IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket
Resultat från sökning i databasen med följande parametrar:
Program:(3) Art:(11) Station:(6833) From: Tom:
StationStations IDDatumProgramOrginal IDArtÅlder (år)Längd (cm)Individvikt (g)OrganProvvikt (g)Torrvikt %Extrlip (fetthalt) %Ag mg/kg dry weight*Al mg/kg dry weight*Al mg/kg wet weight*As mg/kg dry weight*As mg/kg wet weight*Ca mg/kg wet weight*Cd mg/kg dry weight*Cd mg/kg wet weight*Co mg/kg wet weight*Cr mg/kg dry weight*Cr mg/kg wet weight*Cu mg/kg dry weight*Cu mg/kg wet weight*Fe mg/kg dry weight*Fe mg/kg wet weight*Mg mg/kg wet weight*Mn mg/kg dry weight*Mn mg/kg wet weight*Mo mg/kg wet weight*Ni mg/kg dry weight*Ni mg/kg wet weight*Pb mg/kg dry weight*Pb mg/kg wet weight*Sb mg/kg wet weight*Se mg/kg wet weight*Sn mg/kg dry weight*V mg/kg wet weight*Zn mg/kg dry weight*Zn mg/kg wet weight*
Ammarnäs 68331996-09-13Programområde fjällC1996/05117Ren3  Lever       0,095     44,9   0,455 0,133   0,002b  61,4   71,8 176   4,51     0,006b  0,11       0,002b  33,1 
Ammarnäs 68331996-09-13Programområde fjällC1996/05120Ren3  Lever       0,028     52,5   0,253 0,12       56,1   121 155   3,84     0,006b  0,057       0,002b  31,8 
Ammarnäs 68331996-09-13Programområde fjällC1996/05136Ren3  Lever       0,02b    46,9   0,342 0,144   0,002b  36   127 191   3,9     0,006b  0,084       0,002b  38,6 
Ammarnäs 68331996-09-13Programområde fjällC1996/05139Ren3  Lever       0,02b    40,1   0,415 0,142   0,002b  63,7   102 158   4,5     0,006b  0,069       0,002b  26,6 
Ammarnäs 68331996-09-13Programområde fjällC1996/05141Ren3  Lever       0,02b    34,6   0,368 0,123   0,002b  94,5   118 169   3,54     0,006b  0,167       0,002b  28,8 
Ammarnäs 68331996-09-13Programområde fjällC1996/05142Ren3  Lever       0,02b    45,5   0,598 0,118   0,002b  77,7   129 175   3,9     0,006b  0,203       0,002b  25,4 
Ammarnäs 68331996-09-13Programområde fjällC1996/05145Ren3  Lever       0,053     48,2   0,562 0,138   0,002b  77,5   125 182   3,38     0,006b  0,341       0,002b  29,9 
Ammarnäs 68331996-09-13Programområde fjällC1996/05146Ren3  Lever       0,02b    41,5   0,714 0,137   0,002b  49,6   172 176   4,11     0,006b  0,138       0,002b  29,7 
Ammarnäs 68331996-09-13Programområde fjällC1996/05152Ren3  Lever       0,02b    38,8   0,527 0,146   0,002b  16,5   114 164   4,14     0,006b  0,081       0,002b  28,1 
Ammarnäs 68331996-09-13Programområde fjällC1996/05155Ren3  Lever       0,025b    40,8   0,28 0,143   0,002b  21,6   112 181   4,21     0,008b  0,02b      0,003b  35,3 
Ammarnäs 68331997-09-15Programområde fjällC1997/05118Ren3  Lever       0,185     34,9   0,642 0,146   0,008   39,6   77,9 182   3,74     0,05   0,063       0,003b  26,7 
Ammarnäs 68331997-09-15Programområde fjällC1997/05119Ren3  Lever       0,358     42,1   0,69 0,145   0,01   51,2   123 194   2,62     0,041   0,105       0,003b  26,5 
Ammarnäs 68331997-09-15Programområde fjällC1997/05123Ren3  Lever       0,167     38   0,293 0,178   0,007   17,9   93,9 197   3,78     0,021   0,082       0,003b  26,4 
