IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(12) Station:(7090) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Svartedalen 70901982-05-24Programområde jordbruksmarkC1982/06128Stare  73.0Njure               0.09         13                   1.6           110   
Svartedalen 70901982-05-24Programområde jordbruksmarkC1982/06129Stare  71.0Njure               0.11         15                   1.4           120   
Svartedalen 70901982-05-24Programområde jordbruksmarkC1982/06130Stare  68.0Njure               0.08         12                   1.9           98   
Svartedalen 70901982-05-24Programområde jordbruksmarkC1982/06131Stare  67.0Njure               0.1         12                   1.7           120   
Svartedalen 70901982-05-24Programområde jordbruksmarkC1982/06132Stare  76.0Njure               0.13         20                   2           97   
Svartedalen 70901982-05-24Programområde jordbruksmarkC1982/06133Stare  75.0Njure               0.1         14                   2.3           120   
Svartedalen 70901982-05-24Programområde jordbruksmarkC1982/06134Stare  69.0Njure               0.06         17                   1.7           100   
Svartedalen 70901982-05-24Programområde jordbruksmarkC1982/06140Stare  76.0Njure               0.08         15                   1.2           79   
Svartedalen 70901982-05-24Programområde jordbruksmarkC1982/06141Stare  76.0Njure               0.06         14                   1.8           73   
Svartedalen 70901982-05-24Programområde jordbruksmarkC1982/06144Stare  54.0Njure               0.21         12                   0.73           110   
Svartedalen 70901983-05-26Programområde jordbruksmarkC1983/06206Stare  60.4Njure               0.06                                             
Svartedalen 70901983-05-26Programområde jordbruksmarkC1983/06207Stare  79.3Njure               0.08                                             
Svartedalen 70901983-05-26Programområde jordbruksmarkC1983/06208Stare  64.2Njure               0.06                                             
Svartedalen 70901983-05-26Programområde jordbruksmarkC1983/06209Stare  69.4Njure               0.06                                             
Svartedalen 70901983-05-26Programområde jordbruksmarkC1983/06210Stare  67.6Njure               0.19                                             
Svartedalen 70901984-06-04Programområde jordbruksmarkC1984/06081Stare  79.51Njure 21.7             0.09         21                               97   
Svartedalen 70901984-06-04Programområde jordbruksmarkC1984/06082Stare  75.86Njure 24.1             0.13         19                   3.1           97   
Svartedalen 70901984-06-04Programområde jordbruksmarkC1984/06083Stare  66.89Njure 23.5             0.13         15                   2.3           82   
Svartedalen 70901984-06-04Programområde jordbruksmarkC1984/06084Stare  69.82Njure 23.8             0.19         16                               93   
Svartedalen 70901984-06-04Programområde jordbruksmarkC1984/06085Stare  74.52Njure 24.3             0.12         19                               96   
Svartedalen 70901984-06-04Programområde jordbruksmarkC1984/06086Stare  71.84Njure 23.4             0.14         12                   1.9           80   
Svartedalen 70901984-06-04Programområde jordbruksmarkC1984/06087Stare  70.73Njure 23.1             0.1         21                   1.9           97   
Svartedalen 70901984-06-04Programområde jordbruksmarkC1984/06088Stare  83.19Njure 24             0.1         21                   1.4           90   
Svartedalen 70901984-06-05Programområde jordbruksmarkC1984/06089Stare  75.6Njure 23             0.12         17                   1.3           81   
Svartedalen 70901984-06-05Programområde jordbruksmarkC1984/06090Stare  65.93Njure 24.8             0.09         17                   1.8           98   
Svartedalen 70901985-06-02Programområde jordbruksmarkC1985/06129Stare  56.29Njure 21.9             0.06         15                   2.5               
Svartedalen 70901985-06-02Programområde jordbruksmarkC1985/06130Stare  56.95Njure 20.3             0.12         14                   0.74               
Svartedalen 70901985-06-02Programområde jordbruksmarkC1985/06131Stare  57.47Njure 21.4             0.06         15                   1.1               
Svartedalen 70901985-06-02Programområde jordbruksmarkC1985/06132Stare  66.61Njure 22.6             0.07         13                   1.6               
Svartedalen 70901985-06-02Programområde jordbruksmarkC1985/06133Stare  38.49Njure 18             0.09         14                   0.86               
Svartedalen 70901985-06-02Programområde jordbruksmarkC1985/06134Stare  51.79Njure 21.6             0.06         17                   0.73               
Svartedalen 70901985-06-02Programområde jordbruksmarkC1985/06135Stare  54.7Njure 21.1             0.08         16                   1.6               
Svartedalen 70901985-06-02Programområde jordbruksmarkC1985/06136Stare  60.46Njure 22.9             0.2         17                   0.72               
Svartedalen 70901985-06-02Programområde jordbruksmarkC1985/06137Stare  48.08Njure 19.2             0.09         18                   0.58               
Svartedalen 70901985-06-02Programområde jordbruksmarkC1985/06138Stare  45.34Njure 20.8             0.08         18                   1.4               
Svartedalen 70901986-06-10Programområde jordbruksmarkC1986/06050Stare  62.35Njure 23.2             0.26         22                   2.9           74   
Svartedalen 70901986-06-10Programområde jordbruksmarkC1986/06051Stare  75.8Njure 24             0.24         21                   2.6           83   
Svartedalen 70901986-06-10Programområde jordbruksmarkC1986/06052Stare  78.72Njure 23             0.3         19                   3.1           77   
Svartedalen 70901986-06-10Programområde jordbruksmarkC1986/06053Stare  70.68Njure 23.6             0.29         18                   2.9           78   
Svartedalen 70901986-06-10Programområde jordbruksmarkC1986/06054Stare  78.63Njure 22.2             0.16         17                   1.5           74   
Svartedalen 70901986-06-10Programområde jordbruksmarkC1986/06055Stare  67.56Njure 22.3             0.49         18                   2.2           78   
Svartedalen 70901986-06-10Programområde jordbruksmarkC1986/06056Stare  58.34Njure 22.9             0.53         22                   2           89   
Svartedalen 70901986-06-10Programområde jordbruksmarkC1986/06057Stare  72.4Njure 23.4             0.26         18                   4           91   
Svartedalen 70901986-06-10Programområde jordbruksmarkC1986/06058Stare  63.77Njure 23.8             0.36         17                   1.3           81   
Svartedalen 70901986-06-10Programområde jordbruksmarkC1986/06059Stare  77.0Njure 24.2             0.11         18                   3.5           80   
Svartedalen 70901987-06-04Programområde jordbruksmarkC1987/06107Stare  58.38Njure 22             0.28         12                   2.5           79   
Svartedalen 70901987-06-04Programområde jordbruksmarkC1987/06108Stare  47.2Njure 22.4             0.2         10                   3.4           76   
Svartedalen 70901987-06-04Programområde jordbruksmarkC1987/06109Stare  76.78Njure 23.9             0.5         9                   1.9           83   
Svartedalen 70901987-06-04Programområde jordbruksmarkC1987/06110Stare  66.83Njure 24.1             0.37         9                   1.2           75   
Svartedalen 70901987-06-04Programområde jordbruksmarkC1987/06111Stare  72.3Njure 24             0.45         11                   1.3           87   
123