,9           94   
Tyresta 70921986-06-08Programområde jordbruksmarkC1986/06105Stare  66,48Njure 21,9             0,12         26                   2,5           100   
Tyresta 70921986-06-08Programområde jordbruksmarkC1986/06106Stare  74,85Njure 23,9             0,15         18                   2,3           94   
Tyresta 70921986-06-08Programområde jordbruksmarkC1986/06107Stare  72,06Njure 23             0,12         18                   3,4           100   
Tyresta 70921986-06-08Programområde jordbruksmarkC1986/06108Stare  67,19Njure 24,3             0,13         17                   2,9           110   
Tyresta 70921986-06-08Programområde jordbruksmarkC1986/06109Stare  75,98Njure 23,9             0,1         19                   2,5           90   
Tyresta 70921987-06-06Programområde jordbruksmarkC1987/06117Stare  60,29Njure 23,8             0,14         11                   3           77   
Tyresta 70921987-06-06Programområde jordbruksmarkC1987/06118Stare  64,66Njure 23,9             0,21         12                   2,8           80   
Tyresta 70921987-06-06Programområde jordbruksmarkC1987/06119Stare  59,86Njure 23,7             0,11         10                   4           79   
Tyresta 70921987-06-06Programområde jordbruksmarkC1987/06120Stare  74,38Njure 23,4             0,13         9                   3,4           78   
Tyresta 70921987-06-06Programområde jordbruksmarkC1987/06121Stare  68,24Njure 24,3             0,16         11                   2,1           81   
Tyresta 70921987-06-06Programområde jordbruksmarkC1987/06122Stare  65,44Njure 23,5             0,17         11                   2,4           84   
Tyresta 70921988-06-05Programområde jordbruksmarkC1988/06076Stare  66,5Njure 25,8             0,11         17                   2,3           76   
Tyresta 70921988-06-05Programområde jordbruksmarkC1988/06077Stare  69,1Njure 23,8             0,08         14                   2,1           61   
Tyresta 70921988-06-05Programområde jordbruksmarkC1988/06078Stare  72,6Njure 24,9             0,11         22                   3,8           83   
Tyresta 70921988-06-05Programområde jordbruksmarkC1988/06079Stare  67,7Njure 24,1             0,09         22                   3,1           83   
Tyresta 70921988-06-05Programområde jordbruksmarkC1988/06080Stare  82,9Njure 23,1             0,09         17                   1,4           78   
Tyresta 70921988-06-05Programområde jordbruksmarkC1988/06081Stare  68,6Njure 23,5             0,09         20                   2,8           82   
Tyresta 70921988-06-05Programområde jordbruksmarkC1988/06082Stare  78,5Njure 25,5             0,06         15                   1,6           73   
Tyresta 70921988-06-05Programområde jordbruksmarkC1988/06083Stare  70,7Njure 24             0,07         20                   2,3           97   
Tyresta 70921988-06-05Programområde jordbruksmarkC1988/06084Stare  68,6Njure 25,6             0,12         16                   2           95   
123