IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(4) Art:(15) Station:(6825) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Grimsö 68252000-10-10Programområde skogC2000/05160Älg   Lever             82,1   0,39 0,057   0,005b  34,3   74,4 136   3,67 1,07   0,002b  0,032       0,002   24,8 
Grimsö 68252000-10-10Programområde skogC2000/05160Älg   Njure             79,9   1,3 0,026   0,009   3,07   33 166   5,65 0,391   0,003   0,056       0,002   25,3 
Grimsö 68252000-10-10Programområde skogC2000/05165Älg   Lever             80,3   0,243 0,049   0,005b  62,5   83,7 127   3,94 1,13   0,002b  0,038       0,006   23,7 
Grimsö 68252000-10-10Programområde skogC2000/05165Älg   Njure             90,6   0,735 0,024   0,005b  3,32   50 145   4,57 0,478   0,002b  0,053       0,003   22,7 
Grimsö 68252000-10-10Programområde skogC2000/05170Älg   Lever             58,4   0,231 0,051   0,005b  39,3   108 144   4,19 1,24   0,002b  0,039       0,007   23,3 
Grimsö 68252000-10-10Programområde skogC2000/05170Älg   Njure             77,6   0,605 0,029   0,005b  3,55   40,1 151   4,17 0,511   0,002b  0,048       0,004   22,7 
Grimsö 68252000-10-10Programområde skogC2000/05181Älg   Lever             66,9   0,327 0,074   0,005b  22   152 138   3,9 0,863   0,002b  0,04       0,007   21,2 
Grimsö 68252000-10-10Programområde skogC2000/05181Älg   Njure             91,2   0,911 0,024   0,005b  3,03   49,6 145   3,6 0,358   0,007   0,039       0,004   21,7 
Grimsö 68252000-10-10Programområde skogC2000/05182Älg   Lever             36   0,615 0,049   0,006   89,1   58,3 158   3,89 0,978   0,002b  0,021       0,002b  30,7 
Grimsö 68252000-10-10Programområde skogC2000/05182Älg   Njure             79,5   1,8 0,025   0,01   2,79   28,1 158   4,9 0,464   0,002b  0,039       0,002b  27,5 
Grimsö 68252000-10-10Programområde skogC2000/05185Älg   Lever             49,6   0,437 0,085   0,011   15,4   108 150   6,29 1,16   0,002b  0,039       0,004   20,9 
Grimsö 68252000-10-10Programområde skogC2000/05185Älg   Njure             68,3   1,23 0,068   0,015   3,45   37,7 157   5,73 0,498   0,044   0,052       0,003   22 
Grimsö 68252000-10-10Programområde skogC2000/05188Älg   Lever             66,3   0,406 0,086   0,009   21,4   72,4 147   3,66 1,03   0,002b  0,022       0,002   21,1 
Grimsö 68252000-10-10Programområde skogC2000/05188Älg   Njure             80,5   1,33 0,034   0,012   3,04   47,4 153   4,34 0,396   0,002b  0,032       0,002b  22 
Grimsö 68252000-10-10Programområde skogC2000/05194Älg   Lever             69,4   0,338 0,083   0,009   55,9   96,7 134   3,22 1,05   0,002b  0,035       0,002   21,4 
Grimsö 68252000-10-10Programområde skogC2000/05194Älg   Njure             87,8   1,01 0,037   0,008   3   66,6 148   4,57 0,532   0,002b  0,068       0,002   22,3 
Grimsö 68252000-10-10Programområde skogC2000/05196Älg   Lever             58,4   0,259 0,056   0,013   45   87,9 165   3,97 1,12   0,002b  0,036       0,002b  27,9 
Grimsö 68252000-10-10Programområde skogC2000/05196Älg   Njure             83,7   0,492 0,022   0,011   2,73   33 156   4,45 0,431   0,002b  0,053       0,002b  19,8 
Grimsö 68252000-10-10Programområde skogC2000/05197Älg   Lever             86,8   0,277 0,05   0,013   37,7   70,3 132   3,28 1,11   0,002b  0,033       0,002b  21,1 
Grimsö 68252000-10-10Programområde skogC2000/05197Älg   Njure             81   0,694 0,022   0,008   2,82   39,7 148   3,37 0,443   0,002b  0,067       0,002b  22,9 
Grimsö 68252001-10-16Programområde skogC2001/05185Älg   Lever             143   0,316 0,077   0,021   17,3   98,4 151   3,5 0,988   0,022b  0,041       0,004   27 
Grimsö 68252001-10-16Programområde skogC2001/05185Älg   Njure             78,1   0,775 0,035   0,02   3,2   32,9 136   3,99 0,456   0,027   0,042       0,003   27,2 
Grimsö 68252001-10-16Programområde skogC2001/05194Älg   Lever             52,7   0,201 0,115   0,016   29,8   61,6 177     1,11   0,022b  0,05       0,005   27,4 
Grimsö 68252001-10-16Programområde skogC2001/05194Älg   Njure             63,6   0,46 0,031   0,011   3,2   26,2 144   3,29 0,508   0,022b  0,029       0,003   22,9 
Grimsö 68252001-10-16Programområde skogC2001/05196Älg   Lever             60,8   0,257 0,047   0,016   29,2   70,6 163   3,25 1,17   0,022b  0,024       0,004   25,6 
