IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(5) Art:(12) Station:(6825) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Grimsö 68251986-06-12Programområde jordbruksmarkC1986/06120Stare  53.31Njure 24             0.21         25                   2.1           93   
Grimsö 68251988-06-06Programområde jordbruksmarkC1988/06334Stare  60.32Njure 25.2             0.14         22                   0.92           110   
Grimsö 68251989-06-05Programområde jordbruksmarkC1989/06380Stare  56.9Njure 21.1             0.11         20                   0.57           81   
Grimsö 68251992-06-05Programområde jordbruksmarkC1992/06255Stare  67.5Njure 23.3             0.19         23                   0.82           82   
Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmarkC1993/06128Stare  70.0Njure 21             0.14         16                   0.53           69   
Grimsö 68251996-06-03Programområde jordbruksmarkC1996/06066Stare  62.82Njure 21.8             0.19     0.1   15               0.06   0.82           65   
Grimsö 68251999-05-31Programområde jordbruksmarkC1999/06080Stare  63.98Njure 23.9             0.12     0.09   26               0.03   0.5           120   
Grimsö 68251999-05-31Programområde jordbruksmarkC1999/06081Stare  69.31Njure 24.1             0.12     0.07   26               0.03   0.78           120   
Grimsö 68251999-05-31Programområde jordbruksmarkC1999/06085Stare  71.43Njure 23.5             0.02     0.08   19               0.03   0.54           110   
Grimsö 68251999-05-31Programområde jordbruksmarkC1999/06086Stare  66.52Njure 24.4             0.03     0.06   19               0.04   0.85           120   
Grimsö 68251999-05-31Programområde jordbruksmarkC1999/06087Stare  60.57Njure 22.7             0.03     0.26   16               0.07   0.33           130   
Grimsö 68251999-05-31Programområde jordbruksmarkC1999/06088Stare  73.17Njure 24             0.02     0.11   14               0.03   0.45           99   
Grimsö 68251999-05-31Programområde jordbruksmarkC1999/06089Stare  63.11Njure 24.5             0.03     0.06   15               0.05   0.52           100   
Grimsö 68251999-06-01Programområde jordbruksmarkC1999/06082Stare  69.82Njure 23.2             0.06     0.11   16               0.04   0.2           120   
Grimsö 68251999-06-01Programområde jordbruksmarkC1999/06083Stare  79.22Njure 22.9             0.06     0.08   14               0.05   0.17           93   
Grimsö 68251999-06-01Programområde jordbruksmarkC1999/06084Stare  61.88Njure 23.1             0.08     0.05   15               0.05   0.31           100   
Grimsö 68251992-06-05Programområde jordbruksmarkC1992/06256Stare  65.5Njure 19.6             0.18         22                   0.54           75   
Grimsö 68251992-06-05Programområde jordbruksmarkC1992/06257Stare  50.9Njure 21.8             0.09         24                   1.7           94   
Grimsö 68251992-06-05Programområde jordbruksmarkC1992/06258Stare  70.9Njure 17.8             0.14         25                   0.9           51   
Grimsö 68251992-06-05Programområde jordbruksmarkC1992/06259Stare  74.5Njure 22.9             0.13         17                   0.41           62   
Grimsö 68251992-06-05Programområde jordbruksmarkC1992/06260Stare  73.6Njure 21             0.09         22                   0.52           70   
Grimsö 68251992-06-05Programområde jordbruksmarkC1992/06261Stare  78.3Njure 23.5             0.08         20                   0.51           62   
Grimsö 68251992-06-05Programområde jordbruksmarkC1992/06262Stare  73.3Njure 22             0.08         16                   0.59           45   
Grimsö 68251992-06-08Programområde jordbruksmarkC1992/06239Stare  75.4Njure 24             0.04         22                   0.58           80   
Grimsö 68251992-06-08Programområde jordbruksmarkC1992/06240Stare  80.9Njure 22             0.04         21                   0.24           82   
Grimsö 68251992-06-08Programområde jordbruksmarkC1992/06241Stare  77.1Njure 22.7             0.04         19                   0.33           78   
Grimsö 68251989-06-05Programområde jordbruksmarkC1989/06386Stare  72.9Njure 22.4             0.09         22                   1.1           73   
Grimsö 68251989-06-05Programområde jordbruksmarkC1989/06387Stare  64.6Njure 23.2             0.16         25                   0.7           72   
Grimsö 68251989-06-05Programområde jordbruksmarkC1989/06388Stare  67.2Njure 23             0.05         18                   0.91           70   
Grimsö 68251989-06-05Programområde jordbruksmarkC1989/06389Stare  71.4Njure 20.3             0.06         28                   0.46           81   
Grimsö 68251989-06-05Programområde jordbruksmarkC1989/06390Stare  68.9Njure 22.7             0.07         18                   0.21           77   
Grimsö 68251990-05-31Programområde jordbruksmarkC1990/06225Stare  67.5Njure 23.8             0.15         22                   0.83           63   
Grimsö 68251990-05-31Programområde jordbruksmarkC1990/06226Stare  66.8Njure 19.8             0.12         19                   0.67           71   
Grimsö 68251990-05-31Programområde jordbruksmarkC1990/06227Stare  64.5Njure 18.6             0.29         22                   0.64           68   
Grimsö 68251990-05-31Programområde jordbruksmarkC1990/06228Stare  79.0Njure 33.2             0.11         17                   0.72           49   
Grimsö 68251990-05-31Programområde jordbruksmarkC1990/06229Stare  79.5Njure 39.9             0.19         20                   0.33           69   
Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmarkC1993/06129Stare  67.4Njure 23.4             0.07         12                   0.33           65   
Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmarkC1993/06130Stare  63.5Njure 22.5             0.12         22                   0.47           83   
Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmarkC1993/06131Stare  71.6Njure 21.9             0.15         15                   0.3           68   
Grimsö 68251993-06-02Programområde jordbruksmarkC1993/06132Stare  68.0Njure 22.8             0.11         18                   0.43           75   
Grimsö 68251994-06-04Programområde jordbruksmarkC1994/06258Stare  74.7Njure 23.6             0.1         17                   0.6           66   
Grimsö 68251994-06-04Programområde jordbruksmarkC1994/06259Stare  56.8Njure 23.1             0.15         22                   0.49           73   
Grimsö 68251994-06-04Programområde jordbruksmarkC1994/06260Stare  69.4Njure 23.7             0.19         15                   0.51           62   
Grimsö 68251994-06-04Programområde jordbruksmarkC1994/06261Stare  70.5Njure 25.1             0.24         11                   0.23           68   
Grimsö 68251994-06-04Programområde jordbruksmarkC1994/06262Stare  64.4Njure 25.7             0.26         19                   0.41           67   
Grimsö 68251994-06-04Programområde jordbruksmarkC1994/06263Stare  63.5Njure 23             0.26         14                   0.49           68   
Grimsö 68251996-06-03Programområde jordbruksmarkC1996/06067Stare  66.89Njure 21.5             0.17     0.07   17               0.07   0.53           69   
Grimsö 68251996-06-03Programområde jordbruksmarkC1996/06068Stare  74.98Njure 21.3             0.24     0.09   14               0.07   1.1           71   
Grimsö 68251996-06-03Programområde jordbruksmarkC1996/06069Stare  80.51Njure 21.6             0.47     0.07   16               0.07   0.7           69   
Grimsö 68251996-06-03Programområde jordbruksmarkC1996/06070Stare  69.35Njure 22.4             0.35     0.11   22               0.06   0.91           81   
123456