IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(3) Art:(11) Station:(6833) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Ammarnäs 68331996-09-13Programområde fjällC1996/05117Ren3  Lever       0.095     44.9   0.455 0.133   0.002b  61.4   71.8 176   4.51     0.006b  0.11       0.002b  33.1 
Ammarnäs 68331996-09-13Programområde fjällC1996/05120Ren3  Lever       0.028     52.5   0.253 0.12       56.1   121 155   3.84     0.006b  0.057       0.002b  31.8 
Ammarnäs 68331996-09-13Programområde fjällC1996/05136Ren3  Lever       0.02b    46.9   0.342 0.144   0.002b  36   127 191   3.9     0.006b  0.084       0.002b  38.6 
Ammarnäs 68331996-09-13Programområde fjällC1996/05139Ren3  Lever       0.02b    40.1   0.415 0.142   0.002b  63.7   102 158   4.5     0.006b  0.069       0.002b  26.6 
Ammarnäs 68331996-09-13Programområde fjällC1996/05141Ren3  Lever       0.02b    34.6   0.368 0.123   0.002b  94.5   118 169   3.54     0.006b  0.167       0.002b  28.8 
Ammarnäs 68331996-09-13Programområde fjällC1996/05142Ren3  Lever       0.02b    45.5   0.598 0.118   0.002b  77.7   129 175   3.9     0.006b  0.203       0.002b  25.4 
Ammarnäs 68331996-09-13Programområde fjällC1996/05145Ren3  Lever       0.053     48.2   0.562 0.138   0.002b  77.5   125 182   3.38     0.006b  0.341       0.002b  29.9 
Ammarnäs 68331996-09-13Programområde fjällC1996/05146Ren3  Lever       0.02b    41.5   0.714 0.137   0.002b  49.6   172 176   4.11     0.006b  0.138       0.002b  29.7 
Ammarnäs 68331996-09-13Programområde fjällC1996/05152Ren3  Lever       0.02b    38.8   0.527 0.146   0.002b  16.5   114 164   4.14     0.006b  0.081       0.002b  28.1 
Ammarnäs 68331996-09-13Programområde fjällC1996/05155Ren3  Lever       0.025b    40.8   0.28 0.143   0.002b  21.6   112 181   4.21     0.008b  0.02b      0.003b  35.3 
Ammarnäs 68331997-09-15Programområde fjällC1997/05118Ren3  Lever       0.185     34.9   0.642 0.146   0.008   39.6   77.9 182   3.74     0.05   0.063       0.003b  26.7 
Ammarnäs 68331997-09-15Programområde fjällC1997/05119Ren3  Lever       0.358     42.1   0.69 0.145   0.01   51.2   123 194   2.62     0.041   0.105       0.003b  26.5 
Ammarnäs 68331997-09-15Programområde fjällC1997/05123Ren3  Lever       0.167     38   0.293 0.178   0.007   17.9   93.9 197   3.78     0.021   0.082       0.003b  26.4 
Ammarnäs 68331997-09-15Programområde fjällC1997/05124Ren3  Lever       0.803     41.2   0.604 0.145   0.009   116   194 196   3.56     0.021   0.179       0.003b  30.4 
Ammarnäs 68331997-09-15Programområde fjällC1997/05125Ren3  Lever       0.229     40.6   0.529 0.172   0.009   21.5   113 205   4.49     0.032   0.042       0.003b  29.7 
Ammarnäs 68331997-09-15Programområde fjällC1997/05128Ren3  Lever       0.925     33   0.281 0.108   0.007   95.6   80 186   2.58     0.014   0.088       0.003b  22.2 
Ammarnäs 68331997-09-15Programområde fjällC1997/05129Ren3  Lever       0.204     43   0.376 0.108   0.015   23.7   65.7 194   4.04     0.029   0.071       0.003b  32.2 
Ammarnäs 68331997-09-15Programområde fjällC1997/05130Ren3  Lever       0.166     40.6   0.487 0.095   0.007   53.5   96.5 198   4.28     0.017   0.146       0.003b  31.6 
Ammarnäs 68331997-09-15Programområde fjällC1997/05131Ren3  Lever       0.29     45.6   0.397 0.146   0.015   38.6   91.1 193   3.43     0.02   0.134       0.003b  34.3 
Ammarnäs 68331997-09-15Programområde fjällC1997/05133Ren3  Lever       0.198     41.5   0.634 0.119   0.01   68   90.5 195   3.4     0.029   0.166       0.003b  29.6 
Ammarnäs 68331998-11-15Programområde fjällC1998/05051Ren2  Lever             73.2   0.49 0.08   0.018   54.9   66 175   2     0.023   0.12       0.002   43.6 
Ammarnäs 68331998-11-15Programområde fjällC1998/05052Ren2  Lever             54.6   0.92 0.09   0.012   40.7   77 174   1.6     0.023   0.2       0.003   39.8 
Ammarnäs 68331998-11-15Programområde fjällC1998/05056Ren3  Lever             46.5   0.52 0.09   0.014   51.6   105 179   1.9     0.029   0.52       0.006   37.6 
Ammarnäs 68331998-11-15Programområde fjällC1998/05062Ren4  Lever             43.7   1.02 0.08   0.021   69.7   105 176   1.9     0.021   0.33       0.003   43.6 
