IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(12) Station:(7091) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Tiveden 70911984-06-04Programområde jordbruksmarkC1984/06103Stare  76.12Njure 23.7             0.09         15                   2.2           110   
Tiveden 70911984-06-04Programområde jordbruksmarkC1984/06104Stare  80.27Njure 24.3             0.07         14                   2.2           110   
Tiveden 70911984-06-04Programområde jordbruksmarkC1984/06105Stare  67.15Njure 24             0.07         13                   0.95           95   
Tiveden 70911984-06-04Programområde jordbruksmarkC1984/06106Stare  89.06Njure 24             0.06         13                               91   
Tiveden 70911984-06-04Programområde jordbruksmarkC1984/06107Stare  72.98Njure 25             0.05         11                   1.9           100   
Tiveden 70911984-06-04Programområde jordbruksmarkC1984/06108Stare  82.14Njure 24.5             0.06         11                   0.73           85   
Tiveden 70911984-06-04Programområde jordbruksmarkC1984/06109Stare  77.62Njure 24             0.05         10                   1           96   
Tiveden 70911984-06-04Programområde jordbruksmarkC1984/06110Stare  73.66Njure 22.8             0.06         15                   1.3           96   
Tiveden 70911984-06-04Programområde jordbruksmarkC1984/06111Stare  74.26Njure 20.9             0.05         10                   2.4           85   
Tiveden 70911984-06-04Programområde jordbruksmarkC1984/06112Stare  78.88Njure 22.8             0.04         10                   1.3           83   
Tiveden 70911985-06-14Programområde jordbruksmarkC1985/06082Stare  72.9Njure 23.6             0.04         14                   0.65               
Tiveden 70911985-06-14Programområde jordbruksmarkC1985/06083Stare  74.8Njure 22.6             0.1         16                   0.74               
Tiveden 70911985-06-14Programområde jordbruksmarkC1985/06084Stare  71.3Njure 22.6             0.05         16                   0.6               
Tiveden 70911985-06-14Programområde jordbruksmarkC1985/06085Stare  65.9Njure 23             0.07         17                   1.4               
Tiveden 70911985-06-14Programområde jordbruksmarkC1985/06086Stare  71.0Njure 23.7             0.05         14                   0.75               
Tiveden 70911985-06-14Programområde jordbruksmarkC1985/06087Stare  75.1Njure 22.8             0.06         16                   1.1               
Tiveden 70911985-06-14Programområde jordbruksmarkC1985/06088Stare  79.6Njure 22.8             0.05         17                   1.2               
Tiveden 70911985-06-14Programområde jordbruksmarkC1985/06089Stare  76.0Njure 24.3             0.04         12                   0.72               
Tiveden 70911985-06-14Programområde jordbruksmarkC1985/06090Stare  69.8Njure 24.2             0.04         16                   0.91               
Tiveden 70911985-06-14Programområde jordbruksmarkC1985/06091Stare  69.7Njure 23.2             0.13         21                   2.4               
Tiveden 70911986-06-07Programområde jordbruksmarkC1986/06185Stare  69.94Njure 19.6             0.06         19                   0.75           80   
Tiveden 70911986-06-07Programområde jordbruksmarkC1986/06186Stare  68.7Njure 21.1             0.09         17                   0.72           84   
Tiveden 70911986-06-07Programområde jordbruksmarkC1986/06187Stare  71.39Njure 21.4             0.07         17                   1.1           77   
Tiveden 70911986-06-07Programområde jordbruksmarkC1986/06188Stare  75.08Njure 21.7             0.09         16                   0.7           76   
Tiveden 70911986-06-07Programområde jordbruksmarkC1986/06189Stare  70.93Njure 21.7             0.14         16                   1.2           80   
Tiveden 70911986-06-07Programområde jordbruksmarkC1986/06190Stare  74.21Njure 21.2             0.07         15                   0.8           72   
Tiveden 70911986-06-07Programområde jordbruksmarkC1986/06191Stare  70.26Njure 19.8             0.08         18                   0.8           70   
Tiveden 70911986-06-07Programområde jordbruksmarkC1986/06192Stare  65.26Njure 21.8             0.11         18                   1.7           110   
Tiveden 70911986-06-07Programområde jordbruksmarkC1986/06193Stare  73.57Njure 21.1             0.06         18                   1           84   
Tiveden 70911986-06-07Programområde jordbruksmarkC1986/06194Stare  74.66Njure 21.9             0.07         20                   0.99           87   
Tiveden 70911987-06-06Programområde jordbruksmarkC1987/06070Stare  75.46Njure 21.4             0.13         15                   0.32           93   
Tiveden 70911987-06-06Programområde jordbruksmarkC1987/06071Stare  72.46Njure 21.9             0.13         17                   0.39           79   
Tiveden 70911987-06-06Programområde jordbruksmarkC1987/06072Stare  76.15Njure 20.9             0.19         18                   0.44           110   
Tiveden 70911987-06-06Programområde jordbruksmarkC1987/06073Stare  70.81Njure 23.2             0.12         16                   0.41           120   
Tiveden 70911987-06-06Programområde jordbruksmarkC1987/06074Stare  79.3Njure 22.5             0.1         17                   0.43           100   
Tiveden 70911987-06-06Programområde jordbruksmarkC1987/06075Stare  64.94Njure 22             0.27         18                   0.61           84   
Tiveden 70911987-06-06Programområde jordbruksmarkC1987/06076Stare  76.64Njure 20.9             0.27         14                   0.78           89   
Tiveden 70911987-06-06Programområde jordbruksmarkC1987/06077Stare  66.96Njure 22.1             0.27         17                   0.64           120   
Tiveden 70911987-06-06Programområde jordbruksmarkC1987/06078Stare  78.23Njure 22.2             0.27         18                   1.2           110   
Tiveden 70911987-06-06Programområde jordbruksmarkC1987/06079Stare  79.06Njure 21.2             0.26         20                   0.91           110   
Tiveden 70911988-06-03Programområde jordbruksmarkC1988/06140Stare  72.0Njure 24.8             0.11         13                   0.81           48   
Tiveden 70911988-06-03Programområde jordbruksmarkC1988/06141Stare  81.2Njure 23.7             0.18         15                   0.56           76   
Tiveden 70911988-06-03Programområde jordbruksmarkC1988/06143Stare  72.0Njure 26.2             0.15         17                   0.83           87   
Tiveden 70911988-06-03Programområde jordbruksmarkC1988/06144Stare  71.6Njure 24.3             0.14         17                   0.93           80   
Tiveden 70911988-06-03Programområde jordbruksmarkC1988/06145Stare  60.1Njure 22.2             0.1         16                   0.5           59   
Tiveden 70911988-06-03Programområde jordbruksmarkC1988/06146Stare  72.5Njure 20.7             0.2         24                   1.1           140   
Tiveden 70911988-06-03Programområde jordbruksmarkC1988/06147Stare  64.3Njure 24.4             0.07         20                   0.64           110   
Tiveden 70911988-06-03Programområde jordbruksmarkC1988/06148Stare  75.2Njure 21.6             0.1         18                   0.47           80   
Tiveden 70911988-06-03Programområde jordbruksmarkC1988/06149Stare  76.0Njure 23.2             0.13         15                   0.6           91   
Tiveden 70911988-06-10Programområde jordbruksmarkC1988/06142Stare  73.8Njure 24.3             0.23         18                   0.91           95   
12