Ammarnäs 68331997-09-15Programområde fjällC1997/05124Ren3  Lever       0,803     41,2   0,604 0,145   0,009   116   194 196   3,56     0,021   0,179       0,003b  30,4 
Ammarnäs 68331997-09-15Programområde fjällC1997/05125Ren3  Lever       0,229     40,6   0,529 0,172   0,009   21,5   113 205   4,49     0,032   0,042       0,003b  29,7 
Ammarnäs 68331997-09-15Programområde fjällC1997/05128Ren3  Lever       0,925     33   0,281 0,108   0,007   95,6   80 186   2,58     0,014   0,088       0,003b  22,2 
Ammarnäs 68331997-09-15Programområde fjällC1997/05129Ren3  Lever       0,204     43   0,376 0,108   0,015   23,7   65,7 194   4,04     0,029   0,071       0,003b  32,2 
Ammarnäs 68331997-09-15Programområde fjällC1997/05130Ren3  Lever       0,166     40,6   0,487 0,095   0,007   53,5   96,5 198   4,28     0,017   0,146       0,003b  31,6 
Ammarnäs 68331997-09-15Programområde fjällC1997/05131Ren3  Lever       0,29     45,6   0,397 0,146   0,015   38,6   91,1 193   3,43     0,02   0,134       0,003b  34,3 
Ammarnäs 68331997-09-15Programområde fjällC1997/05133Ren3  Lever       0,198     41,5   0,634 0,119   0,01   68   90,5 195   3,4     0,029   0,166       0,003b  29,6 
Ammarnäs 68331998-11-15Programområde fjällC1998/05051Ren2  Lever             73,2   0,49 0,08   0,018   54,9   66 175   2     0,023   0,12       0,002   43,6 
Ammarnäs 68331998-11-15Programområde fjällC1998/05052Ren2  Lever             54,6   0,92 0,09   0,012   40,7   77 174   1,6     0,023   0,2       0,003   39,8 
Ammarnäs 68331998-11-15Programområde fjällC1998/05056Ren3  Lever             46,5   0,52 0,09   0,014   51,6   105 179   1,9     0,029   0,52       0,006   37,6 
Ammarnäs 68331998-11-15Programområde fjällC1998/05062Ren4  Lever             43,7   1,02 0,08   0,021   69,7   105 176   1,9     0,021   0,33       0,003   43,6 
Ammarnäs 68331998-11-15Programområde fjällC1998/05068Ren3  Lever             44,7   0,5 0,1   0,038   13,5   77 180   1,4     0,033   0,37       0,008   34,4 
Ammarnäs 68331998-11-15Programområde fjällC1998/05072Ren3  Lever             43,3   0,33 0,05   0,015   49,6   56 157   1,8     0,011   0,25       0,002   42,7 
Ammarnäs 68331998-11-15Programområde fjällC1998/05076Ren3  Lever             41,3   0,72 0,09   0,012   59,1   81 163   2,5     0,016   0,28       0,004   39,4 
Ammarnäs 68331998-11-15Programområde fjällC1998/05077Ren4  Lever             47,4   1,07 0,09   0,015   47,9   98 177   1,8     0,019   0,3       0,006   48,9 
Ammarnäs 68331998-11-15Programområde fjällC1998/05080Ren3  Lever             38,6   0,68 0,08   0,035   69,7   61 161   1,7     0,013   0,15       0,002b  43 
Ammarnäs 68331998-11-15Programområde fjällC1998/05082Ren3  Lever             37,5   0,81 0,08   0,042   31,5   112 155   2,3     0,013   0,43       0,005   39,4 
Ammarnäs 68332000-09-14Programområde fjällC2000/05112Ren3  Lever             32,1   0,395 0,085   0,013   48,8   88,8 173   1,99     0,015   0,203       0,002b  20,8 
Ammarnäs 68332000-09-14Programområde fjällC2000/05114Ren3  Lever             31,5   0,29 0,074   0,012   43,2   72,8 166   1,56     0,012   0,184       0,002b  17,1 