Ammarnäs 68331998-11-15Programområde fjällC1998/05068Ren3  Lever             44.7   0.5 0.1   0.038   13.5   77 180   1.4     0.033   0.37       0.008   34.4 
Ammarnäs 68331998-11-15Programområde fjällC1998/05072Ren3  Lever             43.3   0.33 0.05   0.015   49.6   56 157   1.8     0.011   0.25       0.002   42.7 
Ammarnäs 68331998-11-15Programområde fjällC1998/05076Ren3  Lever             41.3   0.72 0.09   0.012   59.1   81 163   2.5     0.016   0.28       0.004   39.4 
Ammarnäs 68331998-11-15Programområde fjällC1998/05077Ren4  Lever             47.4   1.07 0.09   0.015   47.9   98 177   1.8     0.019   0.3       0.006   48.9 
Ammarnäs 68331998-11-15Programområde fjällC1998/05080Ren3  Lever             38.6   0.68 0.08   0.035   69.7   61 161   1.7     0.013   0.15       0.002b  43 
Ammarnäs 68331998-11-15Programområde fjällC1998/05082Ren3  Lever             37.5   0.81 0.08   0.042   31.5   112 155   2.3     0.013   0.43       0.005   39.4 
Ammarnäs 68332000-09-14Programområde fjällC2000/05112Ren3  Lever             32.1   0.395 0.085   0.013   48.8   88.8 173   1.99     0.015   0.203       0.002b  20.8 
Ammarnäs 68332000-09-14Programområde fjällC2000/05114Ren3  Lever             31.5   0.29 0.074   0.012   43.2   72.8 166   1.56     0.012   0.184       0.002b  17.1 
Ammarnäs 68332000-09-14Programområde fjällC2000/05117Ren3  Lever             32.8   0.616 0.075   0.01   42.4   86 168   1.7     0.011   0.144       0.002b  18.5 
Ammarnäs 68332000-09-14Programområde fjällC2000/05118Ren3  Lever             40   0.311 0.096   0.01   88.2   106 168   1.59     0.012   0.203           20.1 
Ammarnäs 68332000-09-14Programområde fjällC2000/05124Ren3  Lever             33.5   0.541 0.096   0.012   227   119 176   3.1     0.011   0.118       0.004   29 
Ammarnäs 68332000-09-14Programområde fjällC2000/05132Ren3  Lever             36.7   0.346 0.085   0.011   45.3   104 163   1.81     0.013   0.195       0.005   18.1 
Ammarnäs 68332000-09-14Programområde fjällC2000/05137Ren3  Lever             37.3   0.374 0.109   0.015   77.8   144 208   3.34     0.012   0.313       0.004   26.5 
Ammarnäs 68332000-09-14Programområde fjällC2000/05143Ren3  Lever             33.7   0.42 0.141   0.013   28.1   97.9 168   3.55     0.014   0.133       0.005   27.2 
Ammarnäs 68332000-09-14Programområde fjällC2000/05149Ren3  Lever             36.1   0.576 0.082   0.021   66.2   70.4 177   2.13     0.016   0.227       0.002b  18.5 
Ammarnäs 68332000-09-14Programområde fjällC2000/05157Ren3  Lever             30.2   0.309 0.071   0.01   36.8   79.6 148   1.53     0.011   0.191       0.002b  18.9 
Ammarnäs 68331999-09-15Programområde fjällC1999/51Ren3  Lever             39.2   0.356 0.074   0.009   44.3   72.8 170   1.88     0.012   0.194       0.002b  19.9 
Ammarnäs 68331999-09-15Programområde fjällC1999/05099Ren3  Lever             38   0.359 0.09   0.014   87.4   88.2 181   2.62     0.016   0.14       0.002   25.3 
Ammarnäs 68331999-09-15Programområde fjällC1999/05101Ren3  Lever             38.9   0.391 0.068   0.009   64   78.6 155   1.27     0.011   0.23       0.003   18.9 
Ammarnäs 68331999-09-15Programområde fjällC1999/05102Ren3  Lever             30   0.538 0.058   0.011   38.5   83.7 171   0.83     0.012   0.125       0.002b  22.6 
Ammarnäs 68331999-09-15Programområde fjällC1999/05103Ren3  Lever             39.8   0.247 0.085   0.01   110   78.7 177   3.17     0.011   0.142       0.002b  26.8 
Ammarnäs 68331999-09-15Programområde fjällC1999/05107Ren3  Lever             42.5   0.494 0.119   0.011   35.2   101 193   2.69     0.015   0.128       0.002   26.5 
Ammarnäs 68331999-09-15Programområde fjällC1999/05109Ren3  Lever             30.7   0.343 0.081   0.01   60.5   84.6 168   1.39     0.013   0.109       0.005   20 
Ammarnäs 68331999-09-15Programområde fjällC1999/05115Ren3  Lever             36   0.627 0.074   0.013   48.4   93.1 181   1.67     0.012   0.261       0.002b  25.1 
Ammarnäs 68332001-09-13Programområde fjällC2001/05061Ren3  Lever             39.3   0.505 0.117   0.023   58   90.3 190   2.95     0.022b  0.062       0.002b  33.3 
Ammarnäs 68332001-09-13Programområde fjällC2001/05064Ren3  Lever             45.2   0.622 0.109   0.017   102   123 190   2.56     0.022b  0.128       0.002   32.1 
1234