IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(12) Station:(7092) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Tyresta 70921983-06-06Programområde jordbruksmarkC1983/06019Stare  79.4Njure               0.35                                             
Tyresta 70921983-06-06Programområde jordbruksmarkC1983/06020Stare  73.9Njure               0.17                                             
Tyresta 70921983-06-06Programområde jordbruksmarkC1983/06021Stare  70.2Njure               0.13                                             
Tyresta 70921983-06-06Programområde jordbruksmarkC1983/06022Stare  74.3Njure               0.15                                             
Tyresta 70921983-06-06Programområde jordbruksmarkC1983/06023Stare  57.9Njure               0.19                                             
Tyresta 70921984-06-01Programområde jordbruksmarkC1984/06126Stare  83.7Njure 21.8             0.17         21                   0.82           97   
Tyresta 70921984-06-01Programområde jordbruksmarkC1984/06127Stare  85.37Njure 22             0.18         19                   0.87           110   
Tyresta 70921984-06-01Programområde jordbruksmarkC1984/06128Stare  71.39Njure 20.6             0.23         19                   1.3           95   
Tyresta 70921984-06-01Programområde jordbruksmarkC1984/06129Stare  73.51Njure 20             0.15         23                   2.3           97   
Tyresta 70921984-06-01Programområde jordbruksmarkC1984/06130Stare  74.09Njure 19.8             0.15         11                   1.5           91   
Tyresta 70921984-06-01Programområde jordbruksmarkC1984/06131Stare  67.79Njure 20.3             0.15         26                   1.4           100   
Tyresta 70921984-06-01Programområde jordbruksmarkC1984/06132Stare  77.8Njure 20.2             0.14         20                   1.3           97   
Tyresta 70921984-06-01Programområde jordbruksmarkC1984/06133Stare  76.4Njure 20.6             0.21         25                   1           110   
Tyresta 70921984-06-01Programområde jordbruksmarkC1984/06134Stare  70.58Njure 20.1             0.17         20                   1.6           96   
Tyresta 70921984-06-01Programområde jordbruksmarkC1984/06135Stare  78.63Njure 20.3             0.24         34                               140   
Tyresta 70921985-06-13Programområde jordbruksmarkC1985/06194Stare  68.82Njure 23.4             0.2         25                   1.3               
Tyresta 70921985-06-13Programområde jordbruksmarkC1985/06195Stare  63.04Njure 22.8             0.27         20                   2.5               
Tyresta 70921985-06-13Programområde jordbruksmarkC1985/06196Stare  76.51Njure 21.7             0.26         21                   1.9               
Tyresta 70921985-06-13Programområde jordbruksmarkC1985/06197Stare  77.36Njure 22.8             0.32         15                   1.6               
Tyresta 70921985-06-13Programområde jordbruksmarkC1985/06198Stare  70.38Njure 23.4             0.25         17                   2.1               
Tyresta 70921985-06-13Programområde jordbruksmarkC1985/06199Stare  67.94Njure 20.1             0.23         23                   2.4               
Tyresta 70921985-06-13Programområde jordbruksmarkC1985/06200Stare  69.67Njure 24             0.17         19                   1.8               
Tyresta 70921985-06-13Programområde jordbruksmarkC1985/06201Stare  65.65Njure 25.1             0.28         19                   1.3               
Tyresta 70921985-06-13Programområde jordbruksmarkC1985/06202Stare  64.36Njure 23.5             0.32         22                   1.9               
Tyresta 70921985-06-13Programområde jordbruksmarkC1985/06203Stare  59.42Njure 22.7             0.23         14                   2               
Tyresta 70921986-06-08Programområde jordbruksmarkC1986/06100Stare  75.69Njure 22.8             0.09         18                   2           76   
Tyresta 70921986-06-08Programområde jordbruksmarkC1986/06101Stare  83.36Njure 22.2             0.12         19                   2.1           76   
Tyresta 70921986-06-08Programområde jordbruksmarkC1986/06102Stare  73.21Njure 22.1             0.08         20                   2.4           79   
Tyresta 70921986-06-08Programområde jordbruksmarkC1986/06103Stare  65.06Njure 23.4             0.24         26                   2.5           110   
Tyresta 70921986-06-08Programområde jordbruksmarkC1986/06104Stare  72.27Njure 24.4             0.15         20                   1.9           94   
Tyresta 70921986-06-08Programområde jordbruksmarkC1986/06105Stare  66.48Njure 21.9             0.12         26                   2.5           100   
Tyresta 70921986-06-08Programområde jordbruksmarkC1986/06106Stare  74.85Njure 23.9             0.15         18                   2.3           94   
Tyresta 70921986-06-08Programområde jordbruksmarkC1986/06107Stare  72.06Njure 23             0.12         18                   3.4           100   
Tyresta 70921986-06-08Programområde jordbruksmarkC1986/06108Stare  67.19Njure 24.3             0.13         17                   2.9           110   
Tyresta 70921986-06-08Programområde jordbruksmarkC1986/06109Stare  75.98Njure 23.9             0.1         19                   2.5           90   
Tyresta 70921987-06-06Programområde jordbruksmarkC1987/06117Stare  60.29Njure 23.8             0.14         11                   3           77   
Tyresta 70921987-06-06Programområde jordbruksmarkC1987/06118Stare  64.66Njure 23.9             0.21         12                   2.8           80   
Tyresta 70921987-06-06Programområde jordbruksmarkC1987/06119Stare  59.86Njure 23.7             0.11         10                   4           79   
Tyresta 70921987-06-06Programområde jordbruksmarkC1987/06120Stare  74.38Njure 23.4             0.13         9                   3.4           78   
Tyresta 70921987-06-06Programområde jordbruksmarkC1987/06121Stare  68.24Njure 24.3             0.16         11                   2.1           81   
Tyresta 70921987-06-06Programområde jordbruksmarkC1987/06122Stare  65.44Njure 23.5             0.17         11                   2.4           84   
Tyresta 70921988-06-05Programområde jordbruksmarkC1988/06076Stare  66.5Njure 25.8             0.11         17                   2.3           76   
Tyresta 70921988-06-05Programområde jordbruksmarkC1988/06077Stare  69.1Njure 23.8             0.08         14                   2.1           61   
Tyresta 70921988-06-05Programområde jordbruksmarkC1988/06078Stare  72.6Njure 24.9             0.11         22                   3.8           83   
Tyresta 70921988-06-05Programområde jordbruksmarkC1988/06079Stare  67.7Njure 24.1             0.09         22                   3.1           83   
Tyresta 70921988-06-05Programområde jordbruksmarkC1988/06080Stare  82.9Njure 23.1             0.09         17                   1.4           78   
Tyresta 70921988-06-05Programområde jordbruksmarkC1988/06081Stare  68.6Njure 23.5             0.09         20                   2.8           82   
Tyresta 70921988-06-05Programområde jordbruksmarkC1988/06082Stare  78.5Njure 25.5             0.06         15                   1.6           73   
Tyresta 70921988-06-05Programområde jordbruksmarkC1988/06083Stare  70.7Njure 24             0.07         20                   2.3           97   
Tyresta 70921988-06-05Programområde jordbruksmarkC1988/06084Stare  68.6Njure 25.6             0.12         16                   2           95   
123