Grimsö 68252001-10-16Programområde skogC2001/05196Älg   Njure             67   0,48 0,018   0,008   2,5   28,2 119   3,48 0,459   0,022b  0,024       0,002   19,5 
Grimsö 68252001-10-16Programområde skogC2001/05197Älg   Lever             63,4   0,447 0,074   0,012   17,7   70,1 145   3,45 0,475   0,022b  0,024       0,002b  30,4 
Grimsö 68252001-10-16Programområde skogC2001/05197Älg   Njure             65,8   1,18 0,032   0,01   2,9   26,5 149   3,36 0,183   0,022b  0,036       0,002   24,9 
Grimsö 68252001-10-16Programområde skogC2001/05198Älg   Lever             44,4   0,247 0,04   0,013   26   75,9 153   7,48 1,18   0,022b  0,033       0,003   21 
Grimsö 68252001-10-16Programområde skogC2001/05198Älg   Njure             51,1   0,401 0,023   0,009   3   40,9 169   5,46 0,45   0,022b  0,045       0,002   19,3 
Grimsö 68252001-10-16Programområde skogC2001/05199Älg   Lever             48   0,262 0,078   0,014   29   79,5 148   4,03 1,35   0,022b  0,026       0,003   24,2 
Grimsö 68252001-10-16Programområde skogC2001/05199Älg   Njure             73,4   0,552 0,029   0,02   2,9   36,2 143   4,6 0,525   0,034   0,031       0,003   22,5 
Grimsö 68252001-10-16Programområde skogC2001/05200Älg   Lever             49,9   0,38 0,085   0,031   22,3   79,7 157   3,9 0,925   0,022b  0,025       0,006   25,6 
Grimsö 68252001-10-16Programområde skogC2001/05200Älg   Njure             73,6   1,15 0,025   0,008   2,9   34,9 154   3,93 0,41   0,022b  0,028       0,007   23,4 
Grimsö 68252001-10-16Programområde skogC2001/05202Älg   Lever             57,8   0,236 0,143   0,015   31,8   82,4 151   3,96 1,47   0,022b  0,03       0,004   27 
Grimsö 68252001-10-16Programområde skogC2001/05202Älg   Njure             77,3   0,585 0,05   0,01   3,3   44,4 143   3,81 0,545   0,022b  0,035       0,002b  21,4 
Grimsö 68252001-10-16Programområde skogC2001/05210Älg   Lever             79,5   0,131 0,065   0,016   8,2   66 170   4,29 1,12   0,022b  0,026       0,002   25,3 
Grimsö 68252001-10-16Programområde skogC2001/05210Älg   Njure             65,5   0,376 0,032   0,027   3,9   25 155   3,32 0,478   0,022b  0,031       0,002b  22,8 
Grimsö 68252001-10-16Programområde skogC2001/05214Älg   Lever             67,7   0,137 0,118   0,015   6,3   99,6 147   4,13 1,03   0,022b  0,025       0,007   23,3 
Grimsö 68252001-10-16Programområde skogC2001/05214Älg   Njure             77,6   0,378 0,054   0,012   3,7   39,1 170   4,73 0,481   0,023   0,026       0,004   23,9 
Grimsö 68251980-10-26Programområde skogC1980/05039Älg   Lever             44,5   0,343 0,088   0,011   26,1   104 159   3,29 0,285   0,005   0,057       0,008   20,8 
Grimsö 68251980-10-26Programområde skogC1980/05039Älg   Njure             72,4   0,857 0,034   0,011   2,85   41,8 158   3,89 0,061   0,012   0,109       0,007   24,3 
Grimsö 68251980-10-26Programområde skogC1980/05040Älg   Lever             46,4   0,246 0,087   0,01   18,1   80,8 151   3,04 0,341   0,007   0,053       0,011   23 
Grimsö 68251980-10-26Programområde skogC1980/05040Älg   Njure             67,3   0,618 0,029   0,013   3,06   17 138   4,28 0,065   0,009   0,11       0,018   22,8 
Grimsö 68251980-11-03Programområde skogC1980/05045Älg   Lever             33,6   0,227 0,081   0,017   28,5   76,9 162   2,92 0,508   0,011   0,125       0,003   28,3 
Grimsö 68251980-11-03Programområde skogC1980/05045Älg   Njure             60,4   0,623 0,043   0,015   3,04   44,1 156   4,67 0,17   0,012   0,135       0,006   30,1 
Grimsö 68251980-11-06Programområde skogC1980/05046Älg   Lever             36,5   0,245 0,104   0,013   10,8   88,9 135   3 0,61   0,002b  0,057       0,01   22,2 
Grimsö 68251980-11-06Programområde skogC1980/05046Älg   Njure             71,8   0,662 0,046   0,011   3,24   33,6 159   4,43 0,192   0,013   0,106       0,007   24 
Grimsö 68251980-11-13Programområde skogC1980/05051Älg   Lever             46,1   0,179 0,071   0,01   32   89,6 135   2,68 0,588   0,002b  0,041       0,004   17,5 
Grimsö 68251980-11-13Programområde skogC1980/05051Älg   Njure             69,3   0,55 0,034   0,01   3,06   26,6 153   3,83 0,193   0,013   0,076       0,005   21,9 
12345678910...