Ammarnäs 68332000-09-14Programområde fjällC2000/05117Ren3  Lever             32,8   0,616 0,075   0,01   42,4   86 168   1,7     0,011   0,144       0,002b  18,5 
Ammarnäs 68332000-09-14Programområde fjällC2000/05118Ren3  Lever             40   0,311 0,096   0,01   88,2   106 168   1,59     0,012   0,203           20,1 
Ammarnäs 68332000-09-14Programområde fjällC2000/05124Ren3  Lever             33,5   0,541 0,096   0,012   227   119 176   3,1     0,011   0,118       0,004   29 
Ammarnäs 68332000-09-14Programområde fjällC2000/05132Ren3  Lever             36,7   0,346 0,085   0,011   45,3   104 163   1,81     0,013   0,195       0,005   18,1 
Ammarnäs 68332000-09-14Programområde fjällC2000/05137Ren3  Lever             37,3   0,374 0,109   0,015   77,8   144 208   3,34     0,012   0,313       0,004   26,5 
Ammarnäs 68332000-09-14Programområde fjällC2000/05143Ren3  Lever             33,7   0,42 0,141   0,013   28,1   97,9 168   3,55     0,014   0,133       0,005   27,2 
Ammarnäs 68332000-09-14Programområde fjällC2000/05149Ren3  Lever             36,1   0,576 0,082   0,021   66,2   70,4 177   2,13     0,016   0,227       0,002b  18,5 
Ammarnäs 68332000-09-14Programområde fjällC2000/05157Ren3  Lever             30,2   0,309 0,071   0,01   36,8   79,6 148   1,53     0,011   0,191       0,002b  18,9 
Ammarnäs 68331999-09-15Programområde fjällC1999/51Ren3  Lever             39,2   0,356 0,074   0,009   44,3   72,8 170   1,88     0,012   0,194       0,002b  19,9 
Ammarnäs 68331999-09-15Programområde fjällC1999/05099Ren3  Lever             38   0,359 0,09   0,014   87,4   88,2 181   2,62     0,016   0,14       0,002   25,3 
Ammarnäs 68331999-09-15Programområde fjällC1999/05101Ren3  Lever             38,9   0,391 0,068   0,009   64   78,6 155   1,27     0,011   0,23       0,003   18,9 
Ammarnäs 68331999-09-15Programområde fjällC1999/05102Ren3  Lever             30   0,538 0,058   0,011   38,5   83,7 171   0,83     0,012   0,125       0,002b  22,6 
Ammarnäs 68331999-09-15Programområde fjällC1999/05103Ren3  Lever             39,8   0,247 0,085   0,01   110   78,7 177   3,17     0,011   0,142       0,002b  26,8 
Ammarnäs 68331999-09-15Programområde fjällC1999/05107Ren3  Lever             42,5   0,494 0,119   0,011   35,2   101 193   2,69     0,015   0,128       0,002   26,5 
Ammarnäs 68331999-09-15Programområde fjällC1999/05109Ren3  Lever             30,7   0,343 0,081   0,01   60,5   84,6 168   1,39     0,013   0,109       0,005   20 
Ammarnäs 68331999-09-15Programområde fjällC1999/05115Ren3  Lever             36   0,627 0,074   0,013   48,4   93,1 181   1,67     0,012   0,261       0,002b  25,1 
Ammarnäs 68332001-09-13Programområde fjällC2001/05061Ren3  Lever             39,3   0,505 0,117   0,023   58   90,3 190   2,95     0,022b  0,062       0,002b  33,3 
Ammarnäs 68332001-09-13Programområde fjällC2001/05064Ren3  Lever             45,2   0,622 0,109   0,017   102   123 190   2,56     0,022b  0,128       0,002   32,1 
1234